Projekt Matematická gramotnost

 

M-konzultační a poradenské centrum 

 

Aktuálně                                                    

M-konzultaci Hodnocení žáků v matematice na odborných školách na únor 2023 připravují  Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová

Kontakty

Již proběhlo                                               

M-konzultace

Matematika ve sportu Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová 

Neobvyklé a zajímavé matematické úlohy Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová 

Závislosti a funkce kolem nás Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová 

Aktuální problémy vyučování matematiky na SOŠ Mgr. Miroslav Staněk

Úprava ŠVP a plánů učiva z matematiky vzhledem k neprobrané látce v době distanční výuky Mgr. Simona Ježová

Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika  Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová  

Zajímavé úlohy na rovnice Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová  

Planimetrie Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová   

Finanční matematika - hypotéky Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová   

Funkce - goniometrické, exponenciální a logaritmické   Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová

Zajímavé matematické úlohy aneb co se v běžných hodinách nedělá a dělat by se mohlo  Mgr. Simona Ježová a Mgr. Miroslav Staněk 

Funkce - elementární  Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová

K čemu nám bude matematika?   Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová

Aplikace matematiky  Mgr. Miroslav Staněk

Příklady z Celostátní matematické soutěže SOŠ a SOU Mgr. Simona Ježová

Aktuální podoba maturity z matematiky    Mgr. Aleš Kobza, Ph.D. 

Zkušenosti s distanční výukou matematiky  Mgr. Jaroslav Hejný 

Náměty k výuce středoškolské matematiky  Mgr. Miroslav Staněk

Problémy ve výuce stereometrie  Mgr. Petr Pupík 

Matematické soutěže    Mgr. Anna Sládková 

Návody ke klasifikaci krajští odborní garanti, M konzultanti a M poradci v okresech JmK

Ŕešené příklady z M-soutěží pro SOŠ a SŠ  Mgr. Miroslav Staněk

Inspirace pro zpestření distanční výuky matematiky nejen doma, ale i v terénu Mgr. Michaela Jedličková

Matematika a literatura Mgr. Miroslav Staňek

M-setkání v rámci JmK

M-setkání PK M  ZŠ  RNDr. Peter Krupka, Ph. D.

M-setkání PK M SŠ RNDr. Jiří Herman, Ph. D.

M-setkání PK M ZŠ s navazující M-dílnou  Mohou být konstrukční úlohy zábavné?  RNDr. Peter Krupka, Ph.D. 

Tři slavné matematické problémy a školská matematika doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

Epidemie a matematika RNDr. Peter Krupka, Ph.D. 

Co ještě nevíme o přirozených číslech doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

Chaos a kvadratická funkce   doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

Jak je obtížné "myslet" a "vidět" v matematice  doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

Přijímací a maturitní zkoušky z matematiky SŠ Cermat Praha

Přijímací zkoušky z matematiky ZŠ Cermat Praha

M-setkání na okresech - viz harmonogram

M-výukové materiály

 

 

Databáze ověřených výukových materiálů

Doporučené weby s matematickým obsahem

Doporučené pomůcky a hry rozvíjející matematickou gramotnost 

                     

Doporučená M-literatura                                                            

                     

 

M-dílny

 

Typy dílen:

Aktuálně                                             

Mozaiky známé a neznámé 16.2.2023 Mgr. František Horňák

Projektové práce z matematiky 21.2.2023 Mgr. Jiří Pecl, Ph.D.

 

Již proběhlo                                               

Rovnice, nerovnice a jejich soustavy v SŠ matematice  Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.

Diferenciální a integrální počet pro SŠ   RNDr. Jan Jílek  

Vánoční geometrie  RNDr. Růžena Blažková,CSc. 

Šifrování - ukázky některých šifer pro použití na ZŠ  Mgr. Michaela Jedličková 

Hry, sázky a střední hodnota Mgr. Michal Bulant, Ph. D.

Vybrané typy rovnic a jejich soustav ve středoškolské matematice  Mgr. Aleš Kobza, Ph. D. 

