Projekt Matematická gramotnost
M-aktivit ročně
zapojených žáků a učitelů
M-materiálů do výuky

Rozvíjíme matematické dovednosti učitelů, aby je mohli předávat svým žákům a aby je pro matematiku – královnu věd – uměli správně nadchnout.

Více informací o našich aktivitách získáte zde.
 

Váš člověk

Jana Adamová

matematická gramotnost, odborná garantka
jana.adamova@jcmm.cz 725 058 334

Monika Školová

matematická gramotnost, odborná konzultantka
monika.skolova@jcmm.cz 606 661 224

Prostřednictvím profesního rozvoje pedagogů matematiky zvyšujeme matematickou gramotnost žáků i jejich motivaci rozvíjet svoje matematické znalosti a dovednosti pro budoucí praxi.

Pro pedagogy a žáky organizujeme:

                                                         vzdělávací aktivity M-konzultačního a poradenského centra

                                                         matematické dílny pro pedagogy

                                                         kroužky matematiky pro žáky ZŠ i SŠ

                                                         M-exkurze na zajímavá místa všech okresů JMK

                                                         jednodenní přípravná matematická soustředění pro výherce M-soutěží 

                                                         platforma M-výukové materiály 

Aktivity jsou realizovány Jihomoravským krajem ve spolupráci s JCMM, z. s. p. o. jako partnerem a budou probíhat od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.

Spolupracujeme s Národním pedagogickým institutem České republiky, který nabízí další semináře matematiky

 Krajským úřadem Jihomoravského kraje

 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 Masarykovou univerzitou  Brno a dalšími.

Klíčová aktivita  „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost” je realizována v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

 

M-konzultace pro pedagogy SŠ 22.9.2020

Aktuální podoba maturity z matematiky Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.  14:00 - 18:00 Česká 11, Brno 3. patro - místnost 307

Registrace

 


M-konzultace pro pedagogy ZŠ 23.9.2020

Zkušenosti s distanční výukou matematiky  Mgr. Jaroslav Hejný   14:00 - 18:00   Česká 11, Brno 3. patro - místnost 307

Registrace


M-dílna pro pedagogy SŠ 29.9.2020

Kombinatorika  Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.  14:00 - 18:00   Česká 11, Brno 3. patro - místnost 309

Registrace


M-konzultace pro pedagogy SŠ 7.10.2020

Náměty k výuce středoškolské matematiky Mgr. Miroslav Staněk  14:00 - 18:00 Česká 11, Brno 3. patro - místnost 307

Registrace


M-konzultace pro pedagogy ZŠ i SŠ 20.10.2020

Problémy ve výuce Stereometrie   Mgr. Petr Pupík  14:00 - 18:00 změna na vysílání na Google Meet

Registrace na online konzultaci na Google Meet

 


M-dílna pro pedagogy ZŠ 27.10.2020

Matematický klobo-uk  Mgr. Petr Pupík  9:00 - 13:00  

Registrace na online vysílání na Google Meet

 


M-dílna pro pedagogy ZŠ okresu Blansko 18.11.2020

Proč nám nejdou slovní úlohy   Mgr. Bohumila Klangová

Registrace na online vysílání


M-dílna pro pedagogy ZŠ (i SŠ) 24.11.2020

GeoGebra – jednoduše i složitěji  RNDr. Peter Krupka, Ph.D., začátek 14:00 

Registrace na online vysílání


M-konzultace pro pedagogy ZŠ 25.11.2020

Matematické soutěže Mgr. Anna Sládková 

Registrace


M-setkání předsedů předmětových komisí i pedagogů matematiky na SŠ 1.12.2020

Navazuje přednáška na téma Chaos a kvadratická funkce   doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.,  začátek 14:00.

Registrace

Uskuteční se online na Google Meet

 


M-setkání předsedů předmětových komisí i pedagogů matematiky na ZŠ 9.12.2020

Navazuje přednáška na téma Jak je obtížné "myslet" a "vidět" v matematice  doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.,  začátek 14:00.

