Matematická gramotnost

Prostřednictvím profesního rozvoje pedagogů matematiky zvyšujeme matematickou gramotnost žáků i jejich motivaci rozvíjet svoje matematické znalosti a dovednosti pro budoucí praxi.

Pro pedagogy a žáky organizujeme:

                                                         vzdělávací aktivity M-konzultačního a poradenského centra

                                                         matematické dílny pro pedagogy

                                                         kroužky matematiky pro žáky ZŠ i SŠ

                                                         M-exkurze na zajímavá místa všech okresů JMK

                                                         jednodenní přípravná matematická soustředění pro výherce M-soutěží 

                                                         platforma M-výukové materiály 

Aktivity jsou realizovány Jihomoravským krajem ve spolupráci s JCMM, z. s. p. o. jako partnerem a budou probíhat od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.

Spolupracujeme s Národním pedagogickým institutem České republiky, který nabízí další semináře matematiky

 Krajským úřadem Jihomoravského kraje

 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 Masarykovou univerzitou  Brno a dalšími.

Klíčová aktivita  „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost” je realizována v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

 

Jsem pedagog v JMK nebo student pedagogiky  a zajímá mě další vzdělávání v oboru matematika!

Pro účast na M-aktivitách je NUTNÁ 

a) registrace do databáze projektu iKAP JMK II (2020 - 2023) - Matematická gramotnost zde

Zadáte e-mail a ZAPOMENUTÉ HESLO, na uvedený e-mail přijde obnovení hesla a jste registrováni v databázi projektu iKAP JMK II - Matematická gramotnost

nebo

b) se registrujte do databáze přímo přes M-aktivitu zde

 

Nedaří se Vám registrovat? Napište nám, že na M-aktivitu přijdete. Budeme s Vámi počítat.

Registrace do databáze projektu PolyGram (2017 - 2020) skončila v srpnu 2020.

 

 

 

 

 

 

 M-konzultace pro pedagogy SŠ 22.9.2020

Aktuální podoba maturity z matematiky Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.  14:00 - 18:00 Česká 11, Brno 3. patro - místnost 307

Registrace

 


M-konzultace pro pedagogy ZŠ 23.9.2020

Zkušenosti s distanční výukou matematiky  Mgr. Jaroslav Hejný   14:00 - 18:00   Česká 11, Brno 3. patro - místnost 307

Registrace


M-dílna pro pedagogy SŠ 29.9.2020

Kombinatorika  Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.  14:00 - 18:00   Česká 11, Brno 3. patro - místnost 309

Registrace


M-konzultace pro pedagogy SŠ 7.10.2020

Náměty k výuce středoškolské matematiky Mgr. Miroslav Staněk  14:00 - 18:00 Česká 11, Brno 3. patro - místnost 307

Registrace


M-konzultace pro pedagogy ZŠ i SŠ 20.10.2020

Problémy ve výuce Stereometrie   Mgr. Petr Pupík  14:00 - 18:00 změna na vysílání na Google Meet

Registrace na online konzultaci na Google Meet

 


M-dílna pro pedagogy ZŠ 27.10.2020

Matematický klobo-uk  Mgr. Petr Pupík  9:00 - 13:00  

Registrace na online vysílání na Google Meet

 


M-dílna pro pedagogy ZŠ okresu Blansko 18.11.2020

Proč nám nejdou slovní úlohy   Mgr. Bohumila Klangová

Registrace na online vysílání


M-dílna pro pedagogy ZŠ (i SŠ) 24.11.2020

GeoGebra – jednoduše i složitěji  RNDr. Peter Krupka, Ph.D., začátek 14:00 

Registrace na online vysílání


M-konzultace pro pedagogy ZŠ 25.11.2020

Matematické soutěže Mgr. Anna Sládková 

Registrace


M-setkání předsedů předmětových komisí i pedagogů matematiky na SŠ 1.12.2020

Navazuje přednáška na téma Chaos a kvadratická funkce   doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.,  začátek 14:00.

Registrace

Uskuteční se online na Google Meet

 


M-setkání předsedů předmětových komisí i pedagogů matematiky na ZŠ 9.12.2020

Navazuje přednáška na téma Jak je obtížné "myslet" a "vidět" v matematice  doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.,  začátek 14:00.

Registrace

V případě trvajících vládních opatření se uskuteční online na Google Meet


M-dílna pro pedagogy ZŠ 10.12.2020

Důležitost čtení pro slovní úlohy Mgr. Bohumila Klangová, začátek 14:00

Registrace na online vysílání


M-dílna pro pedagogy ZŠ 15.12.2020

Geometrie poněkud jinak  RNDr. Růžena Blažková,CSc., kapacita omezena na  max.10 osob

Registrace přes kontaktní osoby


M-konzultace pro pedagogy ZŠ a SŠ 13.1.2021

Návody ke klasifikaci od 15:00 online na meet.google.com/xns-bzry-zvt

Registrace


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Brno-město 27.1.2021

Program a odkaz na vysílání  Mgr. Michaela Jedličková, od 14:30


M-setkání předsedů předmětových komisí i pedagogů matematiky na SŠ 9.2.2021

Navazuje přednáška odbornic z CERMAT Praha Přijímací a maturitní zkoušky z matematiky - zkušenosti a výhledy 

PhDr. Eva Řídká, CSc., Mgr. Dana Tomandlová  

Registrace

 


M-setkání předsedů předmětových komisí i pedagogů matematiky na ZŠ 10.2.2021

Navazuje přednáška odbornic z CERMAT Praha Přijímací zkoušky z matematiky - zkušenosti a výhledy 

PhDr. Eva Řídká, CSc., Mgr. Dana Tomandlová  

Registrace


M-konzultace SŠ 17.2.2021

Výuka matematiky aktuálně, řešené příklady z M-soutěží apod. Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová  kontakt

13:00 - 17:00 

Odkaz na online vysílání


M-dílna pro pedagogy SŠ 9.3.2021

Kombinatorika 2  Mgr. Aleš Kobza, Ph. D. od 14:00 online 

Registrace


M-dílna pro pedagogy ZŠ a nižších gymnázií 10.3.2021

Geometrie v Jednotné přijímací zkoušce pro deváťáky  RNDr. Peter Krupka, Ph.D. od 14:00 online

Registrace


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Hodonín 16.3.2021

Pozvánka a odkaz na vysílání od 14:00, RNDr. Libor Šnejdar


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Blansko 23.3.2021

Pozvánka a odkaz na vysílání od 14:00, Mgr. Anna Sládková


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Brno-venkov 24.3.2021

Pozvánka a odkaz na vysílání od 14:00, Mgr. Radka Bochníčková


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Znojmo 29.3.2021

Pozvánka a odkaz na vysílání od 13:00 Mgr. Lubomír Slanina


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Břeclav 30.3.2021

Pozvánka a odkaz na vysílání od 18:00, Mgr. Helena Salátová


M-konzultace pro pedagogy ZŠ a nižších gymnázií 7.4.2021

Inspirace pro zpestření distanční výuky matematiky nejen doma, ale i v terénu od 14:30, Mgr. Michaela Jedličková

Registrace


M-dílna pro pedagogy ZŠ a nižších gymnázií 9.4.2021

Jak na geometrii v distanční výuce Mgr. Bohumila Klangová od 14:00

Registrace


M-dílna pro pedagogy ZŠ a nižších gymnázií 22.4.2021

Úniková hra v matematice PhDr. Michaela Drexler od 14:00

Registrace

 

 

M-konzultační a poradenské centrum 

 • sít´ kolegiální podpory matematiků Jihomoravského kraje
 • podpora studentům vyšších ročníků škol vzdělávajících pedagogy matematiky 
 • konzultační dny na aktuální témata (efektivní výuka, řešené příklady z M-soutěží ...)

         M-konzultace pro pedagogy SŠ každá středa 13:00 - 17:00, Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová

 • nemohu se dostavit osobně a posílám dotazy a náměty pro konzultanty
 • 2x ročně společné setkání pro pedagogy ZŠ a SŠ s odbornými garanty, konzultanty a matematickými poradci  z jednotlivých okresů 
 • odborní matematičtí experti prezentují zajímavá matematická témata

         Registrace na M-setkání nebo M-konzultaci

 

Již proběhlo                                               

M-konzultace

Aktuální podoba maturity z matematiky    Mgr. Aleš Kobza, Ph.D. 

