PolyGram

Podporujeme matematickou a matematickou čtenářskou gramotnost
v Jihomoravském kraji.

Jak to děláme?

Vymysleli jsme několik aktivit, které realizujeme za pomoci našich partnerů - zkušených matematiků z celé jižní Moravy.

Seznamte se s našimi aktivitami.

Projekt “PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji” je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.

Projekt je realizován Jihomoravským krajem.

Část projektu týkající se polytechniky realizuje 27 středních škol Jihomoravského kraje.

Část projektu týkající se matematiky a matematické čtenářské gramotnosti realizuje JCMM.

 

 

 

 

Všechny aktivity jsou hrazeny z dotace EU, MŠMT a Jihomoravského kraje a jsou určeny pouze pedagogům z Jihomoravského kraje registrovaným v naší databázi.

Pokud jste registrován/a v naší databázi, je možné se přihlásit k jednotlivým aktivitám níže.

Pokud nejste registrován/a v naší databázi, lze tak učinit kliknutím zde na registrační formulář.

Pokud nenajdete aktivitu na seznamu pro registraci, kontaktujte projektový tým.

 Registrace do aktivit projektu

Setkání předsedů předmětových komisí matematiky pro SŠ 23.3.2018

Pro pedagogy matematiky SŠ z Jihomoravského kraje se uskuteční setkání od 9:00 hodin v budově SŠ Čichnova 23, Brno. Máte-li o uvedenou akci zájem, kontaktujte tým JCMM.


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky pro SŠ - přihlašování 27.3.2018 - 3.4.2018

Máte-li zájem se setkání zúčastnit, registrujte se u pana Tomáše Krejčího na Gymnáziu Brno, třída Kapitána Jaroše 14 na mail: krejcit@jaroska.cz


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky pro okres Blansko - přihlašování 29.3.2018 - 11.4.2018

Info k přihlašování získáte v letáku na setkání, který najdete v záložce Aktivity.


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky pro SŠ 4.4.2018

Pro pedagogy matematiky SŠ z Jihomoravského kraje se uskuteční setkání od 14:30 hodin v budově Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše 14. Máte-li o uvedenou akci zájem, kontaktujte Tomáše Krejčího na Gymnáziu Brno, třída Kapitána Jaroše 14 na mail: krejcit@jaroska.cz.


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky pro okres Brno-venkov 6.4.2018

Pro pedagogy matematiky II. stupně ZŠ z okresu Brno-venkov se uskuteční setkání od 8:00 hodin v budově ZŠ T. G. Masaryka Zastávka, U Školy 181. Máte-li o uvedenou akci zájem, kontaktujte tým JCMM.


M-dílna pro SŠ - přihlašování pedagogů 9.4.2018 - 18.4.2018

Info k přihlašování získáte v záložce Jak se přihlásit.


M-dílna pro I. stupeň ZŠ - přihlašování pedagogů 9.4.2018 - 18.4.2018

Info k přihlašování získáte v záložce Jak se přihlásit.


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky pro okres Vyškov - přihlašování 14.4.2018 - 25.4.2018

Informace k možnosti přihlášení najdete v záložce Jak se přihlásit


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky pro okresy Brno-město, Brno-venkov a okres Znojmo - přihlašování 14.4.2018 - 29.4.2018

Informace k možnosti přihlášení získáte v záložce Jak se přihlásit


M-dílna pro II. stupeň ZŠ - přihlašování pedagogů 17.4.2018 - 2.5.2018

Info k přihlašování získáte v záložce Jak se přihlásit.


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky pro okres Blansko 18.4.2018 - 18.4.2018

Pro pedagogy matematiky I. a II. stupně ZŠ z okresu Blansko se uskuteční setkání od 14:00 hodin v budově ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 (sborovna). Máte-li o uvedenou akci zájem, podívejte se do záložky Jak se přihlásit.


M-dílna pro SŠ 24.4.2018

M-dílna pro pedagogy SŠ se koná od 13:00 hodin na Gymnáziu Brno, třída Kapitána Jaroše 14. Více informací získáte v záložce Aktivity.


M-dílna pro I. stupeň ZŠ 25.4.2018

M-dílna pro pedagogy I. stupně ZŠ se koná od 13:00 hodin v budově Tyršovy ZŠ, ulice Kuldova 38, Brno. Více informací získáte v záložce Aktivity.


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky pro okres Vyškov 2.5.2018

Pro pedagogy matematiky I. a II. stupně ZŠ z okresu Vyškov se uskuteční setkání od 14:00 hodin ve Středisku volného času Maják Vyškov, Brněnská 7. Máte-li o uvedenou akci zájem, podívejte se do záložky Jak se přihlásit.


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky pro okresy Brno-město, Brno-venkov a okres Znojmo 3.5.2018

Pro pedagogy matematiky I. a II. stupně ZŠ z okresů Brno-město, Brno-venkov a Znojmo se uskuteční setkání od 14:00 hodin v budově Krajského úřadu JMK, Cejl 73, Brno. Máte-li o uvedenou akci zájem, podívejte se do záložky Jak se přihlásit.


M-dílna pro II. stupeň ZŠ 9.5.2018

M-dílna pro pedagogy II. stupně ZŠ se koná od 13:00 hodin. Místo: budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Brno, Cejl 73. Více informací získáte v záložce Aktivity.


M-tábor 23.7.2018 - 27.7.2018


M-dílna pro SŠ - přihlašování 17.9.2018 - 30.9.2018

Na tuto aktivitu se registrujte přes informační systém JCMM. Více v záložce Aktivity a Jak se přihlásit.


Podzimní M-exkurze - přihlašování 17.9.2018 - 30.9.2018

Zahájeno přihlašování na M-exkurze. Více informací v záložkách Aktivity - M-exkurze a Jak se přihlásit.


M-dílna pro SŠ, Komplexní čísla 2.10.2018

Dílna bude věnována problematice výuky celku komplexní čísla na SŠ. Začátek ve 14:00 hod. Místo konání: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14, Brno. Více informací v záložce Aktivity - M-dílna.


