Projekt Matematická gramotnost

 

M-konzultační a poradenské centrum 

 

Aktuálně                                                    

M-konzultace 

Mgr. Simona Ježová a Mgr. Miroslav Staněk

25. 5. 2023 Matematika a mezipředmětové vztahy

červen 2023  Příklady pro nadané žáky

Kontakty

Již proběhlo                                               

M-konzultace

Statistika a zpracování dat - Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová

Celostátní matematická soutěž - Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová

Hodnocení žáků v matematice na odborných školách - Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová

Matematika ve sportu - Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová 

Neobvyklé a zajímavé matematické úlohy - Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová 

Závislosti a funkce kolem nás - Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová 

Aktuální problémy vyučování matematiky na SOŠ - Mgr. Miroslav Staněk

Úprava ŠVP a plánů učiva z matematiky vzhledem k neprobrané látce v době distanční výuky - Mgr. Simona Ježová

Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika - Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová  

Zajímavé úlohy na rovnice Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová  

Planimetrie Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová   

Finanční matematika - hypotéky Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová   

Funkce - goniometrické, exponenciální a logaritmické   Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová

Zajímavé matematické úlohy aneb co se v běžných hodinách nedělá a dělat by se mohlo  Mgr. Simona Ježová a Mgr. Miroslav Staněk 

Funkce - elementární  Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová

K čemu nám bude matematika?   Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová

Aplikace matematiky  Mgr. Miroslav Staněk

Příklady z Celostátní matematické soutěže SOŠ a SOU Mgr. Simona Ježová

Aktuální podoba maturity z matematiky    Mgr. Aleš Kobza, Ph.D. 

Zkušenosti s distanční výukou matematiky  Mgr. Jaroslav Hejný 

Náměty k výuce středoškolské matematiky  Mgr. Miroslav Staněk

Problémy ve výuce stereometrie  Mgr. Petr Pupík 

Matematické soutěže    Mgr. Anna Sládková 

Úlohy z CMS negymnaziálních SŠ a jejich řešení, náměty k výuce M na odborných školách  Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová

Návody ke klasifikaci krajští odborní garanti, M konzultanti a M poradci v okresech JmK

Ŕešené příklady z M-soutěží pro SOŠ a SŠ  Mgr. Miroslav Staněk

Inspirace pro zpestření distanční výuky matematiky nejen doma, ale i v terénu Mgr. Michaela Jedličková

Matematika a literatura Mgr. Miroslav Staňek

M-setkání v rámci JmK

M-setkání PPK ZŠ JmK s odbornou přednáškou Mgr. Michaely Jedličkové - Úlohy a hry s číslicemi, čísly a soustavami souřadnic

M-setkání PPK SŠ JmK s odbornou přednáškou prof. RNDr. Radana Kučery, DSc. - Diofantické rovnice

M-setkání PK M  ZŠ  RNDr. Peter Krupka, Ph. D.

M-setkání PK M SŠ RNDr. Jiří Herman, Ph. D.

M-setkání PK M ZŠ s navazující M-dílnou  Mohou být konstrukční úlohy zábavné?  RNDr. Peter Krupka, Ph.D. 

Tři slavné matematické problémy a školská matematika doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

Epidemie a matematika RNDr. Peter Krupka, Ph.D. 

Co ještě nevíme o přirozených číslech doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

Chaos a kvadratická funkce   doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

Jak je obtížné "myslet" a "vidět" v matematice  doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

Přijímací a maturitní zkoušky z matematiky SŠ Cermat Praha

Přijímací zkoušky z matematiky ZŠ Cermat Praha

M-setkání na okresech - viz harmonogram

M-výukové materiály

 

 

Databáze ověřených výukových materiálů

Doporučené weby s matematickým obsahem

Doporučené pomůcky a hry rozvíjející matematickou gramotnost 

                     

Doporučená M-literatura                                                            

                     

 

M-dílny

 

Typy dílen:

Aktuálně                                             

22.-24. 5. 2023 3denní M-dílna

červen 2023 závěrečná M-dílna

Již proběhlo                                               

 Úloha jako prostředek individualizace a diferenciace výuky matematiky ZŠ  Mgr. Irena Budínová, Ph. D.

Matematika ve sportu II Mgr. Simona Ježová

Projektové práce z matematiky Mgr. Jiří Pecl, Ph.D.

