Projekt Matematická gramotnost

 

KA04-1 Matematická gramotnost 

KA04-1.1 M-workshopy 

Cílem této podaktivity je vzdělávání pedagogů formou vzdělávacích workshopů zaměřených na aplikaci matematiky do dalších oborů a oblastí např. Chemie, Biologie, Fyzika, Letecký průmysl, Lékařství, Informatika, Geografie, Statistika, Geologie, apod. 

Výstupy klíčové podaktivity

 

 

 KA04-1.2 Síťování škol a sdílení příkladů dobré praxe

V rámci této podaktivity se budou uskutečňovat setkávání zástupců škol JMK zaměřené na sdílení dobré praxe a diskuzi a spojené s odbornou přednáškou (např. z řad odborníků brněnských fakult VŠ). 

Součástí této podaktivity je otevřené centrum metodické podpory matematické gramotnosti pro školy v Jihomoravském kraji. 

Výstupy klíčové podaktivity:

 

 

Níže uvedené aktivity probíhaly od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023 v rámci projektu iKAP JMK II: 

Databáze vytvořených nebo ohodnocených M-výukových materiálů je k dispozici na https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/materials 

M-konzultační a poradenské centrum 

 

Aktuálně                                                    

všechny aktivity jsou ukončeny

Kontakty

Již proběhlo                                               

M-konzultace

Matematika pro nadané žáky - Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová

Matematika a mezipředmětové vztahy - Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová

Statistika a zpracování dat - Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová

Celostátní matematická soutěž - Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová

Hodnocení žáků v matematice na odborných školách - Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová

Matematika ve sportu - Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová 

Neobvyklé a zajímavé matematické úlohy - Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová 

Závislosti a funkce kolem nás - Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová 

Aktuální problémy vyučování matematiky na SOŠ - Mgr. Miroslav Staněk

Úprava ŠVP a plánů učiva z matematiky vzhledem k neprobrané látce v době distanční výuky - Mgr. Simona Ježová

Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika - Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová  

Zajímavé úlohy na rovnice Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová  

Planimetrie Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová   

Finanční matematika - hypotéky Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová   

Funkce - goniometrické, exponenciální a logaritmické   Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová

Zajímavé matematické úlohy aneb co se v běžných hodinách nedělá a dělat by se mohlo  Mgr. Simona Ježová a Mgr. Miroslav Staněk 

Funkce - elementární  Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová

K čemu nám bude matematika?   Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová

Aplikace matematiky  Mgr. Miroslav Staněk

Příklady z Celostátní matematické soutěže SOŠ a SOU Mgr. Simona Ježová

Aktuální podoba maturity z matematiky    Mgr. Aleš Kobza, Ph.D. 

Zkušenosti s distanční výukou matematiky  Mgr. Jaroslav Hejný 

Náměty k výuce středoškolské matematiky  Mgr. Miroslav Staněk

Problémy ve výuce stereometrie  Mgr. Petr Pupík 

Matematické soutěže    Mgr. Anna Sládková 

Úlohy z CMS negymnaziálních SŠ a jejich řešení, náměty k výuce M na odborných školách  Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová

Návody ke klasifikaci krajští odborní garanti, M konzultanti a M poradci v okresech JmK

Ŕešené příklady z M-soutěží pro SOŠ a SŠ  Mgr. Miroslav Staněk

Inspirace pro zpestření distanční výuky matematiky nejen doma, ale i v terénu Mgr. Michaela Jedličková

Matematika a literatura Mgr. Miroslav Staňek

M-setkání v rámci JmK

M-setkání PPK ZŠ JmK s odbornou přednáškou Mgr. Michaely Jedličkové - Úlohy a hry s číslicemi, čísly a soustavami souřadnic

M-setkání PPK SŠ JmK s odbornou přednáškou prof. RNDr. Radana Kučery, DSc. - Diofantické rovnice

M-setkání PK M  ZŠ  RNDr. Peter Krupka, Ph. D.

