Matematické a technické vzdělávání

Spolupracujeme se zkušenými lektory z univerzit i firem, kteří jsou ochotní věnovat se našim středoškolákům a sdílet s nimi svoje vědomosti.

Podporujeme pedagogy na ZŠ i SŠ, aby měli vytvořeny lepší podmínky pro svou práci matematikářů. 

Nabízíme metodickou pomoc pedagogům MŠ a ZŠ při práci s dětmi v oblasti technického vzdělávání.

Neformálně také spolupracujeme skoro s padesáti středoškolskými učiteli z celého Jihomoravského kraje. Představují styčné důstojníky mezi námi a studenty. Právě oni jsou ti, kteří dovedou studenty motivovat, ovlivnit a inspirovat. Proto si jich tak vážíme a budeme rádi za každého, kdo chce předat své nadšení dál.


EduSTEM

Metodická podpora pedagogů se zaměřením na rozvoj technického myšlení u dětí.

Matematická gramotnost

Profesního rozvoj pedagogů matematiky s cílem motivovat žáky.

Matematika = PolyGram (ukončen 2020)

Podpora matematické a matematické čtenářské gramotnosti.