Projekt PolyGram

Jana Adamová

STEAM vzdělávání pedagogů SŠ, odborná garantka
jana.adamova@jcmm.cz 725 058 334

Monika Školová

STEAM kluby pro žáky, odborná garantka
monika.skolova@jcmm.cz 606 661 224