M-soustředění 15.10.2018 - 19.10.2018


M-setkání předsedů předmětových komisí I. a II.st. ZŠ okresu Vyškov 17.10.2018

ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, sídliště Osvobození 56 14:00 - 15:30. Více v záložce Aktivity a Jak se přihlásit.


M-exkurze I. stupeň ZŠ do Zoo Brno 17.10.2018

Exkurze s matematickým zaměřením určená pro min. 3 pedagogy a cca 15 žáků z 1.st. ZŠ JmK v rozsahu 4-6 hodin. Obtížnost úloh pro 3.-4. třídu ZŠ. Začátek v 9:00 hod. Více informací v záložce Aktivity - M-exkurze.


M-exkurze I. stupeň ZŠ do Mahenova divadla 22.10.2018

Exkurze s matematickým zaměřením do Mahenova divadla v Brně určená pro min. 3 pedagogy a cca 15 žáků z 1.st. ZŠ JmK v rozsahu 4-6 hodin. Obtížnost úloh pro 3.-4. třídu ZŠ. Více v záložce Aktivity - M-exkurze.


M-setkání předsedů předmětových komisí 2.st. ZŠ okresu Brno-město 23.10.2018

budova na ulici Příční 16, Gymnázia Brno tř. Kpt. Jaroše 14:00 - 16:30. Více v záložce Aktivity a Jak se přihlásit.


M-setkání předsedů předmětových komisí matematiky I. a II.stupně ZŠ okresu Blansko 24.10.2018

Více v záložce Aktivity a Jak se přihlásit.


M-exkurze I. stupeň ZŠ do DRFG Areny 31.10.2018

Exkurze s matematickým zaměřením do DRFG Areny (dříve hala Rondo) určená pro min. 3 pedagogy a cca 15 žáků z 1.st. ZŠ JmK v rozsahu 4-6 hodin. Obtížnost úloh pro 3.-4. třídu ZŠ. Více v záložce Aktivity - M-exkurze.


Workshop matematické čtenářské gramotnosti pro ZŠ 2.11.2018

Téma: Eye-tracking. Více v záložce Aktivity a Jak se přihlásit


M-dílna pro ZŠ 6.11.2018

Téma: Tělesa. Více v záložce Aktivity a Jak se přihlásit


M-exkurze II. stupeň ZŠ do Zoo Brno 7.11.2018

Exkurze s matematickým zaměřením do Zoo Brno určená pro min. 3 pedagogy a cca 15 žáků z 2.st. ZŠ JmK v rozsahu 4-6 hodin. Obtížnost úloh pro 7.-9. třídu ZŠ. Více informací v záložce Aktivity - M-exkurze.


M-exkurze I. stupeň ZŠ do areálu Lodní dopravy Bystrc 12.11.2018

Exkurze s matematickým zaměřením do areálu Lodní dopravy Bystrc určená pro min. 3 pedagogy a cca 15 žáků z 1.st. ZŠ JmK v rozsahu 4-6 hodin. Obtížnost úloh pro 3.-4. třídu ZŠ. Více informací v záložce Aktivity - M-exkurze.


M-exkurze SŠ do Zoo Brno 14.11.2018

Exkurze s matematickým zaměřením do Zoo Brno určená pro min. 3 pedagogy a cca 15 žáků ze SŠ JmK v rozsahu 4-6 hodin. Obtížnost úloh pro 1.,2. ročník SŠ. Více informací v záložce Aktivity - M-exkurze.


M-setkání předsedů předmětových komisí 2.st. ZŠ okresu Brno-venkov 15.11.2018

Gymnázium Brno tř. Kpt. Jaroše 14 14:00 - 16:30. Více v záložce Aktivity a Jak se přihlásit.


Workshop matematické čtenářské gramotnosti pro SŠ 16.11.2018

Téma: Eye-tracking. Více informací v Aktivity a Jak se přihlásit.


M-exkurze II. stupeň ZŠ do Mahenova divadla 16.11.2018

Exkurze s matematickým zaměřením do Mahenova divadla určená pro min. 3 pedagogy a cca 15 žáků z 2.st. ZŠ JmK v rozsahu 4-6 hodin. Obtížnost úloh pro 7.-9. třídu ZŠ. Více informací v záložce Aktivity - M-exkurze.


M-exkurze II. stupeň ZŠ do areálu Lodní dopravy Bystrc 19.11.2018

Exkurze s matematickým zaměřením do areálu Lodní dopravy Bystrc určená pro min. 3 pedagogy a cca 15 žáků z 2.st. ZŠ JmK v rozsahu 4-6 hodin. Obtížnost úloh pro 7.-9. třídu ZŠ. Více informací v záložce Aktivity - M-exkurze.


M-exkurze II. stupeň ZŠ do DRFG Areny 21.11.2018

Exkurze s matematickým zaměřením do DRFG Areny (bývalé haly Rondo) určená pro min. 3 pedagogy a cca 15 žáků z 2.st. ZŠ JmK v rozsahu 4-6 hodin. Obtížnost úloh pro 7.-9. třídu ZŠ. Více informací v záložce Aktivity - M-exkurze.


M-exkurze SŠ do areálu Lodní dopravy Bystrc 26.11.2018

Exkurze s matematickým zaměřením do areálu Lodní dopravy Bystrc určená pro min. 3 pedagogy a cca 15 žáků ze SŠ JmK v rozsahu 4-6 hodin. Obtížnost úloh pro 1.,2. ročník SŠ. Více informací v záložce Aktivity - M-exkurze.


M-setkání předsedů předmětových komisí matematiky 1. st. ZŠ okresu Brno-venkov 27.11.2018

Prezence od 13:30 hod., začátek ve 14:00 hod., místo konání: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Cejl 73, učebna č.120 Více v Jak se přihlásit a Aktivity.


M-setkání předsedů předmětových komisí matematiky a vyučujících matematiky I. a II. stupně ZŠ okresů Břeclav a Hodonín 28.11.2018

Začátek ve 14:00 hod., místo konání: Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, třída Komenského 549/23,1.patro Více v Jak se přihlásit a Aktivity.


M-exkurze SŠ do Mahenova divadla 3.12.2018

Exkurze s matematickým zaměřením do Mahenova divadla určená pro min. 3 pedagogy a cca 15 žáků ze SŠ JmK v rozsahu 4-6 hodin. Obtížnost úloh pro 1.,2. ročník SŠ. Více informací v záložce Aktivity - M-exkurze.


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky pro SŠ 4.12.2018

Místo setkání: Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, aula 3. podlaží, č. 307. Prezence od 13:30. Více v Jak se přihlásit a Aktivity.


Workshop matematické čtenářské gramotnosti pro ZŠ 4.12.2018

Téma: Vizualizace v matematice užitím didaktických pomůcek. Více informací v záložce Aktivity - Workshopy.


M-exkurze SŠ do DRFG Areny 5.12.2018

Exkurze s matematickým zaměřením do DRFG Areny (bývalá hala Rondo) v Brně určená pro min. 3 pedagogy a cca 15 žáků ze SŠ JmK v rozsahu 4-6 hodin. Obtížnost úloh pro 1.,2. ročník SŠ. Více informací v záložce Aktivity - M-exkurze.


Workshop matematické čtenářské gramotnosti pro SŠ 11.12.2018

Téma: Vizualizace v matematice užitím didaktických pomůcek. Více informací v záložce Jak se přihlásit a Aktivity - workshopy.


M-dílna pro I. stupeň ZŠ 13.12.2018

Přihlaste se ve svém profilu v informačním systému


Workshop matematické čtenářské gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ 5.2.2019

Téma: Vizualizace v matematice užitím didaktických pomůcek pro budování pojmů přirozené číslo, zlomek a desetinné číslo a operace s nimi. Program v záložce Aktivity. Začátek ve 14:00. Registrace na https://pm.jcmm.cz/


M-setkání předsedů předmětových komisí I. a II.st. ZŠ a nižšího stupně gymnázií JmK 20.2.2019

Program v záložce Aktivity. Začátek ve 14:00. Registrace na https://pm.jcmm.cz/ Místo konání: tř. Kpt. Jaroše 1829/14, Brno, aula


Workshop matematické čtenářské gramotnosti pro ZŠ a nižší stupeň gymnázia 20.2.2019

Téma: Matematika v praxi kolem nás; začátek 15:00, místo konání: Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 1829/14, aula Více v záložce Aktivity


M-portál školení pro metodiky krajského matematického kabinetu 20.2.2019


M-dílna pro SŠ 26.2.2019

Téma: Finanční matematika, 1. část. Program v záložce Aktivity. Začátek ve 14:00. Registrace na https://pm.jcmm.cz/


M-portál 1.3.2019

Ohodnocené matematické materiály pro ZŠ i SŠ a další inspiraci pro výuku matematiky najdete na https://kap.kr-jihomoravsky.cz/


Workshop matematické čtenářské gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ 19.3.2019

Téma: Finanční matematika Program v záložce Aktivity. Začátek ve 14:00. Registrace na https://pm.jcmm.cz/


M-exkurze do Mahenova divadla Brno pro ZŠ 1. st. 22.3.2019

Již obsazeno. Kontakt: monika.skolova@jcmm.cz; tel. 606 661 224


Workshop matematické čtenářské gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ 26.3.2019

Téma: Finanční matematika Program v záložce Aktivity. Začátek ve 14:00. Registrace na https://pm.jcmm.cz/


M-exkurze do Mahenova divadla Brno pro ZŠ 2. st. 29.3.2019

Již obsazeno; kontakt: monika.skolova@jcmm.cz; tel. 606 661 224


M-dílna pro 1. st. ZŠ 3.4.2019

Téma: Geometrie pomocí překládání papíru; Středisko volného času Maják Vyškov, Brněnská 7, místnost 203; začátek: 14:00 Registrace na https://pm.jcmm.cz


Workshop matematické čtenářské gramotnosti pro SŠ 9.4.2019

Téma: GeoGebra Začátek ve 14:00. Registrace na https://pm.jcmm.cz/ Informace v záložce Aktivity


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky pro SŠ 23.4.2019

Registrace na https://pm.jcmm.cz; Více v záložce Aktivity


Workshop matematické čtenářské gramotnosti pro SŠ 23.4.2019

Téma: Matematika v praxi kolem nás. Postřehy, zkušenosti, příklady z matematických exkurzí. Začátek v 15:00. Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, aula, 3. podlaží, č. 307


M-exkurze do Mahenova divadla pro SŠ 26.4.2019

Již obsazeno; kontakt: monika.skolova@jcmm.cz; tel. 606 661 224


M-exkurze do Zoo Brno pro ZŠ 1. st. 13.5.2019

Již obsazeno; kontakt: monika.skolova@jcmm.cz, tel. 606 661 224


M-setkání předsedů předmětových komisí I. a II. st.ZŠ a nižšího stupně gymnázií JmK 15.5.2019

Místo setkání: JCMM z.s.p.o.,Česká 11 Brno-střed, zasedační místnost 2. podlaží. Přihlašování na Jak se přihlásit nebo na https://pm.jcmm.cz


Workshop matematické čtenářské gramotnosti pro ZŠ a nižší stupeň gymnázií 15.5.2019

Téma: Učebnice matematiky - zkušenosti z praxe; registrace spojena s registrací na Setkání předsedů předmětových komisí na ZŠ a nižší stupni gymnázií JmK 15. 5. 2019 na Jak se přihlásit nebo na https://pm.jcmm.cz; začátek: 15:00. Více v Aktivitách


M-exkurze do Zoo Brno pro SŠ 20.5.2019

Již obsazeno; kontakt: monika.skolova@jcmm.cz; tel. 606 661 224


M-dílna pro 2. st. ZŠ a nižší stupeň gymnázií 29.5.2019

Téma: Konstrukční úlohy. Začátek: 14:00. Místo konání: JCMM, z.s.p.o., Česká 166/11, Brno-střed; Registrace v Jak se přihlásit nebo na https://pm.jcmm.cz/


M-exkurze do Zoo Brno pro ZŠ 2. st. 29.5.2019

Již obsazeno; kontakt: monika.skolova@jcmm.cz, tel. 606 661 224


M-workshop pro vedoucí M-kroužku: Hry a pomůcky podporující rozvoj matematické a matematické čtenářské gramotnosti 11.6.2019

Sdílení zkušeností s vedením M-kroužku. Program a další informace v Aktivity. Začátek: 15:00.


