Projekt EduSTEM
spolupracujících škol
podpořených pedagogů
nadšených dětí

Mezi nejkrásnější okamžiky dětství patří momenty tvoření. Dávat tvar světu kolem sebe, objevovat jeho zákonitosti, přicházet na nové věci – to všechno vede i k objevování sama sebe.

Přeshraniční mezinárodní projekt EduSTEM poskytl českým a rakouským učitelům metodickou podporu i materiální vybavení pro to, aby v dětech touhu po tvoření, bádání a objevování podporovali.

Projektové aktivity naplnily své cíle a byly ukončeny ke 31. 12. 2022.
 

Záznam jednotlivých vystoupení z konference EduSTEM najdete zde.
 

Hlavní výstupy pro pedagpogy jsou shrnuty v elektronické učebnici:

Váš člověk

Jiří Michele

Metodik technického vzdělávání MŠ a ZŠ
jiri.michele@jcmm.cz 725 897 412