Lidé v JCMM

Lenka Dvořáková
Asistentka ředitele

E-mail: lenka.dvorakova@jcmm.cz

Telefon: 724 232 472

Ing. Michael Doležal
Zástupce ředitele; odborný garant iKAP JMK II a ORION Open Science

E-mail: michael.dolezal@jcmm.cz

Telefon: 602 735 910

Finanční management

Ing. Jana Chylíková
Hlavní finanční manažerka

E-mail: jana.chylikova@jcmm.cz

Telefon: 725 196 072

Bc. Lucie Vaverková
Finanční manažerka iKAP JMK II a asistentka projektu EduSTEM

E-mail: lucie.vaverkova@jcmm.cz

Telefon: 725 503 086

Ing. Veronika Kubecová
Finanční manažerka iKAP JMK II a EduSTEM

E-mail: veronika.kubecova@jcmm.cz

Telefon: 724 907 693

Právník

Marketing a média

Veronika Hollerová
PR, marketing a média

E-mail: veronika.hollerova@jcmm.cz

Telefon: 722 071 371

Jáchym Důjka
Koordinátor marketingových aktivit

E-mail: jachym.dujka@jcmm.cz

Mgr. Viola Moškvanová
Stipendia pro studium v anglických studijních programech

E-mail: viola.moskvanova@jcmm.cz

Telefon: 735 759 087

Ing. Jana Musilová
Projektová manažerka Podpory vzdělávání nadaných žáků v JMK

E-mail: jana.musilova@jcmm.cz

Telefon: 724 919 622

Správa budovy

Michal Němec
Správce budovy

E-mail: michal.nemec@jcmm.cz

Telefon: 727 965 423

Zdeněk Midrla
Recepce Česká 166/11

E-mail: zdenek.midrla@jcmm.cz

Telefon: 605 230 356

Programy pro studenty VŠ a vědce

Mgr. Barbora Dofková
Brno Ph.D. Talent

E-mail: barbora.dofkova@jcmm.cz

Telefon: 724 929 257

Ing. Michael Doležal
Zástupce ředitele; odborný garant iKAP JMK II a ORION Open Science

E-mail: michael.dolezal@jcmm.cz

Telefon: 602 735 910

Ing. Iveta Kumstátová
Internacionalizace vysokých škol v JMK

E-mail: iveta.kumstatova@jcmm.cz

Telefon: 725 745 596

Mgr. Viola Moškvanová
Stipendia pro studium v anglických studijních programech

E-mail: viola.moskvanova@jcmm.cz

Telefon: 735 759 087

Mgr. Martina Šatinská
EURAXESS Centrum Brno

E-mail: martina.satinska@jcmm.cz

Telefon: 724 803 394

Mgr. et Bc. Martin Horn
Lektor českého jazyka - Charkov, Ukrajina

E-mail: mhorn@seznam.cz

Mgr. Sofia Križan
Lektor českého jazyka - Iževsk, Ruská federace

E-mail: sofi.krizan@gmail.com

Nadaní a talentovaní žáci/studenti

Mgr. Ivo Hopp
Program podpory nadaných studentů v JMK; Robotiáda

E-mail: ivo.hopp@jcmm.cz

Telefon: 725 062 757

Ing. Alena Hynková
Podpora projektů SOČ; Program podpory nadaných studentů v JMK

E-mail: alena.hynkova@jcmm.cz

Telefon: 724 206 697

Mgr. Martin Majcík
Odborný garant aktivity iKAP JMK II

E-mail: martin.majcik@jcmm.cz

Telefon: 727 813 551

Ing. Jana Musilová
Projektová manažerka Podpory vzdělávání nadaných žáků v JMK

E-mail: jana.musilova@jcmm.cz

Telefon: 724 919 622

Mgr. Adriana Pavlů
T-exkurze; Program Podpory nadaných studentů v JMK

E-mail: adriana.pavlu@jcmm.cz

Telefon: 602 602 054

doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
Koordinátor prescreeningu
Mgr. et Mgr. Dana Sklenářová
Koordinátor vzdělávání iKAP JMK II

E-mail: dana.sklenarova@jcmm.cz

Telefon: 727 813 552

Mgr. Eliška Sobotková
Poradce a koordinátor aktivit pro nadané iKAP JMK II

E-mail: eliska.sobotkova@jcmm.cz

Telefon: 725 503 087

Mgr. Ondřej Straka
Odborný pracovník prescreeningu
Mgr. Michal Jabůrek, Ph.D.
Odborný pracovník prescreeningu
Mgr. Leona Winklerová
Psycholog a poradce pro nadané iKAP JMK II

E-mail: leona.winklerova@jcmm.cz

Telefon: 702 088 934

Matematické a technické vzdělávání

Mgr. Jana Adamová
Odborný garant aktivit iKAP JMK II

E-mail: jana.adamova@jcmm.cz

Telefon: 725 058 334

Ing. Jiří Michele
Metodik EduSTEM

E-mail: jiri.michele@jcmm.cz

Telefon: 725 897 412

Mgr. Hana Rozprýmová
Projektová manažerka EduSTEM a Kariérový rozvoj

E-mail: hana.rozprymova@jcmm.cz

Telefon: 601 367 229

Mgr. Monika Školová
Odborný konzultant aktivit iKAP JMK II

E-mail: monika.skolova@jcmm.cz

Telefon: 606 661 224

Kariérový rozvoj

Ing. Michael Doležal
Zástupce ředitele; odborný garant iKAP JMK II a ORION Open Science

E-mail: michael.dolezal@jcmm.cz

Telefon: 602 735 910

Mgr. Hana Rozprýmová
Projektová manažerka EduSTEM a Kariérový rozvoj

E-mail: hana.rozprymova@jcmm.cz

Telefon: 601 367 229

Bc. Martina Milotová
Koordinátorka kariérového poradenství a odborná garantka iKAP JMK II

E-mail: martina.milotova@jcmm.cz

Telefon: 702 157 701

Mgr. Pavla Frňková
Kariérové poradenství pro veřejnost (Boskovice) a specialistka vzdělávání

E-mail: pavla.frnkova@jcmm.cz

Telefon: 727 965 847

Mgr. Tereza Musilová
Kariérové poradenství pro veřejnost (Brno); specialistka vzdělávání

E-mail: tereza.musilova@jcmm.cz

Telefon: 603 272 689

Viktor Kulhavý, Ph.D.
Kariérové poradenství pro veřejnost (Brno)

E-mail: viktor.kulhavy@jcmm.cz

Mgr. Renata Menšíková
Odborná pracovnice platformy pro pedagogy a poradkyně pro vzdělávání

E-mail: renata.mensikova@jcmm.cz

Telefon: 734 223 032

Mgr. Radka Kučerová
Kariérové poradenství pro veřejnost (Znojmo)

E-mail: radka.kucerova@jcmm.cz

Telefon: 727 969 592

Ilona Staňková
Exkurze ve firmách, Kurzy

E-mail: ilona.stankova@jcmm.cz

Telefon: 601 344 241

Mgr. Petra Šnepfenbergová
Odborná expertka iKAP JMK II

E-mail: petra.snepfenbergova@jcmm.cz

Telefon: 734 426 536

PaedDr. Miluše Těthalová
Kariérové poradenství pro veřejnost (Hodonín); specialistka vzdělávání a koordinátorka Akademie

E-mail: miluse.tethalova@jcmm.cz

Telefon: 702 165 343

Mgr. Lucie Uhlíková
Specialistka vzdělávání

E-mail: lucie.uhlikova@jcmm.cz

Telefon: T: +420 605 151 924