M-tábor pro pedagogy a žáky ZŠ a SŠ 15.7.2019 - 19.7.2019

Poslední volná místa - jen pro studenty SŠ. Kontakt Mgr. Jana Adamová, tel. +420 725 058 334, jana.adamova@jcmm.cz Vysočina, Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou 143


M-workshop pro II. st. ZŠ a nižší stupeň gymnázií 12.9.2019

Téma: Využití matematického softwaru GeoGebra při výuce funkcí a geometrie na základní škole. Více informací v Aktivity a Jak se přihlásit.


M-setkání předsedů předmětových komisí I. a II.st. ZŠ a nižšího stupně gymnázií JmK 25.9.2019

Navazující M-workshop pro pedagogy ZŠ a nižšího st. gymnázií na téma: Nadaní žáci Program v záložce Aktivity/ M-workshopy Přihlašování v Jak se přihlásit nebo přímo na https://pm.jcmm.cz


M-dílna pro II. st. ZŠ 8.10.2019

Téma: Tvořivá matematika. Lektor: Mgr. Petr Pupík. Více v záložkách Aktivity a Jak se přihlásit Kapacita počtu účastníků omezena.


M-workshop pro ZŠ 9.10.2019

Téma: Vizualizace v matematice užitím didaktických pomůcek (operace s čísly a výrazy) pro pedagogy I. a II. st. ZŠ. Více informací v záložkách Aktivity a Jak se přihlásit


M-exkurze do divadla pro I. st. ZŠ 11.10.2019

Více v záložce Aktivity


M-soustředění 14.10.2019 - 18.10.2019

Místo: Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou 143. Další informace a přihlašování: Mgr. Jana Adamová, tel.: +420 725 058 334, jana.adamova@jcmm.cz. Na aktivitu je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.


M-exkurze do divadla pro II. st. ZŠ 18.10.2019

Více v záložce Aktivity


M-dílna pro SŠ 21.10.2019

Téma: Finanční matematika, 2. část, a další zajímavé úlohy. Více v Aktivity a Jak se přihlásit


M-exkurze do divadla pro SŠ 1.11.2019

Více v záložce Aktivity


M-workshop pro I. st. ZŠ 21.11.2019

Téma: Vizualizace v geometrii. Více v záložce Jak se přihlásit a Aktivity


M-exkurze do areálu Lodní dopravy Brno-Bystrc pro I. st. ZŠ 22.11.2019

Více v záložce Aktivity


M-setkání předsedů předmětových komisí SŠ a M-worskhop 26.11.2019

Navazující workshop na téma: Úlohy, které mám rád. Jako host: RNDr. Dag Hrubý, emeritní ředitel gymnázia v Jevíčku, známý propagátor matematiky, významný člen JČMF. Registrace společná. Více v Aktivity/ Workshopy nebo Jak se přihlásit. Začátek: 14:00. Kde: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14, Brno


M-dílna pro ZŠ 27.11.2019

Téma: Bádáme v matematice. Místo konání: Vyškov. Začátek: 13:00. Více informací v záložkách Aktivity a Jak se přihlásit. Určeno pro učitele na I. i II. st. ZŠ.


M-exkurze do areálu Lodní dopravy Brno-Bystrc pro II. st. ZŠ 29.11.2019

Více v záložce Aktivity


M-dílna pro I. stupeň ZŠ 3.12.2019

Téma: Několik úloh k rozvoji geometrické a prostorové představivosti. Lektorka: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Více v Jak se přihlásit nebo Aktivity.


M-workshop pro II. st. ZŠ 5.12.2019

Téma: Vizualizace v geometrii. Začátek: 14:00. Více v záložkách Jak se přihlásit a Aktivity


M-exkurze na Kometu Brno pro I. st. ZŠ 10.12.2019

Více v záložce Aktivity


M-exkurze na Kometu Brno pro II. st. ZŠ 11.12.2019

Více v záložce Aktivity


M-dílna pro 2. st. ZŠ a nižší stupeň gymnázií 12.12.2019

Téma: Návodné úlohy pro MO, lektor: Mgr. Vojtěch Žádník, Ph.D. Začátek: 14:00. Více v záložkách Jak se přihlásit nebo Aktivity.


M-exkurze na Kometu Brno pro SŠ 12.12.2019

Více v záložce Aktivity


M-exkurze do areálu Lodní dopravy Brno-Bystrc pro SŠ 13.12.2019

Více v záložce Aktivity


M-exkurze na Kometu Brno pro 1.st. ZŠ 9.1.2020

Již obsazeno.


M-workshop pro SŠ 22.1.2020

Téma: Finanční matematika hravě. Více v Jak se přihlásit a Aktivity.


M-dílna pro I. st. ZŠ 22.1.2020

Téma: Strategie řešení úloh nadanými žáky. Lektorka: Mgr. Irena Budínová, Ph.D. Více v Jak se přihlásit a Aktivity.


M-dílna pro I. st. ZŠ 4.2.2020

Téma: Nadstandardní úlohy pro rozvoj logického myšlení. Lektorka: PaedDr. Libuše Sekaninová. Více v Jak se přihlásit a Aktivity.


M-exkurze do Janáčkova divadla Brno pro 1.st. ZŠ 6.2.2020

Již obsazeno.


M-dílna pro SŠ 11.2.2020

Téma: Funkce, lektor: Mgr. Aleš Kobza, Ph.D. Více v Aktivity nebo Jak se přihlásit.


M-exkurze do Janáčkova divadla Brno pro 2.st. ZŠ 12.2.2020

Již obsazeno.


M-exkurze na Kometu Brno pro 2.st. ZŠ 25.2.2020

Již obsazeno.


M-exkurze na Lodní dopravu Brno pro 1.st. ZŠ 28.2.2020

Již obsazeno.


M-exkurze na Kometu Brno pro SŠ 4.3.2020

Již obsazeno.


M-exkurze na Lodní dopravu Brno pro 2.st. ZŠ 6.3.2020

Již obsazeno.


M-exkurze do Janáčkova divadla Brno pro SŠ 13.3.2020

Již obsazeno.


M-workshop pro ZŠ 17.3.2020

Téma: Sport v matematice. Více v Aktivity nebo Jak se přihlásit.


M-exkurze na Lodní dopravu Brno pro SŠ 20.3.2020

Již obsazeno.


M-workshop pro 2. st ZŠ a SŠ 26.3.2020

Téma: Kritické myšlení v matematice. Začátek ve 14:00. Více v Jak se přihlásit a Aktivity.


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky pro SŠ 28.4.2020

Program připravujeme

 

 

M-dílny

Jste učitel matematiky z JMK a máte zájem o pracovní seminář na aktuální téma?

Chcete se setkat s kolegy v rámci krajského matematického kabinetu a získat nové poznatky k matematice?

Přihlaste se na jednu z M-dílen na Jak se přihlásit.

Nejedná se o akreditovaný vzdělávací kurz. Účastník obdrží certifikát o absolvovaném počtu hodin.

Pro účastníky budou nachystané odborné materiály přímo využitelné ve výuce (v tištěné i elektronické podobě).

Pro účastníky bude připraveno občerstvení. Na aktivitu je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.


Pro pedagogy matematiky I. stupně ZŠ

Strategie řešení úloh nadanými žáky

 • 22. 1. 2020
 • M-dílnu vede lektorka Mgr. Irena Budínová, Ph. D.
 • Více informací zde.

 

Nadstandardní úlohy pro rozvoj logického myšlení

 • 4. 2. 2020
 • M-dílnu vede lektorka PaedDr. Libuše Sekaninová.
 • Více informací zde.

 

      Již proběhlo:                                                     

Několik úloh k rozvoji geometrické a prostorové představivosti

 • M-dílnu vedla lektorka RNDr. Růžena Blažková, CSc.   Více informací zde.

Geometrie pomocí překládání papíru

 • M-dílnu vedla lektorka RNDr. Růžena Blažková, CSc.  Více informací zde

Geometrie na 1. stupni ZŠ metodami manipulativních činností

 • M-dílnu vedla lektorka RNDr. Růžena Blažková, CSc.  Více informací  zde

Podpůrná opatření u dětí se SVP v hodinách matematiky

 • M-dílnu vedly lektorky  Bc. Veronika Kolářová, Mgr. Radana Standarová  Více informací  zde.

Pro pedagogy matematiky II. stupně ZŠ a nižší stupeň gymnázií

V rámci projektu již proběhly všechny M-dílny.

Další připravujeme v navazujícím projektu.

 

      Již proběhlo:                                                     

Návodné úlohy pro MO

Bádáme v matematice

 • M-dílnu vedla Mgr. Kateřina Mozolová a Mgr. Marcela Cvrkalová jako odborný poradce
 • Více informací zde.

Tvořivá matematika

Konstrukční úlohy

 • M-dílnu vedl lektor RNDr. Peter Krupka, Ph.D.  Více informací zde

Tělesa 

Rozvíjíme matematickou gramotnost

 • M-dílnu vedl lektor  doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.  Více informací zde

 

 

PRO PEDAGOGY MATEMATIKY SŠ 

Funkce

 • 11. 2. 2020
 • M-dílnu vede Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.
 • Více informací zde.

 

      Již proběhlo:                                                   

Finanční matematika, 1. část 

 • M-dílnu vedla lektorka Mgr. Simona Ježová  Více informací zde

Finanční matematika, 2. část 

 • M-dílnu vedli lektoři Mgr. Simona Ježová a Mgr. Miroslav Staněk   Více informací zde

Komplexní čísla

 • M-dílnu vedli lektoři  Mgr. Aleš Kobza, Ph.D., Mgr. Petr Pupík  Více informací zde

Nedokonalosti dokonalé matematiky (zajímavosti z různých oblastí matematiky)

 • M-dílnu vedli lektoři Mgr. Aleš Kobza, Ph.D., Mgr. Petr Pupík  Více informací zde


M-tábory

Podívejte se, jaké to bylo.

Přečtěte si, co se účastníkům líbilo.

Na aktivitu je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.

Nejedná se o akreditovaný vzdělávací kurz. Účastník (pedagog) obdrží certifikát o absolvovaném počtu hodin.

Je připraven neformální výukový program vedený 3 odbornými školiteli matematiky a dále spousta zážitkových volnočasových aktivit organizovaných agenturou http://www.outdoorwave.cz/

24hodinový dozor nad dětmi vykonává dodavatel M-tábora.

Pedagog se jen vzdělává, nebo relaxuje.

Počet táborů: 2 (jeden tábor pro ZŠ, druhý tábor pro SŠ)

Kapacita:

 • 4 pedagogové, 21 žáků ZŠ
 • 4 pedagogové, 21 studentů SŠ

Termín: 15. 7. 2019 - 19. 7. 2019

Místo: Vysočina, Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou 143

Pro další informace a přihlášky kontaktujte Mgr. Janu Adamovou, tel. +420 725 058 334,  jana.adamova@jcmm.cz.

Součástí přihlášky je i doporučení pedagoga, vyučujícího matematiky, vedoucího matematického kroužku.

V případě většího počtu uchazečů je rozhodující termín přijetí žádosti, doporučení a schválení účasti žáků/studentů krajskými odbornými garanty projektu.

Přihláška je závazná. Uzávěrka přihlášek je 25. 4. 2019

 

 

 

 

 


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky

 

V jednotlivých okresech Jihomoravského kraje působí naši zkušení metodici pro I. a pro II. stupeň ZŠ. Také máme 3 metodiky pro různé typy SŠ z Jihomoravského kraje.

Působí na našich partnerských školách.