M-setkání PK M SŠ RNDr. Jiří Herman, Ph. D.

M-setkání PK M ZŠ s navazující M-dílnou  Mohou být konstrukční úlohy zábavné?  RNDr. Peter Krupka, Ph.D. 

Tři slavné matematické problémy a školská matematika doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

Epidemie a matematika RNDr. Peter Krupka, Ph.D. 

Co ještě nevíme o přirozených číslech doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

Chaos a kvadratická funkce   doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

Jak je obtížné "myslet" a "vidět" v matematice  doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

Přijímací a maturitní zkoušky z matematiky SŠ Cermat Praha

Přijímací zkoušky z matematiky ZŠ Cermat Praha

M-setkání na okresech - viz harmonogram

M-výukové materiály

 

 

Databáze ověřených výukových materiálů

Doporučené weby s matematickým obsahem

Doporučené pomůcky a hry rozvíjející matematickou gramotnost 

                     

Doporučená M-literatura                                                            

                     

 

M-dílny

 

Typy dílen:

Aktuálně                                             

v rámci projektu proběhly všechny plánované M-dílny

Již proběhlo                                               

Matematické rekreace a jiné zajímavosti - Mgr. Danuše Horáková

 Úloha jako prostředek individualizace a diferenciace výuky matematiky ZŠ  Mgr. Irena Budínová, Ph. D.

Matematika ve sportu II Mgr. Simona Ježová

Projektové práce z matematiky Mgr. Jiří Pecl, Ph.D.

Mozaiky známé a neznámé  Mgr. František Horňák

Rovnice, nerovnice a jejich soustavy v SŠ matematice  Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.

Diferenciální a integrální počet pro SŠ   RNDr. Jan Jílek  

Vánoční geometrie  RNDr. Růžena Blažková,CSc. 

Šifrování - ukázky některých šifer pro použití na ZŠ  Mgr. Michaela Jedličková 

Hry, sázky a střední hodnota Mgr. Michal Bulant, Ph. D.

Vybrané typy rovnic a jejich soustav ve středoškolské matematice  Mgr. Aleš Kobza, Ph. D. 

Stereometrie na gymnáziu (a střední škole) RNDr. Jan Jílek

3denní M-dílny pro pedagogy na ZŠ i SŠ 

Matematické putování Brnem Mgr. Daniela Válková   

Šifrovací a únikové hry v matematice  Mgr. Michaela Jedličková

Logická matematika a matematická čtenářská gramotnost Mgr. Bohumila Klangová

Úlohy, které žáky baví doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. 
 
Mohou být konstrukční úlohy zábavné?  RNDr. Peter Krupka, Ph.D. 
 

Tvořivá dílna (nejen) pro výuku planimetrie  Mgr. František Horňák 

Gradované úlohy  RNDr. Libor Šnejdar 

Spolupráce 1. a 2. stupně - aby se žákům lépe počítalo  Mgr. Bohumila Klangová 

Pomůcky pro výuku aritmetiky  Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D.

Zlomky Mgr. Lenka Křipská 

Netradiční pohled na grafy a výroky aneb společenská témata v matematice  Mgr. Zdeněk Kadeřábek, Ph. D.

Rozvíjení geometrických představ  RNDr. Růžena Blažková, CSc.

Hry v matematice  Mgr. Věra Nádvorníková, Mgr. Aleš Ryšavý

Logické hry ve výuce a další aktivity do hodin matematiky Mgr. Petr Pupík

Kombinatorika  Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.

Matematický klobo-uk  Mgr. Petr Pupík 

GeoGebra – jednoduše i složitěji  RNDr. Peter Krupka, Ph.D.

Proč nám nejdou slovní úlohy   Mgr. Bohumila Klangová

Geometrie poněkud jinak  RNDr. Růžena Blažková, CSc.

Kombinatorika 2  Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.

Geometrie v Jednotné přijímací zkoušce pro deváťáky RNDr. Peter Krupka, Ph.D.

