GDPR a COOKIES

 

INFORMACE O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

 
Dnem 25. 5. 2018 vešlo v platnost obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů (dále jen nařízení GDPR).
 
JCMM, z. s. p. o. tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR následující:
 
Subjekty údajů mají právo za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů, které JCMM zpracovává z důvodu oprávněného zájmu, námitky.
 
Dále subjekty údajů mají:
 
JCMM nepředává osobní údaje do třetích zemí, nebo mezinárodním organizacím. V rámci JCMM nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.
 
 

COOKIES A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK

 
Monitorování návštěvnosti webových stránek
Návštěvnost svých webových stránek na doménách 
(dále jen "domény JCMM") organizace JCMM, z. s. p. o. vyhodnocuje pomocí služby Google Analytics společnosti Google.
 
Zpracování zahrnuje údaje návštěvníka webové stránky:
  1. webová stránka, z níž návštěvník doménu JCMM navštívil;
  2. anonymizovaná IP adresa;
  3. datum přístupu a doba přístupu;
  4. případný dotaz návštěvníka;
  5. kód odpovědi http;
  6. přenášené skupiny dat;
  7. údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.
 
Použití souborů cookies a analýza webových stránek
Pro zajištění fungování www stránek, jejich optimalizaci a vyhodnocení návštěvnosti používá JCMM cookies soubory, které neslouží k (a provedeným nastavením ani neumožňují) osobní identifikaci návštěvníka webových stránek ani k jeho kontaktování.
 
Cookies jsou malé textové soubory, které internetová stránka uloží na vaše zařízení, když ji navštívíte. Stránka si tak uloží vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. velikost obrazovky, velikost písma atp.).
 
Domény JCMM používají následující cookies:
 
Neklasifikovaná a nutná cookies
 
Statistická cookies
  • AMP_TOKEN:  Poskytovatelem je Google. Cookie přiřazující jedinečné ID uživateli na doméně. Expiruje do 1 roku.
  • gac_<property-id>:  Poskytovatelem je Google. Cookie propojující služby Google Analytics a Google Ads. Doba uchování 90 dnů.
Zásady Google o ochraně osobních údajů zde.
 
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies.
Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči.
Postup změny nastavení pro internetový prohlížeč najdete na stránkách poskytovatele prohlížeče: