Projekt STEAM pro pedagogy

KA04-4.3 STEAM dílny pro pedagogické pracovníky 

 V rámci této podaktivity bude probíhat podpora pedagogických pracovníků prostřednictvím inspirativních sdílení na téma "jak zajímavě učit” například biologii, fyziku,   chemii. 
 
 Výstupy klíčové podaktivity: 
 - 6 akcí pro pedagogické pracovníky v prostorách brněnských  fakult VŠ, 
 - fungování sdílených  laboratoří 
 - přenos informací z otevřených laboratoří
 - možnost využití zkušeností ze zahraničních  vědeckých expedic do  praxe škol
 - spolupráce pedagogů v rámci mezipředmětových vztahů
 - smysluplné užití digitálních technologií
 - vytvoření 3 vzorových modulů Jak zajímavě učit  BI, Fy, Ch pro pedagogy a žáky