Jak na geometrii v distanční výuce Mgr. Bohumila Klangová 

Úniková hra v matematice PhDr. Michaela Drexler

To nejlepší z M-kroužků PhDr. Michaela Drexler

Diferencovaná matematika 1. část a 2. část Mgr. Irena Budínová, Ph. D.

Šifrování Mgr. Simona Ježová

 

M-kroužky

 

Matematické kroužky

 

 

 

 

 

                                                                                               

M-exkurze

 

Kontakt a informace

Již proběhlo                                               

Blansko:   Moravský kras s příchutí matematiky + v tisku                         Modrotisk Olešnice + v tisku                                         Zámek Lysice + v tisku

Brno-město:  Botanická zahrada a areál PřF MUNI - podcast                  Zelný trh - šifrovací hra v terénu a 3D virtuální hra     Technické muzeum v Brně  

Brno-venkovRosický zámek                                                                      Těžba uhlí v mikroregionu Kahan                                 Duhová cesta po Ivančicích

Břeclav:   NS TGM Hustopeče                                                                     Pamětihodnosti Břeclavi                                              Klobouky u Brna (větrný mlýn) 

Hodonín:   Zoo Hodonín - televizní reportáž + v tisku                                Sklárna Kyjov - podcast televizní reportáž               Grafické studio a tiskárna v Kyjově + televizní reportáž

Vyškov:   Rakovecké údolí                                                                           Mohyla míru                                                                  Vyškov

Znojmo:   Bohutické panství                                                                        Moravský Krumlov                                                        Znojmo 

 

                                                  

 

 

M-soustředění

 

                                                              

Jednodenní soustředění pro žáky SŠ, kteří se umístili na prvních místech M-soutěží

2023 pohledem žáků

+ příjemná paní a lektoři

+ dobré jídlo

+ příjemné prostředí

+ dobře dostupné sídlo

2022 pohledem žáků

"Vše se mi líbilo, jídlo mi chutnalo a témata byla zajímavá a přiměřeně obtížná. Jediné,co bych přidala, tak čas, abychom se víc seznámili mezi sebou a užili si to." Ema 

 

2023 pohledem žáků

"Líbilo se mi: program, udělali jsme klub mozků v aplikaci Kahoot, dostal jsem minerál, otrávili jsme draka, hráli jsme Riskuj, oběd."

"Prostředí je tady super. Nejvíce se mi líbila aktivita v parku."

"Máme štěstí na počasí. Druhá část se mi líbila více, protože jsme hráli zábavné hry."

"Program mi přišel velice zábavný. Prostředí je moderní a vše doplňuje vynikající jídlo."

"Hráli jsme týmové hry, díky kterým jsme se i více poznali a celkově jsem se velmi bavil."

"Bylo to velice hezké. Náplň byla nádherná a úkoly nám ukázaly, že vždy není jen jedna cesta. Prostě výborné!"

"Líbilo se mi, když jsme byli venku, hledali papíry a luštili. Potkali jsme holuba. Byl dobrý oběd, svačina i pití. Do programu bych na začátku dala hru na seznámení."

"Příklady byly těžké, ale nic, co by se nedalo vypočítat. Program byl dobrý."

"Pracovní listy se zlomky byly hodně jednoduché, což se nedalo říct o kartičkách se zlomky. Práce s měřítky mě zaujala. Hledání jména bylo docela matoucí, ale zajímavé. Nejlepší byla hra na Špilberku v týmech. 10/10"

"Riskuj bylo celkem zajímavé 7/10. Minerály byly celkem jednoduché, ale tento typ úloh mě baví."

"Odpoledne jsem se hodně bavil s novými kamarády. Používali jsme projektor a notebook a byla to zábava. Všechno bylo dobře zorganizováno a snažili se, ať se cítíme co nejlíp. Celkově se mi to líbilo a vrátil bych se."

"Nechápal jsem pár úloh se zlomky a to mi vůbec nevadí, protože potom lektorka všechno vysvětlila. Celý program hodnotím 8/10."

2022 pohledem žáků

 

Kontakt a informace