Projekt Matematická gramotnost

Prostřednictvím profesního rozvoje pedagogů matematiky zvyšujeme matematickou gramotnost žáků i jejich motivaci rozvíjet svoje matematické znalosti a dovednosti pro budoucí praxi.

Pro pedagogy a žáky organizujeme:

                                                         vzdělávací aktivity M-konzultačního a poradenského centra

                                                         matematické dílny pro pedagogy

                                                         kroužky matematiky pro žáky ZŠ i SŠ

                                                         M-exkurze na zajímavá místa všech okresů JMK

                                                         jednodenní přípravná matematická soustředění pro výherce M-soutěží 

                                                         platforma M-výukové materiály 

Aktivity jsou realizovány Jihomoravským krajem ve spolupráci s JCMM, z. s. p. o. jako partnerem a budou probíhat od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.

Spolupracujeme s Národním pedagogickým institutem České republiky, který nabízí další semináře matematiky

 Krajským úřadem Jihomoravského kraje

 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 Masarykovou univerzitou  Brno a dalšími.

Klíčová aktivita  „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost” je realizována v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Jihomoravského kraje.