Všechny projekty

Nadaní a talentovaní žáci a studenti Programy pro studenty VŠ a vědce Matematické a technické vzdělávání Kariérový rozvoj

Brno Ph.D. Talent 2020

Uvažuješ o doktorském studiu na brněnské univerzitě? Máš talent pro technické nebo přírodní vědy? Máš v hlavě zajímavý a inovativní vědecký projekt? Soutěž o stipendium ve výši 100 000 Kč ročně po dobu 3 let je právě pro tebe!

Česká centra v zahraničí

Cílem našich center je nabídnout studentům partnerských univerzit kurzy českého jazyka, přiblížit kulturu České republiky a zájemcům o studium na vysokých školách v Brně poskytnout poradenskou pomoc.

Databáze kurzů

Přehledný portál s pestrou nabídkou kurzů a dalšího vzdělávání pro veřejnost i firmy na jižní Moravě. Obsahuje aktuální nabídku rozvojových kurzů a rekvalifikací všech oborů.


EduSTEM

Program má za cíl podporovat technické myšlení u dětí, nabízet metodickou podporu pedagogům MŠ a ZŠ a připravovat komplexní metodiky, praktické úlohy a tematické exkurze.

EURAXESS

EURAXESS Centrum Brno pomáhá nejen výzkumným pracovníkům, ale i jejich rodinám s přípravami a organizací jejich cesty do cizí země a poskytuje komplexní pomoc v otázkách jejich mobility. Všechny služby nabízené sítí EURAXESS jsou zdarma.

Exkurze ve firmách

Pomoc a podpora pedagogům při hledání firem, které rády přivítají žáky základních a středních škol, a umožní zažít reálnou atmosféru výrobního procesu. Pedagogové zde mohou čerpat inspiraci z různých oborů, jako např. technika, IT, služby nebo z oborů potravinářství a chemie. Stačí si jen rozkliknout příslušnou záložku a najít vám blízkou firmu.


Kariérové poradenství

Bezplatná služba kariérového poradenství pro žáky od 14 let, rodiče i širokou veřejnost. Osobní i online konzultace s kariérovými poradci probíhají na 4 místech JMK.

Kariérový rozvoj

Připravujeme skupinové vzdělávání pro celé týmy. Je možné i individuální zapojení zástupců škol. Projekt se zasazuje o kariérový rozvoj pedagogů, usiluje o dobré klima ve vzdělávání a o upevnění kariérového poradenství na školách, jakožto užitečného nástroje pro budoucí dobré uplatnění absolventů.

Matematická gramotnost

Prostřednictvím profesního rozvoje pedagogů matematiky chceme zvyšovat matematickou gramotnost žáků, jejich motivaci, a především rozvíjet matematické znalosti a dovednosti tak, aby je efektivně využili v praxi.


N-Trophy

Jsi na střední? Baví tě logika, fyzika, chemie a biologie? Máš rád zapeklité otázky? N-trophy je soutěž právě pro tebe.

ORION

Open Responsible research and Innovation to further Outstanding kNowledge. Najděte způsob, jak svoji výzkumnou instituci prostřednictvím svého projektu naučit principy otevřené vědy. Cílem projektu je iniciovat institucionální a kulturní změny v organizacích financujících a realizujících výzkumné aktivity.

Podpora SOČ (žáci)

JCMM pomáhá žákům jihomoravských středních škol k tomu, aby v SOČ se zaměřením na přírodovědné a technické obory dosáhli skvělých výsledků. Nejúspěšnější řešitelé často reprezentují Českou republiku na obdobných mezinárodních soutěžích.


Podpora SOČ (učitelé)

Středoškolská odborná činnost je soutěž žáků v jednom z 18 vědních oborů. Probíhá formou prezentací na soutěžních přehlídkách. JCMM vám poskytne prostředky pro snazší realizaci témat s vašimi žáky.

Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji

V aktivitě projektu iKAP JMK II si klademe za cíl podpořit rozvoj nadaných žáků. Důraz je kladen na vytvoření systému, který umožní nadané žáky odhalit a podpořit, a zároveň zajistí podporu učitelům při vzdělávání nadaných ve školách.

PPNS - Podpora Nadaných Studentů

Nadáči jsou úžasná skupina chytrých, pracovitých a zvídavých studentů a studentek z Jihomoravského kraje, kteří často patří mezi ty nejlepší ve svém oboru! Mají zálibu v přírodovědě a technice, rádi zkoumají, bádají a vymýšlí. A i ty můžeš patřit mezi ně!


Robotiáda

Robotiáda je mezinárodní robotická soutěž určená pro holky a kluky od 6 do 19 let. Přáli jste si někdy sestrojit vlastního robota z Lega jako živého? Takového, co se dá naprogramovat a poslechne vás na slovo? Právě to bude vašim úkolem, a zároveň vstupenkou k účasti v tomto dechberoucím kybernetickém klání.

Stipendia pro zahraniční studenty

Projekt Stipendia pro zahraniční studenty vysokých škol - je určený pro zahraniční studenty ze zemí mimo EU a uchazeče se zájmem o navazující magisterské studium a Ph.D. studium. Podporovány jsou především technické a přírodovědné obory na partnerských univerzitách v Brně.

Stipendia pro studium v anglických studijních programech

Programy nabízející stipendia pro studenty, kteří chtějí studovat konkrétní vybrané obory vyučované v anglickém jazyce. Stipendia jsou určená pro studenty z celého světa, mimo Evropskou unii.


T-Exkurze

Chtěl by sis pohrát se skalpelem nebo odhalit důvody velkých katastrof? Zkusit ovládat metody pro izolaci DNA, anebo software pro modelování chemických reakcí ve 3D? Zajímaly by tě základy robotiky či výroby GMO? Že se k těmhle věcem ve škole nedostaneš?

Vyberskoly.cz

Webová platforma „www.vyberskoly.cz“ vznikla původně pod záštitou Jihomoravského kraje jako online podpora pro Festival vzdělávání, který se každoročně pořádá na BVV v Jihomoravském kraji. V současnosti se jedná o jeden z mnoha produktů v oblasti ICT tools organizace JCMM, z. s. p. o.

SoMoPro

The South Moravian Programme for Distinguished Researchers, SoMoPro, poskytuje hostitelským institucím finančí podporu na pokrytí vědeckých i osobních nákladů. Program podporuje projekty v přírodovědných, lékařských a technických oborech.


Erasmus + Talent Education (ukončen 2018)

Talent Education Program se zaměřoval na skutečnost, aby vysoce nadaní studenti mohli plně rozvíjet svůj potenciál a stali se akademicky úspěšnými. Dále pomáhal učitelům, jak tyto vzdělávací schopnosti a talenty u studentů umět rozpoznávat. Do projektu se zapojily čtyři města ze třech evropských zemí.

Matematika = PolyGram (ukončen 2020)

Podporujeme matematickou a matematickou čtenářskou gramotnost v Jihomoravském kraji. PolyGram ukončen v srpnu 2020 a pokračuje projektem Matematická gramotnost v rámci IKAP II JMK.

Projekt KaPoDaV (ukončen 2020)

Projekt se zaměřuje na rozvoj kariérového poradenství ve školách a podporu dalšího profesního vzdělávání, které střední a vyšší odborné školy nabízejí.