Registrace

V případě trvajících vládních opatření se uskuteční online na Google Meet


M-dílna pro pedagogy ZŠ 10.12.2020

Důležitost čtení pro slovní úlohy Mgr. Bohumila Klangová, začátek 14:00

Registrace na online vysílání


M-dílna pro pedagogy ZŠ 15.12.2020

Geometrie poněkud jinak  RNDr. Růžena Blažková,CSc., kapacita omezena na  max.10 osob

Registrace přes kontaktní osoby


M-konzultace pro pedagogy ZŠ a SŠ 13.1.2021

Návody ke klasifikaci od 15:00 online na meet.google.com/xns-bzry-zvt

Registrace


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Brno-město 27.1.2021

Program a odkaz na vysílání  Mgr. Michaela Jedličková, od 14:30


M-setkání předsedů předmětových komisí i pedagogů matematiky na SŠ 9.2.2021

Navazuje přednáška odbornic z CERMAT Praha Přijímací a maturitní zkoušky z matematiky - zkušenosti a výhledy 

PhDr. Eva Řídká, CSc., Mgr. Dana Tomandlová  

Registrace

 


M-setkání předsedů předmětových komisí i pedagogů matematiky na ZŠ 10.2.2021

Navazuje přednáška odbornic z CERMAT Praha Přijímací zkoušky z matematiky - zkušenosti a výhledy 

PhDr. Eva Řídká, CSc., Mgr. Dana Tomandlová  

Registrace


M-konzultace SŠ 17.2.2021

Výuka matematiky aktuálně, řešené příklady z M-soutěží apod. Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová  kontakt

13:00 - 17:00 

Odkaz na online vysílání


M-dílna pro pedagogy SŠ 9.3.2021

Kombinatorika 2  Mgr. Aleš Kobza, Ph. D. od 14:00 online 

Registrace


M-dílna pro pedagogy ZŠ a nižších gymnázií 10.3.2021

Geometrie v Jednotné přijímací zkoušce pro deváťáky  RNDr. Peter Krupka, Ph.D. od 14:00 online

Registrace


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Hodonín 16.3.2021

Pozvánka a odkaz na vysílání od 14:00, RNDr. Libor Šnejdar


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Blansko 23.3.2021

Pozvánka a odkaz na vysílání od 14:00, Mgr. Anna Sládková


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Brno-venkov 24.3.2021

Pozvánka a odkaz na vysílání od 14:00, Mgr. Radka Bochníčková


M-konzultace SŠ 24.3.2021

Ŕešené příklady z M-soutěží pro SOŠ a SŠ  Mgr. Miroslav Staněk  kontakt

13:00 - 17:00 

Odkaz na online vysílání


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Znojmo 29.3.2021

Pozvánka a odkaz na vysílání od 13:00 Mgr. Lubomír Slanina


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Břeclav 30.3.2021

Pozvánka a odkaz na vysílání od 18:00, Mgr. Helena Salátová


M-konzultace pro pedagogy ZŠ a nižších gymnázií 7.4.2021

Inspirace pro zpestření distanční výuky matematiky nejen doma, ale i v terénu od 14:30, Mgr. Michaela Jedličková

Registrace


M-dílna pro pedagogy ZŠ a nižších gymnázií 9.4.2021

Jak na geometrii v distanční výuce Mgr. Bohumila Klangová od 14:00

Registrace


M-dílna pro pedagogy ZŠ a nižších gymnázií 22.4.2021

Úniková hra v matematice PhDr. Michaela Drexler od 14:00

Registrace

 


M-dílna 5.5.2021

To nejlepší z M-kroužků PhDr. Michaela Drexler od 15:00

Registrace


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Vyškov 12.5.2021

Pozvánka a odkaz na setkání Mgr. Jaroslav Hejný od 14:30 


M-dílna pro pedagogy 13.5.2021

Diferencovaná matematika 1. část Mgr. Irena Budínová, Ph. D. od 13:00

Registrace


M-dílna pro pedagogy 20.5.2021

Diferencovaná matematika 2. část Mgr. Irena Budínová, Ph.D. od 13:00

Registrace


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Břeclav 28.5.2021

Odkaz na vysílání 14:00 -15:00, Mgr. Helena Salátová


M-exkurze Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty MUNI 2.6.2021

vede doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.


