Projekt PolyGram

Aktivity

M-aktivity plánované na březen, duben a květen 2020 probíhaly formou distančního studia. 

Závěrečná M-konference se uskutečnila 13. 5. 2020 formou videokonference.

Všechny materiály jsou uloženy na M-portálu.

M-dílny
 

Jste učitel matematiky z JMK a máte zájem o pracovní seminář na aktuální téma?

Chcete se setkat s kolegy v rámci krajského matematického kabinetu a získat nové poznatky k matematice?

Přihlaste se na jednu z M-dílen.

Účastník obdrží certifikát o absolvovaném počtu hodin, odborné materiály do výuky (tištěné i elektronické), občerstvení. 

Na aktivitu je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.

Nejedná se o akreditovaný vzdělávací kurz.


Pro pedagogy matematiky I. stupně ZŠ

V rámci projektu již proběhly všechny M-dílny.

Další připravujeme v navazujícím projektu.

 

      Již proběhlo:                                                     

Nadstandardní úlohy pro rozvoj logického myšlení

Strategie řešení úloh nadanými žáky

Několik úloh k rozvoji geometrické a prostorové představivosti

Geometrie pomocí překládání papíru

Geometrie na 1. stupni ZŠ metodami manipulativních činností

Podpůrná opatření u dětí se SVP v hodinách matematiky

 

Pro pedagogy matematiky II. stupně ZŠ a nižší stupeň gymnázií

V rámci projektu již proběhly všechny M-dílny.

Další připravujeme v navazujícím projektu.

 

 

      Již proběhlo:                                                     

Návodné úlohy pro MO

Bádáme v matematice

Tvořivá matematika

Konstrukční úlohy

Tělesa 

Rozvíjíme matematickou gramotnost

 

PRO PEDAGOGY MATEMATIKY SŠ 

V rámci projektu již proběhly všechny M-dílny.

Další připravujeme v navazujícím projektu.

 

 

      Již proběhlo:                                                   

Zajímavé úlohy ze středoškolské  matematiky 

Funkce

Finanční matematika, 1. část 

Finanční matematika, 2. část 

Komplexní čísla

Nedokonalosti dokonalé matematiky (zajímavosti z různých oblastí matematiky)

 

M-tábory

Jaké to bylo?

Co se účastníkům líbilo?

Na aktivitu je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.

Účastník (pedagog) obdrží certifikát o absolvovaném počtu hodin.

Nejedná se o akreditovaný vzdělávací kurz. 

Termín: 13. - 17. 7. 2020

Místo: Sudický Dvůr, Sudice 50, 680 01 Boskovice

Je připraven neformální výukový program vedený 3 odbornými školiteli matematiky a dále spousta zážitkových volnočasových aktivit organizovaných agenturou http://www.outdoorwave.cz/

24hodinový dozor nad dětmi vykonává dodavatel M-tábora.

Pedagog se jen vzdělává, nebo relaxuje.

Počet táborů: 2 (jeden tábor pro ZŠ, druhý tábor pro SŠ)

Kapacita:

Pro další informace a přihlášky kontaktujte Mgr. Janu Adamovou, tel. +420 725 058 334,  jana.adamova@jcmm.cz.

Součástí přihlášky je i doporučení pedagoga, vyučujícího matematiky, vedoucího matematického kroužku.

V případě většího počtu uchazečů je rozhodující termín přijetí žádosti, doporučení a schválení účasti žáků/studentů krajskými odbornými garanty projektu.

 


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky

 

V jednotlivých okresech Jihomoravského kraje působí naši zkušení metodici pro I. a pro II. stupeň ZŠ. Také máme 3 metodiky pro různé typy SŠ z Jihomoravského kraje.

Působí na našich partnerských školách.

Pedagogové podle typů škol a okresů se scházejí a vzájemně sdílejí informace o publikacích, soutěžích, seminářích, akcích pro učitele i žáky. Vyměňují si zkušenosti, příklady dobré praxe, stanovují témata, která je trápí a je potřeba je řešit. Může jít například o organizační podmínky výuky, obsah učiva, vztah mezi I. a II. stupněm ZŠ, přechod žáků ze ZŠ na SŠ a mnoho dalšího.

Chcete se do naší sítě matematiků Jihomoravského kraje zapojit? 

