Matematické a technické vzdělávání

Spolupracujeme se zkušenými lektory z univerzit i firem, kteří jsou ochotní věnovat se našim středoškolákům a sdílet s nimi svoje vědomosti.

Podporujeme pedagogy na ZŠ i SŠ, aby měli vytvořeny lepší podmínky pro svou práci matematikářů. 

Nabízíme metodickou pomoc pedagogům MŠ a ZŠ při práci s dětmi v oblasti technického vzdělávání.

Neformálně také spolupracujeme skoro s padesáti středoškolskými učiteli z celého Jihomoravského kraje. Představují styčné důstojníky mezi námi a studenty. Právě oni jsou ti, kteří dovedou studenty motivovat, ovlivnit a inspirovat. Proto si jich tak vážíme a budeme rádi za každého, kdo chce předat své nadšení dál.


EduSTEM

Program má za cíl podporovat technické myšlení u dětí, nabízet metodickou podporu pedagogům MŠ a ZŠ a připravovat komplexní metodiky, praktické úlohy a tematické exkurze.

Matematická gramotnost

Hlavním úkolem projektu je prostřednictvím profesního rozvoje pedagogů matematiky zvyšovat matematickou gramotnost žáků, jejich motivaci, a především rozvíjet matematické znalosti a dovednosti tak, aby je efektivně využili v praxi.

Matematika = PolyGram

Podporujeme matematickou a matematickou čtenářskou gramotnost v Jihomoravském kraji. PolyGram pokračuje projektem Matematická gramotnost.