M-konzultace SŠ 2.6.2021

Matematika a literatura online od 14:00 Mgr. Miroslav Staňek

Odkaz na vysílání 


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Brno-město 2.6.2021

Odkaz na vysílání 14:30-15:30, Mgr. Michaela Jedličková


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Brno-venkov 8.6.2021

Program a odkaz na vysílání od 14:00, Mgr. Radka Bochníčková


M-dílna pro pedagogy 9.6.2021

Šifrování od 14:00 Mgr. Simona Ježová

Registrace


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Hodonín 9.6.2021

Odkaz na vysílání od 14:00, Mgr. Libor Šnejdar


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Blansko 10.6.2021

Pozvánka a odkaz na vysílání od 14:00, Mgr. Anna Sládková


M-exkurze Naučná stezka TGM Hustopeče 11.6.2021

scénář zde


M-soustředění pro SŠ 16.6.2021

pro nejlépe umístěné žáky v krajských kolech matematických soutěží


M-exkurze Zoo Hodonín 16.6.2021

scénář zde


M-soustředění pro ZŠ 17.6.2021

pro nejlépe umístěné žáky matematické olympiády, kategorie 6. a 7. ročník 


M-exkurze Moravský kras 18.6.2021

scénář zde


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Znojmo 21.6.2021

Program připravujeme; Mgr. Lubomír Slanina


M-exkurze Rosický zámek 21.6.2021

scénář zde


M-exkurze Rakovecké údolí 25.6.2021

scénář zde


M-exkurze zámek Bohutice 28.6.2021

scénář zde


M-dílna v srpnu 2021 13.7.2021

Připravujeme


M-dílna pro pedagogy ZŠ a nižších gymnázií i SŠ 30.8.2021

Logické hry ve výuce a další aktivity do hodin matematikyodborný lektor Mgr. Petr Pupík

Registrace

 


M-setkání pedagogů a předsedů PK M okres Brno-venkov 22.9.2021

Pozvánka

Mgr. Radka Bochníčková, matematický poradce v okrese


M-setkání pedagogů a předsedů PK M okres Znojmo 27.9.2021

Pozvánka

Mgr. Lubomír Slanina, matematický poradce v okrese


M-setkání pedagogů a předsedů PK M okres Brno-město 29.9.2021

Pozvánka

Mgr. Michaela Jedličková, matematický poradce v okrese 


M-konzultace SŠ 29.9.2021

Příklady z Celostátní matematické soutěže SOŠ a SOU

Mgr. Simona Ježová 

14:00 - 16:00

místo konání: JCMM, Česká 11, Brno - místnost 307

Registrace


M-setkání pedagogů a předsedů PK M okres Blansko 30.9.2021

Pozvánka

Mgr. Anna Sládková, matematický poradce v okrese 


M-konzultace pro pedagogy SŠ 12.10.2021

Aplikace matematiky - ukázky příkladů užití matematiky v běžné praxi

od 15:00 

JCMM, Česká 166/11, Brno 

Mgr. Miroslav Staněk

Registrace


M-setkaní pedagogů a předsedů PK M okres Vyškov 13.10.2021

Pozvánka

Mgr. Jaroslav Hejný, matematický poradce v okrese 

 

 