Stereometrie na gymnáziu (a střední škole) RNDr. Jan Jílek

3denní M-dílny pro pedagogy na ZŠ i SŠ 

Matematické putování Brnem Mgr. Daniela Válková   

Šifrovací a únikové hry v matematice  Mgr. Michaela Jedličková

Logická matematika a matematická čtenářská gramotnost Mgr. Bohumila Klangová

Úlohy, které žáky baví doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. 
 
Mohou být konstrukční úlohy zábavné?  RNDr. Peter Krupka, Ph.D. 
 

Tvořivá dílna (nejen) pro výuku planimetrie  Mgr. František Horňák 

Gradované úlohy  RNDr. Libor Šnejdar 

Spolupráce 1. a 2. stupně - aby se žákům lépe počítalo  Mgr. Bohumila Klangová 

Pomůcky pro výuku aritmetiky  Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D.

Zlomky Mgr. Lenka Křipská 

Netradiční pohled na grafy a výroky aneb společenská témata v matematice  Mgr. Zdeněk Kadeřábek, Ph. D.

Rozvíjení geometrických představ  RNDr. Růžena Blažková, CSc.

Hry v matematice  Mgr. Věra Nádvorníková, Mgr. Aleš Ryšavý

Logické hry ve výuce a další aktivity do hodin matematiky Mgr. Petr Pupík

Kombinatorika  Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.

Matematický klobo-uk  Mgr. Petr Pupík 

GeoGebra – jednoduše i složitěji  RNDr. Peter Krupka, Ph.D.

Proč nám nejdou slovní úlohy   Mgr. Bohumila Klangová

Geometrie poněkud jinak  RNDr. Růžena Blažková, CSc.

Kombinatorika 2  Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.

Geometrie v Jednotné přijímací zkoušce pro deváťáky RNDr. Peter Krupka, Ph.D.

Jak na geometrii v distanční výuce Mgr. Bohumila Klangová 

Úniková hra v matematice PhDr. Michaela Drexler

To nejlepší z M-kroužků PhDr. Michaela Drexler

Diferencovaná matematika 1. část a 2. část Mgr. Irena Budínová, Ph. D.

Šifrování Mgr. Simona Ježová

 

M-kroužky

 

Matematické kroužky

 

 

 

 

 

                                                                                               

M-exkurze

 

Kontakt a informace

Již proběhlo                                               

Blansko:   Moravský kras s příchutí matematiky - v tisku                                           Modrotisk Olešnice - v tisku                                          zámek Lysice - připravujeme

Brno-město:  Botanická zahrada a areál PřF MUNI - podcast                                    Zelný trh - šifrovací hra v terénu a 3D virtuální hra  

Brno-venkovRosický zámek                                                                                        Těžba uhlí v mikroregionu Kahan

Břeclav:   NS TGM Hustopeče                                                                                       Pamětihodnosti Břeclavi

Hodonín:   Zoo Hodonín - televizní reportážv tisku                                                  Sklárna Kyjov - podcast televizní reportáž                Matematika v tiskárně Kyjov - připravujeme

Vyškov:   Rakovecké údolí                                                                                             Mohyla míru

Znojmo:   Bohutické panství                                                                                          Moravský Krumlov       

 

                                                  

 

 

M-soustředění

 

                                                                

připravujeme na jaro 2023

Jednodenní soustředění pro žáky , kteří se umístili na prvních místech v krajských kolech M-soutěží. 

"Vše se mi líbilo, jídlo mi chutnalo a témata byla zajímavá a přiměřeně obtížná. Jediné,co bych přidala, tak čas, abychom se víc seznámili mezi sebou a užili si to." Ema

 

Jednodenní soustředění pro žáky, kteří se umístili na prvních místech v okresních kolech M-soutěží pro 6. a 7. třídy (Z6 a Z7).

"Lektorka umí skvěle vysvětlovat, její výklad je dobře pochopitelný. Program byl hezky připravený a propracovaný, žádný stres. Nikdo se na nikoho nezlobil, když se mu něco nepovedlo nebo měl někde nějakou chybu. Zajištění stravování a pitného režimu bylo na vysoké úrovni.

Všechny části akce se mi líbily, mně osobně se však nejvíce líbila hra venku v parku u hradu a matematická rozcvička.

Také jsem si našla spoustu  kamarádů (kluků i holek).

Dle mého názoru by bylo super, aby se akce opakovala i příští rok!"  Lucka

 

Kontakt a informace