Projekt Matematická gramotnost

Od 1. 9. 2023 spuštěn projekt Implementace dlouhodobého záměru Jihomoravského kraje pro pedagogy středních škol.

 
M-aktivity v rámci projektu iKAP JMK II byly ukončeny k 31. 8. 2023. Po dobu trvání tříletého projektového období proběhlo 40 M aktivit ročně, zapojeno bylo 1200 žáků a učitelů z Jihomoravského kraje a bylo vytvořeno a odborníky schváleno 2000 matematických materiálů do výuky.

 

Níže uvedené aktivity byly realizovány Jihomoravským krajem od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023 v rámci projektu iKAP JMK II  ve spolupráci s JCMM, z. s. p. o. jako partnerem:

Pro pedagogy a žáky organizujeme:

                                                         vzdělávací aktivity M-konzultačního a poradenského centra

                                                         matematické dílny pro pedagogy

                                                         kroužky matematiky pro žáky ZŠ i SŠ

                                                         M-exkurze na zajímavá místa všech okresů JMK

                                                         jednodenní přípravná matematická soustředění pro výherce M-soutěží 

                                                         platforma M-výukové materiály 

Spolupracujeme s Národním pedagogickým institutem České republiky, který nabízí další semináře matematiky

 Krajským úřadem Jihomoravského kraje

 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 Masarykovou univerzitou  Brno a dalšími.

Klíčová aktivita  „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost” je realizována v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Jihomoravského kraje.