 M-setkání pedagogů a předsedů PK M okres Hodonín 20.10.2021

Program

RNDr. Libor Šnejdar, matematický poradce v okrese


M-setkání pedagogů a předsedů PK M okres Břeclav 21.10.2021

Program

Mgr. Helena Salátová, matematický poradce v okrese


M-dílna pro pedagogy ZŠ 21.10.2021

Hry v matematice

lektoři: Mgr. Věra Nádvorníková, Mgr. Aleš Ryšavý

Registrace


M-dílna pro pedagogy ZŠ a nižších gymnázií 25.10.2021

Zlomky

Mgr. Lenka Křipská

Registrace

 

M-konzultační a poradenské centrum 

 • sít´kolegiální podpory matematiků Jihomoravského kraje
 • podpora studentům vyšších ročníků škol vzdělávajících pedagogy matematiky 
 • setkání pro pedagogy ZŠ a SŠ s odbornými garanty, konzultanty a matematickými poradci z okresů JmK
 • odborní M-experti prezentují zajímavá M-témata
 • konzultace a setkání viz Harmonogram
 • nemohu se dostavit osobně a posílám dotazy a náměty pro konzultanty

Aktuálně                                                    

připravujeme Matematická gramotnost online

 

Již proběhlo                                               

M-konzultace

Aplikace matematiky  Mgr. Miroslav Staněk

Příklady z Celostátní matematické soutěže SOŠ a SOU Mgr. Simona Ježová

Aktuální podoba maturity z matematiky    Mgr. Aleš Kobza, Ph.D. 

Zkušenosti s distanční výukou matematiky  Mgr. Jaroslav Hejný 

Náměty k výuce středoškolské matematiky  Mgr. Miroslav Staněk

Problémy ve výuce stereometrie  Mgr. Petr Pupík 

Matematické soutěže    Mgr. Anna Sládková 

Návody ke klasifikaci krajští odborní garanti, M konzultanti a M poradci v okresech JmK

Ŕešené příklady z M-soutěží pro SOŠ a SŠ  Mgr. Miroslav Staněk

Inspirace pro zpestření distanční výuky matematiky nejen doma, ale i v terénu Mgr. Michaela Jedličková

Matematika a literatura Mgr. Miroslav Staňek

 

M-setkání

Chaos a kvadratická funkce   doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

Jak je obtížné "myslet" a "vidět" v matematice  doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

Přijímací a maturitní zkoušky z matematiky SŠ Cermat Praha

Přijímací zkoušky z matematiky ZŠ Cermat Praha

 

 

 

 

M-výukové materiály

Databáze ověřených výukových materiálů

 • zpestření výuky na ZŠ, SŠ, pro bystré žáky, pro M-kroužky

Doporučené weby s matematickým obsahem

 • příprava na přijímací zkoušky a maturitu
 • pracovní listy
 • výuková videa
 • M-soutěže 
 • hry rozvíjející logické myšlení a prostorovou představivost
 • M-exkurze scénáře
 • významné osobnosti
 • videoinspirace do hodin matematiky - základní poznatky průběžně doplňují konzultanti projektu Zdeněk Kadeřábek, Aleš Kobza a Petr Pupík

Doporučená M-literatura

 • Matematika hrou
 • Matematika ke zkouškám

 

 

 

 

 

M-dílny

Registrace na M-dílnu

Máte návrh na téma M-dílny? Chcete se podělit o zpětnou vazbu? Napište nám.

 • pro pedagogy I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia a SŠ
 • lektorem je zkušený pedagog matematiky nebo odborník s vazbou na matematiku
 • ročně 14 dílen (některé distanční formou např. webinář).

Typy dílen:

 • délka trvání 2-4 hodiny
 • délka trvání 8 hodin
 • třídenní výjezd - výuka matematiky v  rozsahu max. 30 hodin - společná M-dílna pro pedagogy napříč všemi stupni ZŠ a SŠ 

Připravujeme                                             

Hry v matematice

Zlomky

Aritmetika na 1. st. ZŠ 

Stavebnice pro výuku planimetrie

 

Již proběhlo                                               

Kombinatorika  Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.