Chcete se zúčastnit setkání předsedů předmětových komisí matematiky ve Vašem okrese?

Přihlaste se na setkání.

Na aktivitu je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.
 

Již proběhlo:                                             

Máte-li dotazy, kontaktujte tým JCMM.

M-exkurze

Pro žáky ZŠ a studenty SŠ a jejich pedagogy pořádáme zdarma matematické exkurze.

Na aktivitu je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.

Kapacita každé exkurze: 3 pedagogové a 15 žáků

Přečtěte si názory účastníků a také ohlasy v tisku.

Prohlédněte si fotky

Materiály ke stažení

Přihlašování u kontaktní osoby

 

Zoo Brno a stanice zájmových činností  

Se zkušeným průvodcem ze Zoo Brno a lektorem matematiky projdeme zoologickou zahradu a při pozorování zvířat ze všech světadílů zodpovíme na mnohé matematické otázky týkající se nákladů na chov, údržbu výběhů, provozu zoo, užitkovosti některých zvířat, prostorového rozmístění, tělesné údaje a statistiky o chování zvířat (délka života, hmotnost, výška, rychlost pohybu při lovu, síla stisku čelistí, délce skoku, množství času věnovaného denním i nočním aktivitám, počet vajec, rozpětí křídel apod.)

Lektor matematiky: Mgr. David Staněk

Více informací zde

Mahenovo divadlo  nebo Janáčkovo divadlo v Brně

Se zkušeným průvodcem a lektorkou matematiky projdeme zázemí divadla – získáme informace o síni slávy, sálu, jevišti s jevištní technologií, scénickém osvětlení, akustice, zákulisí, rekvizitárně, garderobiérně, prezidentské lóži, foyer, personálním zajištění provozu, v divadelní zkušebně sehrajeme ´matematické představení´, vyřešíme matematické příklady v lapbooku, nahlédneme do krejčovských dílen a zúčastníme se zkoušky baletu Národního divadla Brno.

Lektorka matematiky: Mgr. Petra Bidmanová Strnadová

Více informací zde.     
 

DRFG Arena – Kometa Brno   

Se zkušenou průvodkyní a lektorkou matematiky projdeme areál DRFG areny a získáme informace o provozu hokejové haly (osvětlení, údržba, hlediště, Sky boxy) a jejího zázemí (šatny, klimatizace, suchá hokejová příprava), prohlédneme si hokejové artefakty a poháry, matematické úkoly se budou řešit v tiskové místnosti formou šifrovací hry, zjistíme, kdo jsou nejlepší brněnští hráči a shlédneme část hokejového tréninku.

Lektorka matematiky: PhDr. Mgr. Michaela Drexler

Více informací zde.
         

Lodní doprava Bystrc  

S vedoucím lodní dopravy a lektorkou matematiky projdeme přístaviště a areál Lodní dopravy v Brně Bystrci. Vstoupíme na palubu a nahlédneme i do podpalubí lodí v hangáru, kde jsou lodě zazimovány a probíhá jejich údržba a formou hry (honba za pokladem) vyřešíme odpovědi na matematické otázky v lodní dopravě (přepravní statistiky, provoz a údržba lodí, měření rychlosti, měření síly větru, dovednosti posádky lodě, lodní značení a šifrování zpráv).

Lektorka matematiky: Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D.

Více informací zde.

Workshopy matematické čtenářské gramotnosti

Pojďte sdílet svoje zkušenost učitele matematiky s kolegy v rámci krajského matematického kabinetu a hledat cesty, jak žákům pomoci s interpretací matematických pojmů a textů.

Naši specialisté na matematickou čtenářskou gramotnost Vás praktickou a interaktivní formou seznámí s metodickými postupy, které podporují matematickou čtenářskou gramotnost u žáků ZŠ a SŠ. Mají přichystané příklady dobré (ale i špatné) praxe.

Materiály do výuky na M-portálu.

Na aktivitu je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.

Nejedná se o akreditovaný vzdělávací kurz. 

 

V rámci projektu již proběhly všechny M-workshopy.

Další připravujeme v navazujícím projektu.