Mozaiky známé a neznámé  Mgr. František Horňák

Rovnice, nerovnice a jejich soustavy v SŠ matematice  Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.

Diferenciální a integrální počet pro SŠ   RNDr. Jan Jílek  

Vánoční geometrie  RNDr. Růžena Blažková,CSc. 

Šifrování - ukázky některých šifer pro použití na ZŠ  Mgr. Michaela Jedličková 

Hry, sázky a střední hodnota Mgr. Michal Bulant, Ph. D.

Vybrané typy rovnic a jejich soustav ve středoškolské matematice  Mgr. Aleš Kobza, Ph. D. 

Stereometrie na gymnáziu (a střední škole) RNDr. Jan Jílek

3denní M-dílny pro pedagogy na ZŠ i SŠ 

Matematické putování Brnem Mgr. Daniela Válková   

Šifrovací a únikové hry v matematice  Mgr. Michaela Jedličková

Logická matematika a matematická čtenářská gramotnost Mgr. Bohumila Klangová

Úlohy, které žáky baví doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. 
 
Mohou být konstrukční úlohy zábavné?  RNDr. Peter Krupka, Ph.D. 
 

Tvořivá dílna (nejen) pro výuku planimetrie  Mgr. František Horňák 

Gradované úlohy  RNDr. Libor Šnejdar 

Spolupráce 1. a 2. stupně - aby se žákům lépe počítalo  Mgr. Bohumila Klangová 

Pomůcky pro výuku aritmetiky  Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D.

Zlomky Mgr. Lenka Křipská 

Netradiční pohled na grafy a výroky aneb společenská témata v matematice  Mgr. Zdeněk Kadeřábek, Ph. D.

Rozvíjení geometrických představ  RNDr. Růžena Blažková, CSc.

Hry v matematice  Mgr. Věra Nádvorníková, Mgr. Aleš Ryšavý

Logické hry ve výuce a další aktivity do hodin matematiky Mgr. Petr Pupík

Kombinatorika  Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.

Matematický klobo-uk  Mgr. Petr Pupík 

GeoGebra – jednoduše i složitěji  RNDr. Peter Krupka, Ph.D.

Proč nám nejdou slovní úlohy   Mgr. Bohumila Klangová

Geometrie poněkud jinak  RNDr. Růžena Blažková, CSc.

Kombinatorika 2  Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.

Geometrie v Jednotné přijímací zkoušce pro deváťáky RNDr. Peter Krupka, Ph.D.

Jak na geometrii v distanční výuce Mgr. Bohumila Klangová 

Úniková hra v matematice PhDr. Michaela Drexler

To nejlepší z M-kroužků PhDr. Michaela Drexler

Diferencovaná matematika 1. část a 2. část Mgr. Irena Budínová, Ph. D.

Šifrování Mgr. Simona Ježová

 

M-kroužky

 

Matematické kroužky

 

 

 

 

 

                                                                                               

M-exkurze

 

Kontakt a informace

Již proběhlo                                               

Blansko:   Moravský kras s příchutí matematiky - v tisku                         Modrotisk Olešnice - v tisku                                         Zámek Lysice

Brno-město:  Botanická zahrada a areál PřF MUNI - podcast                  Zelný trh - šifrovací hra v terénu a 3D virtuální hra     Technické muzeum v Brně  připravujeme

Brno-venkovRosický zámek                                                                      Těžba uhlí v mikroregionu Kahan                                 Duhová cesta po Ivančicích

Břeclav:   NS TGM Hustopeče                                                                     Pamětihodnosti Břeclavi                                              Klobouky u Brna (větrný mlýn) připravujeme

Hodonín:   Zoo Hodonín - televizní reportážv tisku                                Sklárna Kyjov - podcast televizní reportáž               Grafické studio a tiskárna v Kyjově a televizní reportáž

Vyškov:   Rakovecké údolí                                                                           Mohyla míru                                                                   Vyškov  připravujeme

Znojmo:   Bohutické panství                                                                        Moravský Krumlov                                                        Znojmo - připravujeme

 

                                                  

 

 

M-soustředění

 

                                                              

Jednodenní soustředění pro žáky , kteří se umístili na prvních místech M-soutěží: 

2023 pohledem žáků

+ příjemná paní a lektoři

+ dobré jídlo

+ příjemné prostředí

+ dobře dostupné sídlo

2022 pohledem žáků

 

2023 připravujeme na červen 2023

2022 pohledem žáků

 

Kontakt a informace