Matematický klobo-uk  Mgr. Petr Pupík 

GeoGebra – jednoduše i složitěji  RNDr. Peter Krupka, Ph.D.

Proč nám nejdou slovní úlohy   Mgr. Bohumila Klangová

Geometrie poněkud jinak  RNDr. Růžena Blažková, CSc.

Kombinatorika 2  Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.

Geometrie v Jednotné přijímací zkoušce pro deváťáky RNDr. Peter Krupka, Ph.D.

Jak na geometrii v distanční výuce Mgr. Bohumila Klangová 

Úniková hra v matematice PhDr. Michaela Drexler

To nejlepší z M-kroužků PhDr. Michaela Drexler

Diferencovaná matematika 1. část a 2. část Mgr. Irena Budínová, Ph. D.

Šifrování  Mgr. Simona Ježová

M-kroužky

 

Matematické kroužky

 • menší skupinky žáků ZŠ i SŠ
 • individuální přístup
 • otevřené všem zájemcům o rozvoj svých matematických schopností  
 • jiné podmínky než při běžné výuce ve škole
 • zajímavé úlohy nad rámec učiva
 • probíhají od 1. 9. 2020 na 21 partnerských školách
 • možnost se přihlásit průběžně

 

 

 

 

 

 

M-exkurze

 • rozhovor s tvůrcem a účastníky
 • 7 tematických M-exkurzí za šk. rok
 • pro I. st. ZŠ, II. st. ZŠ a víceletá gymnázia a pro SŠ 
 • délka trvání 2 - 4 hodiny 
 • zajímavé lokality a instituce Jihomoravského kraje 
 • matematika všude kolem nás - propojení s mnoha oblastmi lidského působení s důrazem na rozvoj mezipředmětových vztahů 
 • zpestření výuky matematiky, projektové dny ve škole apod.
 • samonosné scénáře, možnost provedení nezávisle na daném prostředí
 • nově vytvořený M-materiál a scénáře (celkem 21 za projekt)
 • M-materiál a scénáře z minulých ročníků
 • další doporučené matematické exkurze

Kontakt a informace

Již proběhlo                                               

 • 1. st. ZŠ:
 1. Brno-venkov: Rosický zámek
 2. Znojmo: Bohutické panství
 3. Břeclav: NS TGM Hustopeče
 • 2. st. ZŠ:
 1. Hodonín: Zoo Hodonín             
 2. Vyškov: Rakovecké údolí 
 3. Blansko: Moravský kras s příchutí matematiky
 4. Brno-město: Botanická zahrada a areál PřF MUNI   

 

M-soustředění

 • dvě jednodenní matematická přípravná soustředění pro výherce M-soutěží:
 • místo konání: sídlo JCMM, z. s. p. o., Česká 166/11, Brno
 • počet účastníků: max. 14 žáků

První jednodenní soustředění pro žáky ZŠ, kteří se umístili na prvních místech v okresních kolech M-soutěží pro 6. a 7. třídy (kategorie Z6 a Z7).

 • datum konání: 17. 6. 2021

Druhé jednodenní soustředění pro žáky SŠ, kteří se umístili na prvních místech v krajských kolech M-soutěží. 

 • datum konání: 16. 6. 2021

Kontakt a informace 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerská škola

kontakt 

pozice v projektu

Gymnázium Brno-Řečkovice

RNDr. Peter Krupka, Ph.D. 

krajský garant pro ZŠ a víceletá gymnázia

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše

RNDr. Jiří Herman, Ph. D.

krajský garant pro SŠ 

Mgr. Aleš Kobza, Ph. D.

konzultant, odborný tvůrce M-materiálů

Mgr. Petr Pupík

konzultant

Mgr. Jakub Juránek, Ph. D.

vedoucí M-kroužku

Mgr. Naďa Horáková odborný tvůrce materiálů
Tyršova základní škola Brno, Kuldova 38

