Lidé v JCMM

Lenka Dvořáková
Asistentka ředitele

E-mail: lenka.dvorakova@jcmm.cz

Telefon: 724 232 472

Ing. Michael Doležal
Zástupce ředitele

E-mail: michael.dolezal@jcmm.cz

Telefon: 602 735 910

Ing. Jana Chylíková
Finanční manažerka

E-mail: jana.chylikova@jcmm.cz

Telefon: 725 196 072

Veronika Hollerová
PR, marketing, média

E-mail: veronika.hollerova@jcmm.cz

Telefon: 722 071 371

Michal Němec
Správce budovy

E-mail: michal.nemec@jcmm.cz

Telefon: 727 965 423

Zdeněk Midrla
Recepce Česká 166/11

E-mail: zdenek.midrla@jcmm.cz

Telefon: 605 230 356

Projekt PolyGram

Mgr. Jana Adamová
Projekt: PolyGram

E-mail: jana.adamova@jcmm.cz

Telefon: 725 058 334

Ing. Veronika Kubecová
finanční manažerka; projekt: EduSTEM; projekt: PolyGram

E-mail: veronika.kubecova@jcmm.cz

Telefon: 724 907 693

Mgr. Monika Školová
Projekt: PolyGram

E-mail: monika.skolova@jcmm.cz

Telefon: 606 661 224

Podpora nadaných studentů na SŠ

Mgr. Ivo Hopp
Projekt: Program podpory nadaných studentů v JMK; Robotiáda

E-mail: ivo.hopp@jcmm.cz

Telefon: 725 062 757

Ing. Alena Hynková
Projekt: Podpora projektů SOČ

E-mail: alena.hynkova@jcmm.cz

Telefon: 724 206 697

Mgr. Viola Moškvanová
Projekt: Stipendia pro studium v anglických studijních programech

E-mail: viola.moskvanova@jcmm.cz

Telefon: 735 759 087

Mgr. Adriana Pavlů
Projekt: T-exkurze; Program podpory nadaných studentů v JMK

E-mail: adriana.pavlu@jcmm.cz

Telefon: 606 060 243

Technické vzdělávání v MŠ a ZŠ

Mgr. Hana Rozprýmová
Projektová manažerka; EduSTEM; kariérové poradenství

E-mail: hana.rozprymova@jcmm.cz

Telefon: 601 367 229

Ing. Jiří Michele
Projekt: EduSTEM

E-mail: jiri.michele@jcmm.cz

Telefon: 602 714 963

Ing. Veronika Kubecová
finanční manažerka; projekt: EduSTEM a PolyGram

E-mail: veronika.kubecova@jcmm.cz

Telefon: 724 907 693

Podpora a stipendia pro nadané studenty VŠ

Ing. Jana Musilová
Projekt: Brno Ph.D. Talent

E-mail: jana.musilova@jcmm.cz

Telefon: 724 919 622

Ing. Iveta Kumstátová
Projekt: Internacionalizace vysokých škol v Jihomoravském kraji

E-mail: iveta.kumstatova@jcmm.cz

Telefon: 725 745 596

Mgr. Viola Moškvanová
Projekt: Stipendia pro studium v anglických studijních programech

E-mail: viola.moskvanova@jcmm.cz

Telefon: 735 759 087

Mgr. Andrea Vachromějeva
Lektor českého jazyka - Kazaň, Ruská federace

E-mail: kazan@jcmm.cz

Mgr. Sofia Križan
Lektor českého jazyka - Iževsk, Ruská federace

E-mail: sofi.krizan@gmail.com

Mgr. et Bc. Martin Horn
Lektor českého jazyka - Charkov, Ukrajina

E-mail: mhorn@seznam.cz

Podpora lidských zdrojů pro vědu a výzkum

Ing. Michael Doležal
zástupce ředitele; projekty: SoMoPro, RIS JMK

E-mail: michael.dolezal@jcmm.cz

Telefon: 602 735 910

Mgr. Martina Šatinská
Projekt: EURAXESS centrum Brno

E-mail: martina.satinska@jcmm.cz

Telefon: 724 803 394

Kariérové poradenství a další vzdělávání

Mgr. Hana Rozprýmová
Projektová manažerka; projekt: EduSTEM; kariérové poradenství

E-mail: hana.rozprymova@jcmm.cz

Telefon: 601 367 229

Mgr. Renata Menšíková
Projektová manažerka

E-mail: renata.mensikova@jcmm.cz

Telefon: 734 223 032

Ing. Martina Strnadová
Projektová manažerka; projekt: KaPoDaV

E-mail: martina.strnadova@jcmm.cz

Telefon: 725 503 085

Bc. Lucie Vaverková
Finanční manažerka; projekt: KaPoDaV

E-mail: lucie.vaverkova@jcmm.cz

Telefon: 725 503 086

Bc. Martina Milotová
Koordinátorka kariérového poradenství

E-mail: martina.milotova@jcmm.cz

Telefon: 702 157 701

Michal Němec
Databáze kurzů

E-mail: michal.nemec@jcmm.cz

Telefon: 727 965 423

Mgr. et Mgr. Dana Sklenářová
Metodička kariérového poradenství; projekt: KaPoDaV

E-mail: dana.sklenarova@jcmm.cz

Telefon: 727 813 552

Mgr. Martin Majcík
Metodik dalšího vzdělávání; projekt: KaPoDaV

E-mail: martin.majcik@jcmm.cz

Telefon: 727 813 551

Jáchym Důjka
Koordinátor marketingových aktivit; projekt: KaPoDaV a další vzdělávání

E-mail: jachym.dujka@jcmm.cz

Telefon: 702 088 934

Ilona Staňková
Specialistka dalšího vzdělávání; projekt: KaPoDaV

E-mail: ilona.stankova@jcmm.cz

Telefon: 601 344 241

Mgr. Eliška Sobotková
Specialista dalšího vzdělávání; poradce pro vzdělávání; projekt: KaPoDaV

E-mail: eliska.sobotkova@jcmm.cz

Telefon: 725 503 087

Mgr. et Mgr. Veronika Kirchnerová, Ph.D.
Odborný pracovník; kariérový poradce; psycholog; projekt: KaPoDaV

E-mail: veronika.kirchnerova@jcmm.cz

Telefon: 604 281 104

Viktor Kulhavý, Ph.D.
Kariérové poradenství pro veřejnost (Brno)

E-mail: viktor.kulhavy@jcmm.cz

Mgr. Pavla Frňková
Kariérové poradenství pro veřejnost (Boskovice)

E-mail: pavla.frnkova@jcmm.cz

Telefon: 727 965 847

Mgr. Václav Vydra
Projekt: KaPoDaV

E-mail: vaclav.vydra@jcmm.cz

Telefon: 725 503 091

Mgr. Radka Kučerová
Kariérové poradenství pro veřejnost (Znojmo)

E-mail: radka.kucerova@jcmm.cz

Telefon: 727 969 592

PaedDr. Miluše Těthalová
Kariérové poradenství pro veřejnost (Hodonín); koordinátorka Akademie

E-mail: miluse.tethalova@jcmm.cz

Telefon: 702 165 343

Mgr. Tereza Musilová
Kariérové poradenství pro veřejnost (Brno)

E-mail: tereza.musilova@jcmm.cz

Telefon: 603 272 689