Pedagogové podle typů škol a okresů se scházejí a vzájemně sdílejí informace o publikacích, soutěžích, seminářích, akcích pro učitele i žáky. Vyměňují si zkušenosti, příklady dobré praxe, stanovují témata, která je trápí a je potřeba je řešit. Může jít například o organizační podmínky výuky, obsah učiva, vztah mezi I. a II. stupněm ZŠ, přechod žáků ze ZŠ na SŠ a mnoho dalšího.

Chcete se do naší sítě matematiků Jihomoravského kraje zapojit? 

Chcete se zúčastnit setkání předsedů předmětových komisí matematiky ve Vašem okrese?

Přihlaste se na setkání na Jak se přihlásit.

Na aktivitu je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.

 

Aktuálně                                                   

 • Setkání pro SŠ Jihomoravského kraje připravujeme na 28. 4. 2020.
 • Setkání pro ZŠ a nižší stupeň gymnázií Jihomoravského kraje připravujeme.

 

Již proběhlo:                                             

 • Setkání pro SŠ Jihomoravského kraje 26. 11. 2019. Program zde
 • Setkání pro ZŠ a nižší stupeň gymnázií Jihomoravského kraje 25. 9. 2019 
 • Setkání v okrese Brno-město 23. 10. 2018 Program zde
 • Setkání  v okrese Brno-venkov 25. 11. 2018 Program zde 27. 11. 2018  Program zde
 • Setkání v okrese Blansko 18. 4. 2018 Program zde 6. 6. 2019 Program zde 24. 10. 2018 Program zde
 • Setkání  v okresech Břeclav a Hodonín 28. 11. 2018 Program zde
 • Setkání v okrese Vyškov 2. 5. 2018 Program zde 17. 10. 2018 Program zde
 • Setkání pro okresy Brno-město, Brno-venkov a Znojmo 3. 5. 2018 Program zde.
 • Setkání pro  ZŠ a nižší stupeň gymnázií Jihomoravského kraje  20. 2. 2019  Program zde 15. 5. 2019 Program zde
 • Setkání pro SŠ Jihomoravského kraje 4. 12. 2018 Program zde  23. 4. 2019 Program zde


Máte-li dotazy, kontaktujte tým JCMM.


M-exkurze

Pro žáky ZŠ a studenty SŠ  a jejich pedagogy pořádáme zdarma matematické exkurze.

Na aktivitu je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.

Kapacita každé exkurze: 3 pedagogové a 15 žáků

Přečtěte si názory účastníků zde a také ohlasy v tisku zde.

Fotky ze všech exkurzí najdete v Galerii

Přihlašování na jaro 2020 ukončeno. Všechny M-exkurze jsou již obsazeny. 

Zoo Brno a stanice zájmových činností  

Se zkušeným průvodcem ze Zoo Brno a lektorem matematiky projdeme zoologickou zahradu a při pozorování zvířat ze všech světadílů zodpovíme na mnohé matematické otázky týkající se nákladů na chov, údržbu výběhů, provozu zoo, užitkovosti některých zvířat, prostorového rozmístění, tělesné údaje a statistiky o chování zvířat (délka života, hmotnost, výška, rychlost pohybu při lovu, síla stisku čelistí, délce skoku, množství času věnovaného denním i nočním aktivitám, počet vajec, rozpětí křídel apod.)

Lektor matematiky: Mgr. David Staněk

Více informací zde

 

Mahenovo divadlo  nebo Janáčkovo divadlo v Brně

Se zkušeným průvodcem a lektorkou matematiky projdeme zázemí divadla – získáme informace o síni slávy, sálu, jevišti s jevištní technologií, scénickém osvětlení, akustice, zákulisí, rekvizitárně, garderobiérně, prezidentské lóži, foyer, personálním zajištění provozu, v divadelní zkušebně sehrajeme ´matematické představení´, vyřešíme matematické příklady v lapbooku, nahlédneme do krejčovských dílen a zúčastníme se zkoušky baletu Národního divadla Brno.

Lektorka matematiky: Mgr. Petra Bidmanová Strnadová

Více informací  zde      

 

DRFG Arena – Kometa Brno   

Se zkušenou průvodkyní a lektorkou matematiky projdeme areál DRFG areny a získáme informace o provozu hokejové haly (osvětlení, údržba, hlediště, Sky boxy) a jejího zázemí (šatny, klimatizace, suchá hokejová příprava), prohlédneme si hokejové artefakty a poháry, matematické úkoly se budou řešit v tiskové místnosti formou šifrovací hry, zjistíme, kdo jsou nejlepší brněnští hráči a shlédneme část hokejového tréninku.

Lektorka matematiky: PhDr. Mgr. Michaela Drexler

 Více informací zde

         

Lodní doprava Bystrc  

S vedoucím lodní dopravy a lektorkou matematiky projdeme přístaviště a areál Lodní dopravy v Brně Bystrci. Vstoupíme na palubu a nahlédneme i do podpalubí lodí v hangáru, kde jsou lodě zazimovány a probíhá jejich údržba a formou hry (honba za pokladem) vyřešíme odpovědi na matematické otázky v lodní dopravě (přepravní statistiky, provoz a údržba lodí, měření rychlosti, měření síly větru, dovednosti posádky lodě, lodní značení a šifrování zpráv).

Lektorka matematiky: Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D.

Více informací zde


Workshopy matematické čtenářské gramotnosti

 

Pojďte sdílet svoje zkušenost učitele matematiky s kolegy v rámci krajského matematického kabinetu a hledat cesty, jak žákům pomoci s interpretací matematických pojmů a textů.

Naši specialisté na matematickou čtenářskou gramotnost Vás praktickou a interaktivní formou seznámí s metodickými postupy, které podporují matematickou čtenářskou gramotnost u žáků ZŠ a SŠ. Mají přichystané příklady dobré (ale i špatné) praxe.

Nejedná se o akreditovaný vzdělávací kurz. Účastník obdrží certifikát o absolvovaném počtu hodin.

