Ochrana oznamovatelů

Podávání oznámení

podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“):

JCMM v souladu se zákonem informuje oznamovatele, jejichž práva jsou chráněna, o procesu podání oznámení.

Úplné znění zákona o ochraně oznamovatelů najdete zde.

Oznámení
Co je možné v souladu se zákonem oznámit?

Informace fyzické osoby o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností,


Příslušná osoba

Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními a tedy je i posuzovat.

Příslušnou osobou je právník JCMM: Mgr. Renáta Majerová


Jak podat oznámení

  (pro podání oznámení můžete využít tento vzorový formulář)


JCMM má zaveden vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení, který zaručuje anonymitu kanálů pro oznamování i pro správu jednotlivých podání a obsahuje nastavení lhůt k vyřízení oznámení.

JCMM vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro JCMM nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.
 

Proces vyřízení oznámení