GDPR a COOKIES

 

INFORMACE O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

 
Dnem 25. 5. 2018 vešlo v platnost obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů (dále jen nařízení GDPR).
 
JCMM, z. s. p. o. tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR následující:
 
Subjekty údajů mají právo za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů, které JCMM zpracovává z důvodu oprávněného zájmu, námitky.
 
Dále subjekty údajů mají:
 
JCMM zpracovává o subjektech osobních údajů výhradně ty údaje, které samy subjekty údajů uvedly

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů za účelem jejich účasti na akcích, aktivitách a projektech realizovaných JCMM.

Informovaný souhlas je udělován na dobu neurčitou a může být kdykoliv odvolán.
 
V rámci informovaného souhlasu během registrace je subjekt osobních údajů informován, že podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů má právo:
Subjekty osobních údajů při registraci vyjadřují souhlas, že jejich osobní údaje budou poskytnuty správci informačního systému, tj. společnosti FRAMO, s.r.o., Tovární 906/44, Olomouc, IČO: 60793937, která spravuje informační systém JCMM, a to za účelem správy dat, které subjekt osobních údajů uvedl v informačním systému nebo v aplikacích JCMM.
Při používání aplikace Start iD vyjadřují subjekty osobních údajů při registraci souhlas, že jejich osobní údaje budou poskytnuty správci aplikace, tj. společnosti ORWIN, s.r.o., Mezírka 1, Brno, IČO: 08442258, která spravuje aplikaci Start iD, a to za účelem správy dat, které subjekt osobních údajů uvedl v aplikaci Start iD.
 
JCMM nepředá ani nezpřístupní osobní údaje bez předchozího souhlasu subjektu údajů žádným třetím osobám, s výjimkou kontrolních nebo nadřízených orgánů.
JCMM nepředává osobní údaje do třetích zemí, nebo mezinárodním organizacím.
V rámci JCMM nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.
 
 

COOKIES A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK

 
Monitorování návštěvnosti webových stránek
Návštěvnost svých webových stránek na doménách 

(dále jen "domény JCMM") organizace JCMM, z. s. p. o. vyhodnocuje pomocí služby Google Analytics společnosti Google.

 
Zpracování zahrnuje údaje návštěvníka webové stránky:
 1. webová stránka, z níž návštěvník doménu JCMM navštívil;
 2. anonymizovaná IP adresa;
 3. datum přístupu a doba přístupu;
 4. případný dotaz návštěvníka;
 5. kód odpovědi http;
 6. přenášené skupiny dat;
 7. údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.
 

Co jsou cookies?

Jde o malé datové soubory, které jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si stránky mohou také zapamatovat různé nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umísťujeme na váš počítač. Totéž dělá většina velkých internetových stránek a poskytovatelů.

Na co využíváme cookies na tomto webu?

Cookies lze podle trvanlivosti rozdělit na dva základní druhy

 • Krátkodobé (session cookie) – zůstávají ve Vašem prohlížeči do zavření Vašeho prohlížeče, poté se vymažou.
 • Dlouhodobé (persistent cookie) – zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte.

Na našem webu používáme tyto cookies:

 • Technické (krátkodobé) – jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce stránek, tj. např. registrace, přihlášení, vyplnění uživatelského profilu apod.
 • YouTube (krátkodobé i dlouhodobé) – využívá je přehrávač videí YouTube. Jsou na Váš počítač umístěny ve chvíli, kdy přehrávač spustíte.
 • Google Analytics (dlouhodobé) - abychom Vám mohli stránky lépe přizpůsobit, využíváme pro měření anonymních dat o chování uživatelů nástroj Google Analytics.

Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Jak lze upravit využívání cookies

Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na Vás počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít všechny naše online služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

Podrobnosti najdete na stránkách AboutCookies.org.

Využití Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Kvůli ochraně Vašeho soukromí jsme upravili službu Google Analytics tak, aby nezaznamenávala Vaši IP adresu.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • Přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • Remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • Rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Jak zakázat sledování Google Analytics

Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do Vašeho prohlížeče.

 

Dále na našem webu používáme tyto cookies: