Lidé v JCMM

Lenka Dvořáková
Asistentka ředitele

E-mail: lenka.dvorakova@jcmm.cz

Telefon: 724 232 472

Ing. Michael Doležal
zástupce ředitele; odborný garant iKAP JMK II a ORION Open Science

E-mail: michael.dolezal@jcmm.cz

Telefon: 602 735 910

Finanční managment

Ing. Jana Chylíková
Hlavní finanční manažerka

E-mail: jana.chylikova@jcmm.cz

Telefon: 725 196 072

Bc. Lucie Vaverková
Finanční manažerka iKAP JMK II a asistentka projektu EduSTEM.

E-mail: lucie.vaverkova@jcmm.cz

Telefon: 725 503 086

Ing. Veronika Kubecová
finanční manažerka iKAP JMK II a EduSTEM

E-mail: veronika.kubecova@jcmm.cz

Telefon: 724 907 693

Právník

Marketing a média

Veronika Hollerová
PR, marketing a média

E-mail: veronika.hollerova@jcmm.cz

Telefon: 722 071 371

Jáchym Důjka
Koordinátor marketingových aktivit

E-mail: jachym.dujka@jcmm.cz

Telefon: 702 088 934

Mgr. Viola Moškvanová
Stipendia pro studium v anglických studijních programech

E-mail: viola.moskvanova@jcmm.cz

Telefon: 735 759 087

Ing. Jana Musilová
Brno Ph.D. Talent a iKAP JMK II

E-mail: jana.musilova@jcmm.cz

Telefon: 724 919 622

Správa budovy

Michal Němec
Správce budovy

E-mail: michal.nemec@jcmm.cz

Telefon: 727 965 423

Zdeněk Midrla
Recepce Česká 166/11

E-mail: zdenek.midrla@jcmm.cz

Telefon: 605 230 356

Programy pro studenty VŠ a vědce

Ing. Michael Doležal
zástupce ředitele; odborný garant iKAP JMK II a ORION Open Science

E-mail: michael.dolezal@jcmm.cz

Telefon: 602 735 910

Ing. Iveta Kumstátová
Projekt: Internacionalizace vysokých škol v Jihomoravském kraji

E-mail: iveta.kumstatova@jcmm.cz

Telefon: 725 745 596

Mgr. Viola Moškvanová
Stipendia pro studium v anglických studijních programech

E-mail: viola.moskvanova@jcmm.cz

Telefon: 735 759 087

Ing. Jana Musilová
Koordinátor aktivit pro nadané iKAP JMK II a projektová manažerka Ph.D. Talent

E-mail: jana.musilova@jcmm.cz

Telefon: 724 919 622

Mgr. Martina Šatinská
EURAXESS Centrum Brno

E-mail: martina.satinska@jcmm.cz

Telefon: 724 803 394

Mgr. et Bc. Martin Horn
Lektor českého jazyka - Charkov, Ukrajina

E-mail: mhorn@seznam.cz

Mgr. Sofia Križan
Lektor českého jazyka - Iževsk, Ruská federace

E-mail: sofi.krizan@gmail.com

Nadaní a talentovaní žáci/studenti

Mgr. Ivo Hopp
Program podpory nadaných studentů v JMK; Robotiáda

E-mail: ivo.hopp@jcmm.cz

Telefon: 725 062 757

Ing. Alena Hynková
Podpora projektů SOČ; Program podpory nadaných studentů v JMK

E-mail: alena.hynkova@jcmm.cz

Telefon: 724 206 697

Mgr. Martin Majcík
Odborný garant aktivity iKAP JMK II

E-mail: martin.majcik@jcmm.cz

Telefon: 727 813 551

Ing. Jana Musilová
Koordinátor aktivit pro nadané iKAP JMK II a projektová manažerka Ph.D. Talent

E-mail: jana.musilova@jcmm.cz

Telefon: 724 919 622

Ing. Veronika Kubecová
Finanční manažerka iKAP JMK II

E-mail: veronika.kubecova@jcmm.cz

Telefon: 724 907 693

Mgr. Adriana Pavlů
T-exkurze; Program Podpory nadaných studentů v JMK

E-mail: adriana.pavlu@jcmm.cz

Telefon: 602 602 054

Mgr. et Mgr. Dana Sklenářová
Koordinátor vzdělávání iKAP JMK II

E-mail: dana.sklenarova@jcmm.cz

Telefon: 727 813 552

Mgr. Eliška Sobotková
Poradce a koordinátor aktivit pro nadané iKAP JMK II

E-mail: eliska.sobotkova@jcmm.cz

Telefon: 725 503 087

Bc. Lucie Vaverková
Finanční manažerka iKAP JMK II a asistentka projektu EduSTEM.

E-mail: lucie.vaverkova@jcmm.cz

Telefon: 725 503 086

Mgr. Ondřej Straka
Odborný pracovník prescreeningu
Mgr. Michal Jabůrek, Ph.D.
Odborný pracovník prescreeningu
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
Koordinátor prescreeningu

Matematické a technické vzdělávání

Mgr. Jana Adamová
iKAP JMK II - odborný garant aktivit

E-mail: jana.adamova@jcmm.cz

Telefon: 725 058 334

Ing. Veronika Kubecová
finanční manažerka iKAP JMK II a EduSTEM

E-mail: veronika.kubecova@jcmm.cz

Telefon: 724 907 693

Mgr. Hana Rozprýmová
Projektová manažerka EduSTEM a kariérový rozvoj

E-mail: hana.rozprymova@jcmm.cz

Telefon: 601 367 229

Mgr. Monika Školová
iKAP JMK II - odborný konzultant aktivit

E-mail: monika.skolova@jcmm.cz

Telefon: 606 661 224

Bc. Lucie Vaverková
Finanční manažerka iKAP JMK II a asistentka projektu EduSTEM.

E-mail: lucie.vaverkova@jcmm.cz

Telefon: 725 503 086

Kariérový rozvoj

Ing. Michael Doležal
zástupce ředitele; odborný garant iKAP JMK II a ORION Open Science

E-mail: michael.dolezal@jcmm.cz

Telefon: 602 735 910

Mgr. Hana Rozprýmová
Projektová manažerka EduSTEM a kariérový rozvoj

E-mail: hana.rozprymova@jcmm.cz

Telefon: 601 367 229

Bc. Martina Milotová
Koordinátorka kariérového poradenství a odborná garantka iKAP JMK II

E-mail: martina.milotova@jcmm.cz

Telefon: 702 157 701

Bc. Lucie Vaverková
Finanční manažerka iKAP JMK II a asistentka projektu EduSTEM.

E-mail: lucie.vaverkova@jcmm.cz

Telefon: 725 503 086

Mgr. Pavla Frňková
Kariérový poradenství pro veřejnost (Boskovice) a specialistka vzdělávání

E-mail: pavla.frnkova@jcmm.cz

Telefon: 727 965 847

Mgr. Tereza Musilová
Kariérové poradenství pro veřejnost (Brno); specialistka vzdělávání

E-mail: tereza.musilova@jcmm.cz

Telefon: 603 272 689

Viktor Kulhavý, Ph.D.
Kariérové poradenství pro veřejnost (Brno)

E-mail: viktor.kulhavy@jcmm.cz

Mgr. Renata Menšíková
Odborná pracovnice platformy pro pedagogy a poradkyně pro vzdělávání

E-mail: renata.mensikova@jcmm.cz

Telefon: 734 223 032

Mgr. Radka Kučerová
Kariérové poradenství pro veřejnost (Znojmo)

E-mail: radka.kucerova@jcmm.cz

Telefon: 727 969 592

Ilona Staňková
Databáze kurzů; specialistka dalšího vzdělávání

E-mail: ilona.stankova@jcmm.cz

Telefon: 601 344 241

Mgr. Petra Šnepfenbergová
Odborná expertka iKAP JMK II

E-mail: petra.snepfenbergova@jcmm.cz

PaedDr. Miluše Těthalová
Kariérové poradenství pro veřejnost (Hodonín); specialistka vzdělávání a koordinátorka Akademie

E-mail: miluse.tethalova@jcmm.cz

Telefon: 702 165 343