Projekt PPNS

PODMÍNKY SETRVÁNÍ V PROGRAMU

Při podpisu smlouvy o zařazení do PPNS jsi souhlasil s tím, že budeš dodržovat následující podmínky:

  1. Nejpozději do 15 dnů po zahájení nového školního roku nebo jarního či podzimního semestru odevzdáš potvrzení o studiu. Pokud se chystáš prezenčně nebo dálkově studovat v zahraničí, maximálně však jeden rok, dej o tom vědět JCMM alespoň měsíc předem. 
  2. Jako žák SŠ do 15 dnů od konce každého pololetí předložíš vysvědčení, případně i s vysvědčením maturitním. Jako student VŠ předložíš výpis o výsledcích studia do 15. března za podzimní semestr a do 15. října za jarní semestr.
  3. Výsledky tvého studia se budou pohybovat do průměru 2 nebo do 50 percentil tvého studijního oboru.
  4. Během celého roku budeš odevzdávat doklady o aktivitách, za něž dostaneš body. Každý rok získáš alespoň 15 bodů, a to do 31. srpna.
  5. Každý rok do 31. srpna zpracuješ a odevzdáš závěrečnou hodnoticí zprávu, v níž popíšeš, jak jsi v posledním roce studoval, jak jsi na sobě pracoval, co se ti povedlo a jak jsi použil finanční dar.
  6. Bez prodlení ohlásíš každou změnu kontaktních údajů, hlavně adresy trvalého pobytu, e-mailu a telefonu. 
  7. Zmocňuješ JCMM k získávání informací o svých výsledcích od školy, kde studuješ.
  8. Účet, na který ti budou od JCMM přicházet peníze, budeš mít zřízený v ČR.
  9. S JCMM budeš aktivně spolupracovat, a to po dobu 10 let od uzavření smlouvy. To se týká zejména komunikace, odpovídání na e-maily či dotazníky, osobních pohovorů a různých setkání.


Jak dojde k vyřazení z PPNS?

Může se stát, že přestaneš splňovat podmínky programu.

Poté můžeš být z PPNS vyřazen, nebo i dokonce vyzván k vrácení peněz.

Ve všech těchto případech bude další postup na zvážení komise, konečný verdikt je pak na Radě Jihomoravského kraje.


Podrobnosti najdeš ve své smlouvě. Případně ve znění programu .