Pro účastníky jsou nachystané odborné materiály přímo využitelné ve výuce (v tištěné i elektronické podobě)  Na aktivitu je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.

Přihlaste se na M-workshop na Jak se přihlásit.

Úlohy a prezentace z již uskutečněných workshopů najdete ke stažení na M-portálu zde.

Fotky z uskutečněných M-aktivit v galerii.

 

Školní rok 2019/ 2020:

GeoGebra pro 2. st. ZŠ a nižší stupeň gymnázia   12. 9. 2019    Více informací zde.

Nadaní žáci a matematika pro ZŠ a nižší st. gymnázia   25. 9. 2019  Více informací zde.

Vizualizace v matematice užitím didaktických pomůcek (operace s čísly a výrazy) pro ZŠ  9. 10. 2019   Více informací zde.

Vizualizace v geometrii pro 1. st. ZŠ  21. 11. 2019   Více informací zde.

Vizualizace v geometrii pro 2. st. ZŠ   5. 12. 2019   Více informací zde.

Úlohy, které mám rád pro SŠ  26. 11. 2019    Více informací zde.

Finanční matematika hravě pro SŠ  22. 1. 2020   Více informací zde.

Sport v matematice pro ZŠ  17. 3. 2020  Více informací zde.

Kritické myšlení v matematice pro  2. st. ZŠ a SŠ   26. 3. 2020   Více informací zde.

 

 

      Již proběhlo:                                                     

Školní rok 2018/ 2019

 • Téma: Hry a pomůcky rozvíjející matematickou a matematickou čtenářskou gramotnost

Více informací zde.

 • Téma: Učebnice matematiky - zkušenosti z praxe pro ZŠ a nižší stupeň gymnázií

Více informací a pozvánka zde.

 • Téma: Matematika v praxi kolem nás pro SŠ 

Více informací a pozvánka zde.

 • Téma: GeoGebra - využití matematického softwaru při výuce funkcí a geometrie na střední škole

Více informací a pozvánka zde

 • Téma: Finanční matematika

Více informací pro ZŠ 1. stupeň  zde

Více informací pro ZŠ 2. stupeň  zde

 • Téma: Matematika v praxi kolem nás pro ZŠ a nižší stupeň gymnázií

Více informací  zde

 • Téma: Vizualizace v matematice užitím didaktických pomůcek pro budování pojmů přirozené číslo, zlomek, desetinné číslo a operace s nimi

Více informací pro ZŠ 1. stupeň zde

 • Téma: Vizualizace v matematice užitím didaktických pomůcek (operace s čísly a výrazy)

 Více informací pro 1. i 2. stupeň ZŠ zde                                                                      

 Více informací pro SŠ zde              

 • Téma: Eye-tracking 

Více informací pro ZŠ zde

Více informací pro SŠ zde

 


M-soustředění

Jste pedagog ZŠ z JMK a podílel jste se na přípravě talentovaných žáků na matematickou olympiádu? Chcete s námi zdarma jet na 5denní matematické soustředění?

Soustředění je určeno pro pedagogy 6. a 7. tříd ZŠ a pro jejich žáky, kteří se umístili na prvních 3 místech v okresních kolech matematické olympiády pro 6. a 7. třídy (kategorie Z6 a Z7).

Délka trvání soustředění je 5 dní (4 noci) od pondělí do pátku a bude pro úspěšné žáky a jejich pedagogy společným setkáním, které nahradí krajské kolo olympiády, jež se v těchto kategoriích nepořádá.

Pro pedagogy i žáky bude připraven výukový program vedený 3 odbornými školiteli matematiky a dále spousta zážitkových volnočasových aktivit. 24hodinový dozor nad dětmi vykonává dodavatel M-soustředění, takže pedagog se jen vzdělává, nebo relaxuje.

Kapacita M-soustředění: 6 pedagogů, 22 žáků

Termín: 14. 10. - 18. 10. 2019

Místo: Vysočina, Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou 143

Nejedná se o akreditovaný vzdělávací kurz. Účastník (pedagog) obdrží certifikát o absolvovaném počtu hodin.


M-portál

Od 1. 3. 2019 je spuštěn webový portál Jihomoravského kraje, kde najdete množství ohodnocených matematických materiálů ve studijních programech

Matematika

Matematická čtenářská gramotnost

Najdete je zde přehledně a správně kategorizované. Můžete si je zde zdarma stáhnout. Postupně příbývají další.

 

Jste pedagog matematiky z JMK? Zdarma pro Vás nabízíme možnost odborného ohodnocení Vámi vytvořených matematických materiálů. A ty výborné zveřejníme na M-portálu. Máte-li zájem, kontaktujte tým JCMM.

Odkaz na M-portál: https://kap.kr-jihomoravsky.cz/

 


M-kabinet

 

V Jihomoravském kraji jsme obnovili činnost krajského matematického kabinetu.

Pro základní školy JMK funguje krajský matematický kabinet při Tyršově základní škole, Brno, Kuldova 38 pod vedením Mgr. Michaely Jedličkové a paři  Základní škole a Mateřské škole Brankovice pod vedením Mgr. Jaroslava Hejného a pro víceletá gymnázia při Gymnáziu Brno-Řečkovice pod vedením RNDr. Petera Krupky, Ph. D.

Pro střední školy funguje krajský matematický kabinet při Gymnáziu Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 pod vedením RNDr. Jiřího Hermana, Ph. D. a Mgr. Aleše Kobzy, Ph. D.

V jednotlivých okresech fungují okresní metodici pro I. stupeň ZŠ, okresní metodici pro II. stupeň ZŠ a metodici pro SŠ na partnerských školách.

Vytváříme matematickou síť v Jihomoravském kraji. Okresní metodici jsou v kontaktu s pedagogy matematiky, sdílejí s nimi informace o publikacích, soutěžích, seminářích, akcích pro žáky. Pedagogové matematiky se v rámci okresu (případně i kraje) scházejí, jsou spolu v kontaktu, vyměňují si zkušenosti, příklady dobré praxe atd.

Chcete se do naší sítě matematiků Jihomoravského kraje zapojit?