Mgr. Michaela Jedličková

matematický poradce v okrese Brno-město
Mgr. Radim Míček vedoucí M-kroužku
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Zastávka Mgr. Radka Bochníčková matematický poradce v okrese Brno-venkov
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 Mgr. Anna Sládková matematický poradce v okrese Blansko
Mgr. Irena Čepová vedoucí M-kroužku
ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav Mgr. Helena Salátová matematický poradce v okrese Břeclav
Základní škola a mateřská škola Archlebov RNDr. Libor Šnejdar  matematický poradce v okrese Hodonín
Základní škola a mateřská škola Brankovice Mgr. Jaroslav Hejný matematický poradce v okrese Vyškov
Základní škola, Jiřice u Miroslavi Mgr. Lubomír Slanina matematický poradce v okrese Znojmo

Střední škola André Citroëna Boskovice

Mgr. Miroslav Staněk

konzultant

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova

Mgr. Simona Ježová 

konzultant

Gymnázium Brno, Křenová

Mgr. Zdeněk Kadeřábek, Ph.D. 

konzultant, odborný tvůrce M-materiálů

ZŠ, Miroslav, okres Znojmo

Lucie Bindzarová 

vedoucí M-kroužku

ZŠ Brno, Heyrovského 32

Mgr. Eva Břicháčková

vedoucí M-kroužku

ZŠ Jana Noháče, Břeclav, Školní 16 Mgr. Světlana Čumalová  vedoucí M-kroužku
Základní škola Vyškov, Nádražní 5 Mgr. Hana Hedbávná vedoucí M-kroužku
Gymnázium Brno-Řečkovice Mgr. Jan Herman vedoucí M-kroužku
ZŠ Klobouky u Brna Mgr. Dagmar Hrádková vedoucí M-kroužku
VOŠ a SŠ Boskovice Mgr. Kateřina Kouřilová vedoucí M-kroužku
ZŠ Tišnov, Smíškova Mgr. Lenka Křipská vedoucí M-kroužku
Základní škola Tišnov, nám. 28. října Mgr. Jana Křížová  vedoucí M-kroužku
Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov RNDr. Jitka Kubicová vedoucí M-kroužku
ZŠ, Brno, Novolíšeňská 10 Mgr. Daniela Nováková vedoucí M-kroužku

ZŠ a MŠ Mutěnice, okres Hodonín

Mgr. Jitka Olexová 

vedoucí M-kroužku

Základní škola Boskovice Mgr. Aleš Ryšavý vedoucí M-kroužku
Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a ZUŠ, š.p.o. Mgr. Pavel Sikora  vedoucí M-kroužku
ZŠ a MŠ Šaratice Mgr. Eliška Sokolovská  vedoucí M-kroužku
ZŠ Edvarda Beneše Lysice Mgr. Alena Stejskalová vedoucí M-kroužku
Gymnázium Moravský Krumlov Mgr. Lenka Šenfloková vedoucí M-kroužku
ZŠ Šlapanice  Mgr. Veronika Jirgalová vedoucí M-kroužku

ZŠ Brno, Sirotkova 36

Mgr. Kateřina Buriánová

odborný tvůrce M-materiálů

Mgr. Šárka Gašparovičová  

recenzent pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Marcela Cvrkalová

recenzent pro 2. stupeň ZŠ

ZŠ Brno, Laštůvkova 77

Mgr. Ladislav Dvořák 

recenzent pro SŠ

Mgr. Jana Dvořáková  odborný tvůrce M-materiálů

Masarykova univerzita

PhDr. Mgr. Michaela Drexler 

odborný tvůrce M-materiálů

Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D.

odborný tvůrce M-materiálů

 

Mgr. Petra Bidmanová Strnadová

odborný tvůrce M-materiálů

Mgr. František Horňák  odborný tvůrce M-materiálů
Mgr. Jana Borkovcová odborný tvůrce M-materiálů