Projekt PolyGram

Podporujeme matematickou a matematickou čtenářskou gramotnost
v Jihomoravském kraji

Projekt ukončen srpen 2020 - navazující projekt zde

Jak to děláme?

JCMM realizuje aktivity podporující rozvoj matematické a matematické čtenářské gramotnosti v rámci projektu "PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji”, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.

M-aktivity realizujeme za pomoci zkušených matematiků z celé jižní Moravy.

Poslechněte si podcast s projektovou manažerkou Monikou Školovou o projektu PolyGram.

Seznamte se s našimi:

PolyGram pokračuje projektem Matematická gramotnost.