Lidé v JCMM

Lenka Dvořáková
Asistentka ředitele

E-mail: lenka.dvorakova@jcmm.cz

Telefon: 724 232 472

Ing. Michael Doležal
Zástupce ředitele; odborný garant iKAP JMK II a ORION Open Science

E-mail: michael.dolezal@jcmm.cz

Telefon: 602 735 910

Finanční management

Ing. Jana Chylíková
Hlavní finanční manažerka

E-mail: jana.chylikova@jcmm.cz

Telefon: 725 196 072

Bc. Lucie Vaverková
Finanční manažerka iKAP JMK II a asistentka projektu EduSTEM

E-mail: lucie.vaverkova@jcmm.cz

Telefon: 725 503 086

Ing. Veronika Kubecová
Finanční manažerka iKAP JMK II a EduSTEM

E-mail: veronika.kubecova@jcmm.cz

Telefon: 724 907 693

Právník

Marketing a média

Veronika Hollerová
PR, marketing a média

E-mail: veronika.hollerova@jcmm.cz

Telefon: 722 071 371

Jáchym Důjka
Koordinátor marketingových aktivit

E-mail: jachym.dujka@jcmm.cz

Mgr. Viola Moškvanová
Stipendia pro studium v anglických studijních programech

E-mail: viola.moskvanova@jcmm.cz

Telefon: 735 759 087

Ing. Jana Musilová
Koordinátor aktivit pro nadané iKAP JMK II, Brno Ph.D. Talent

E-mail: jana.musilova@jcmm.cz

Telefon: 724 919 622

Správa budovy

Michal Němec
Správce budovy

E-mail: michal.nemec@jcmm.cz

Telefon: 727 965 423

Zdeněk Midrla
Recepce Česká 166/11

E-mail: zdenek.midrla@jcmm.cz

Telefon: 605 230 356

Programy pro studenty VŠ a vědce

Ing. Michael Doležal
Zástupce ředitele; odborný garant iKAP JMK II a ORION Open Science

E-mail: michael.dolezal@jcmm.cz

Telefon: 602 735 910

Mgr. Viola Moškvanová
Stipendia pro studium v anglických studijních programech

E-mail: viola.moskvanova@jcmm.cz

Telefon: 735 759 087

Ing. Iveta Kumstátová
Internacionalizace vysokých škol v JMK

E-mail: iveta.kumstatova@jcmm.cz

Telefon: 725 745 596

Mgr. Martina Šatinská
EURAXESS Centrum Brno

E-mail: martina.satinska@jcmm.cz

Telefon: 724 803 394

Mgr. et Bc. Martin Horn
Lektor českého jazyka - Charkov, Ukrajina

E-mail: mhorn@seznam.cz

Mgr. Barbora Dofková
Brno Ph.D. Talent

E-mail: barbora.dofkova@jcmm.cz

Telefon: 724 929 257

Mgr. Sofia Križan
Lektor českého jazyka - Iževsk, Ruská federace

E-mail: sofi.krizan@gmail.com

Nadaní a talentovaní žáci/studenti

Mgr. Ivo Hopp
Program podpory nadaných studentů v JMK; Robotiáda

E-mail: ivo.hopp@jcmm.cz

Telefon: 725 062 757

Ing. Alena Hynková
Podpora projektů SOČ; Program podpory nadaných studentů v JMK

E-mail: alena.hynkova@jcmm.cz

Telefon: 724 206 697

Mgr. Martin Majcík
Odborný garant aktivity iKAP JMK II

E-mail: martin.majcik@jcmm.cz

Telefon: 727 813 551

Ing. Jana Musilová
Koordinátor aktivit pro nadané iKAP JMK II, Brno Ph.D. Talent

E-mail: jana.musilova@jcmm.cz

Telefon: 724 919 622

Mgr. Adriana Pavlů
T-exkurze; Program Podpory nadaných studentů v JMK

E-mail: adriana.pavlu@jcmm.cz

Telefon: 602 602 054

Mgr. et Mgr. Dana Sklenářová
Koordinátor vzdělávání iKAP JMK II

E-mail: dana.sklenarova@jcmm.cz

Telefon: 727 813 552

Mgr. Eliška Sobotková
Poradce a koordinátor aktivit pro nadané iKAP JMK II

E-mail: eliska.sobotkova@jcmm.cz

Telefon: 725 503 087

Mgr. Ondřej Straka
Odborný pracovník prescreeningu
Mgr. Michal Jabůrek, Ph.D.
Odborný pracovník prescreeningu
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
Koordinátor prescreeningu
Mgr. Leona Winklerová
Poradce pro nadané iKAP JMK II

E-mail: leona.winklerova@jcmm.cz

Telefon: 702 088 934

Matematické a technické vzdělávání

Mgr. Jana Adamová
Odborný garant aktivit iKAP JMK II

E-mail: jana.adamova@jcmm.cz

Telefon: 725 058 334

Ing. Jiří Michele
Metodik EduSTEM

E-mail: jiri.michele@jcmm.cz

Telefon: 725 897 412

Mgr. Hana Rozprýmová
Projektová manažerka EduSTEM a Kariérový rozvoj

E-mail: hana.rozprymova@jcmm.cz

Telefon: 601 367 229

Mgr. Monika Školová
Odborný konzultant aktivit iKAP JMK II

E-mail: monika.skolova@jcmm.cz

Telefon: 606 661 224

Kariérový rozvoj

Ing. Michael Doležal
Zástupce ředitele; odborný garant iKAP JMK II a ORION Open Science

E-mail: michael.dolezal@jcmm.cz

Telefon: 602 735 910

Mgr. Hana Rozprýmová
Projektová manažerka EduSTEM a Kariérový rozvoj

E-mail: hana.rozprymova@jcmm.cz

Telefon: 601 367 229

Bc. Martina Milotová
Koordinátorka kariérového poradenství a odborná garantka iKAP JMK II

E-mail: martina.milotova@jcmm.cz

Telefon: 702 157 701

Mgr. Pavla Frňková
Kariérové poradenství pro veřejnost (Boskovice) a specialistka vzdělávání

E-mail: pavla.frnkova@jcmm.cz

Telefon: 727 965 847

Mgr. Tereza Musilová
Kariérové poradenství pro veřejnost (Brno); specialistka vzdělávání

E-mail: tereza.musilova@jcmm.cz

Telefon: 603 272 689

Viktor Kulhavý, Ph.D.
Kariérové poradenství pro veřejnost (Brno)

E-mail: viktor.kulhavy@jcmm.cz

Mgr. Renata Menšíková
Odborná pracovnice platformy pro pedagogy a poradkyně pro vzdělávání

E-mail: renata.mensikova@jcmm.cz

Telefon: 734 223 032

Mgr. Radka Kučerová
Kariérové poradenství pro veřejnost (Znojmo)

E-mail: radka.kucerova@jcmm.cz

Telefon: 727 969 592

Ilona Staňková
Exkurze ve firmách, Kurzy

E-mail: ilona.stankova@jcmm.cz

Telefon: 601 344 241

Mgr. Petra Šnepfenbergová
Odborná expertka iKAP JMK II

E-mail: petra.snepfenbergova@jcmm.cz

Telefon: 734 426 536

PaedDr. Miluše Těthalová
Kariérové poradenství pro veřejnost (Hodonín); specialistka vzdělávání a koordinátorka Akademie

E-mail: miluse.tethalova@jcmm.cz

Telefon: 702 165 343