Projekt T-exkurze
T-exkurzí ročně
vysoce odborných lektorů
budoucích vysokoškoláků každý rok

Půldenní exkurze pro studenty středních škol z Jihomoravského kraje s hlubším zájmem o vědu. Jde o exkurze s předchozí teoretickou přípravou. Pod odborným vedením dostávají studenti možnost poznat a zažít práci vědce na přístrojích v reprezentativních prostorách laboratoří jihomoravských univerzit nebo na elitních výzkumných pracovištích. Zkušenosti nabyté díky T-exkurzím mohou středoškolákům pomoci v rozhodování, jakou vysokou školu a jaký obor si vyberou pro vysokoškolské studium.

Informace pro přihlášení k T-exkurzím získáte tady.

Váš člověk

Adriana Pavlů

T-exkurze, N-exkurze
adriana.pavlu@jcmm.cz 602 602 054