 

      Již proběhlo:                                                     

Školní rok 2019/ 2020:

Školní rok 2018/ 2019:

Více informací pro 1. i 2. stupeň ZŠ 
Více informací pro SŠ             

Více informací pro ZŠ 

Více informací pro SŠ 


M-soustředění

Jste pedagog ZŠ z Jihomoravského kraje a podílel jste se na přípravě talentovaných žáků na matematickou olympiádu? Chcete s námi zdarma jet na 5denní matematické soustředění?

Soustředění je určeno pro pedagogy 6. a 7. tříd ZŠ a pro jejich žáky, kteří se umístili na prvních 3 místech v okresních kolech matematické olympiády pro 6. a 7. třídy (kategorie Z6 a Z7).

Délka trvání soustředění je 5 dní (4 noci) od pondělí do pátku a bude pro úspěšné žáky a jejich pedagogy společným setkáním, které nahradí krajské kolo olympiády, jež se v těchto kategoriích nepořádá.

Pro pedagogy i žáky bude připraven výukový program vedený 3 odbornými školiteli matematiky a dále spousta zážitkových volnočasových aktivit. 24hodinový dozor nad dětmi vykonává dodavatel M-soustředění, takže pedagog se jen vzdělává, nebo relaxuje.

Kapacita M-soustředění: 6 pedagogů, 22 žáků

Termín: 6. 7. - 10. 7. 2020

Místo: Sudický Dvůr, Sudice 50, 680 01 Boskovice

Nejedná se o akreditovaný vzdělávací kurz. Účastník (pedagog) obdrží certifikát o absolvovaném počtu hodin.


M-portál

Od 1. 3. 2019 je spuštěn webový portál Jihomoravského kraje, kde najdete množství ohodnocených matematických materiálů ve studijních programech

Matematika

Matematická čtenářská gramotnost

Najdete je zde přehledně a správně kategorizované. Můžete si je zde zdarma stáhnout. Postupně příbývají další.

Jste pedagog matematiky z JMK? Zdarma pro Vás nabízíme možnost odborného ohodnocení Vámi vytvořených matematických materiálů. A ty výborné zveřejníme na M-portálu. Máte-li zájem, kontaktujte tým JCMM.

Odkaz na M-portál: https://kap.kr-jihomoravsky.cz/

 

M-kabinet

 

V Jihomoravském kraji jsme obnovili činnost krajského matematického kabinetu.

Pro základní školy JMK funguje krajský matematický kabinet při Tyršově základní škole, Brno, Kuldova 38 pod vedením Mgr. Michaely Jedličkové a při  Základní škole a Mateřské škole Brankovice pod vedením Mgr. Jaroslava Hejného a pro víceletá gymnázia při Gymnáziu Brno-Řečkovice pod vedením RNDr. Petera Krupky, Ph. D.

Pro střední školy funguje krajský matematický kabinet při Gymnáziu Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 pod vedením RNDr. Jiřího Hermana, Ph. D. a Mgr. Aleše Kobzy, Ph. D.

V jednotlivých okresech fungují okresní metodici pro I. stupeň ZŠ, okresní metodici pro II. stupeň ZŠ a metodici pro SŠ na partnerských školách.

Vytváříme matematickou síť v Jihomoravském kraji. Okresní metodici jsou v kontaktu s pedagogy matematiky, sdílejí s nimi informace o publikacích, soutěžích, seminářích, akcích pro žáky. Pedagogové matematiky se v rámci okresu (případně i kraje) scházejí, jsou spolu v kontaktu, vyměňují si zkušenosti, příklady dobré praxe atd.

Chcete se do naší sítě matematiků Jihomoravského kraje zapojit?

Zaregistrujte se do databáze matematiků krajského matematického kabinetu na odkazu Matematik.jcmm.cz.


M-kroužky

 

Na našich partnerských základních a středních školách v Jihomoravském kraji organizujeme matematické kroužky individuálních konzultací matematiky.

Cílem M-kroužků je zvýšení úrovně znalostí matematiky napříč základními i středními školami různých oborů a zaměření. Jedná se o kroužky individuálních konzultací otevřené všem zájemcům o rozvoj svých matematických schopností.

Pro studenty jsou M-kroužky zdarma. Lektor M-kroužku dostává za jeho vedení měsíční odměnu.

Kontaktujte tým JCMM.

Ve školním roce 2019/2020 je kapacita naplněna.


 

M-konference

13. 5. 2020

Pozvánka