Zaregistrujte se do databáze matematiků krajského matematického kabinetu na odkazu Matematik.jcmm.cz.


M-kroužky

 

Na našich partnerských základních a středních školách v Jihomoravském kraji organizujeme matematické kroužky individuálních konzultací matematiky.

Cílem M-kroužků je zvýšení úrovně znalostí matematiky napříč základními i středními školami různých oborů a zaměření. Jedná se o kroužky individuálních konzultací otevřené všem zájemcům o rozvoj svých matematických schopností.

Pro studenty jsou M-kroužky zdarma. Lektor M-kroužku dostává za jeho vedení měsíční odměnu.

Kontaktujte tým JCMM.

 

Ve školním roce 2019/2020 je kapacita naplněna.

 


 

 

 

M-report

M-report zachycuje Váš pohled na námi pořádanou aktivitu.

Nemá žádnou pevně stanovenou formu ani podobu.

Vy nebo Vaši žáci ho mohou napsat, nakreslit, zhudebnit, převést na matematický příklad nebo všechno dohromady a sdílet svoje nadšení a zkušenosti s případnými zájemci o aktivitu.

Inspirujme se navzájem.

 

 

 

 

 

Jak vidí M-exkurze účastníci ...

Jak vidí workshopy matematické čtenářské gramostnosti ...

Jak vidí M-dílny ...

Jak vidí M-tábory ...

Didaktické pomůcky nebo hry

M-soustředění

Napsali o nás

M-dílny

M-workshopy

M-exkurze 2020

M-exkurze 2019

M-exkurze 2018

M-kroužky

M-tábory

M-soustředění

Setkání předsedů předmětových komisí

Partnerské školy spolupracující na projektu PolyGram
 
Partnerská škola poskytuje pro projekt pozici:
Gymnázium Brno-Řečkovice krajského garanta pro víceletá gymnázia
Základní škola a mateřská škola Brankovice krajského garanta pro ZŠ okresů Břeclav, Hodonín, Blansko, Vyškov
Tyršova základní škola Brno, Kuldova 38 krajského garanta pro ZŠ okresů Brno-město, Brno-venkov, Znojmo
Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno krajského garanta pro SŠ bez maturity
  krajského garanta pro SŠ s maturitou
  metodika pro SŠ všeobecné v Jihomoravském kraji
  okresního metodika pro II. stupeň ZŠ pro okres Brno-město
  vedoucího M-kroužku
Střední škola André Citroëna Boskovice metodika pro SŠ odborné s maturitou v Jihomoravském kraji
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova metodika pro SŠ odborné bez maturity v Jihomoravském kraji
ZŠ Masarova, Brno okresního metodika pro I. stupeň ZŠ pro okres Brno-město
Základní škola Tišnov, nám. 28. října okresního metodika pro I. stupeň ZŠ pro okres Brno-venkov
  vedoucího M-kroužku
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Zastávka okresního metodika pro II. stupeň ZŠ pro okres Brno-venkov
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 okresního metodika pro I. stupeň ZŠ pro okres Blansko
  okresního metodika pro II. stupeň ZŠ pro okres Blansko
ZŠ a MŠ Mutěnice okresního metodika pro I. stupeň ZŠ pro okres Hodonín
  vedoucího M-kroužku
Základní škola a mateřská škola Archlebov okresního metodika pro II. stupeň ZŠ pro okres Hodonín
ZŠ Hustopeče okresního metodika pro I. stupeň ZŠ pro okres Břeclav
ZŠ Hustopeče okresního metodika pro II. stupeň ZŠ pro okres Břeclav
ZŠ a MŠ Němčany okresního metodika pro I. stupeň ZŠ pro okres Vyškov
Základní škola a mateřská škola Vyškov, Letní pole okresního metodika pro II. stupeň ZŠ pro okres Vyškov
Základní škola, Jiřice u Miroslavi okresního metodika pro I. stupeň ZŠ pro okres Znojmo
Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 okresního metodika pro II. stupeň ZŠ pro okres Znojmo
ZŠ Sirotkova 36 analytika pro 1. stupeň ZŠ
  analytika pro 1. stupeň ZŠ
  analytika pro 2. stupeň ZŠ
ZŠ Brno, Laštůvkova 77 analytika pro SŠ
Masarykova univerzita specialistu matematické čtenářské gramotnosti pro ZŠ
SŠ Emila Holuba, Brno specialistu matematické čtenářské gramotnosti pro SŠ
SŠ Emila Holuba, Brno specialistu matematické čtenářské gramotnosti pro SŠ
ZŠ Jana Noháče, Břeclav vedoucího M-kroužku
ZŠ E. Beneše, Lysice vedoucího M-kroužku
ZŠ Dubňany, Sportovní 1568 vedoucího M-kroužku
ZŠ Klobouky u Brna, Vinařská 29 vedoucího M-kroužku
Základní škola Boskovice, nám. 9. května vedoucího M-kroužku
Gymnázium Moravský Krumlov vedoucího M-kroužku
  vedoucího M-kroužku
ZŠ Tišnov, Smíškova vedoucího M-kroužku
Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a ZUŠ, š.p.o., Brno vedoucího M-kroužku
VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice, Hybešova 53 vedoucího M-kroužku
ZŠ Brno, Heyrovského 32 vedoucího M-kroužku
ZŠ a MŠ Šaratice vedoucího M-kroužku

V současné době jsou všechny pozice obsazeny.

 

Mgr. Jana Adamová

Telefon: +420 725 058 334

E-mail: jana.adamova@jcmm.cz

odborný garant - informace o M-kabinetech, M-dílnách, M-táborech, M-soustředěních kancelář 405, Česká 11, Brno


Mgr. Monika Školová

Telefon: +420 606 661 224

E-mail: monika.skolova@jcmm.cz

odborný konzultant - informace o M-exkurzích, M-workshopech, M-portálu, M-kroužcích kancelář 405, Česká 11, Brno


Ing. Veronika Kubecová

Telefon: +420 724 907 693

E-mail: veronika.kubecova@jcmm.cz

finanční manažerka kancelář 405, Česká 11, Brno