Zkušenosti s distanční výukou matematiky  Mgr. Jaroslav Hejný 

Náměty k výuce středoškolské matematiky  Mgr. Miroslav Staněk

Problémy ve výuce stereometrie  Mgr. Petr Pupík 

Matematické soutěže    Mgr. Anna Sládková 

Návody ke klasifikaci krajští odborní garanti, M konzultanti a M poradci v okresech JmK

M-setkání

Chaos a kvadratická funkce   doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

Jak je obtížné "myslet" a "vidět" v matematice  doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

Přijímací a maturitní zkoušky z matematiky SŠ Cermat Praha

Přijímací zkoušky z matematiky ZŠ Cermat Praha

 

 

 

 

M-výukové materiály

Databáze ověřených výukových materiálů k využití na ZŠ a SŠ, pro bystré žáky, v M-kroužcích

Doporučené weby s matematickým obsahem

 • příprava na přijímací zkoušky a maturitu
 • výuková videa
 • M-soutěže (harmonogram)
 • hry rozvíjející logické myšlení a prostorovou představivost
 • M-exkurze (scénáře)
 • významné osobnosti

 

 

 

 

 

 

M-dílny

Registrace na M-dílnu

Máte návrh na téma M-dílny? Chcete se podělit o zpětnou vazbu? Napište nám.

Probíhají pro I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia a SŠ.

Lektorem je zkušený pedagog matematiky nebo odborník s vazbou na matematiku.

Každý rok proběhne celkem 14 dílen (některé distanční formou např. webinář).

Typy dílen:

 • délka trvání 2-4 hodiny
 • délka trvání 8 hodin
 • třídenní výjezd - výuka matematiky v  rozsahu max. 30 hodin - společná M-dílna pro pedagogy napříč všemi stupni ZŠ a SŠ 

Již proběhlo                                               

Kombinatorika  Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.

Matematický klobo-uk  Mgr. Petr Pupík 

GeoGebra – jednoduše i složitěji  RNDr. Peter Krupka, Ph.D.

Proč nám nejdou slovní úlohy   Mgr. Bohumila Klangová

Geometrie poněkud jinak  RNDr. Růžena Blažková, CSc.

Kombinatorika 2  Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.

Geometrie v Jednotné přijímací zkoušce pro deváťáky RNDr. Peter Krupka, Ph.D.

 

 

M-kroužky

 

Matematické kroužky

 • menší skupinky žáků ZŠ i SŠ
 • individuální přístup
 • otevřené všem zájemcům o rozvoj svých matematických schopností  
 • jiné podmínky než při běžné výuce ve škole
 • zajímavé úlohy nad rámec učiva
 • probíhají od 1. 9. 2020 na 21 partnerských školách
 • možnost se přihlásit průběžně

 

 

 

 

 

 

M-exkurze

 • 7 tematických M-exkurzí za šk. rok
 • pro I. st. ZŠ, II. st. ZŠ a víceletá gymnázia a pro SŠ 
 • délka trvání 2 - 4 hodiny 
 • samonosné scénáře a možnost provedení nezávisle na daném prostředí
 • zajímavé lokality a instituce Jihomoravského kraje 
 • matematika v praktickém životě
 • propojení s mnoha oblastmi lidského působení s důrazem na rozvoj mezipředmětových vztahů 
 • zpestření výuky matematiky, projektové dny ve škole apod.
 • nově vytvořený M-materiál a scénáře (vznikají průběžně, celkový počet 21)
 • M-materiál a scénáře z minulých ročníků
 • další doporučené matematické exkurze

Další informace

M-soustředění

Připravujeme na červen 2021.

Připravujeme dvě jednodenní matematická přípravná soustředění pro nadané žáky.

Místo konání: sídlo JCMM, z. s. p. o., Česká 166/11, Brno.

Počet účastníků: max. 14 žáků

První jednodenní soustředění bude určeno pro žáky, kteří se umístili na prvních místech v okresních kolech matematické soutěží pro 6. a 7. třídy (kategorie Z6 a Z7).

Druhé jednodenní soustředění bude určeno žákům SŠ, kteří se umístili na prvních místech v krajských kolech matematických soutěží. 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Proč M-aktivity žáky, učitele i rodiče baví?

Přečtěte si zde.

Pošlete nám i vy svoji zpětnou vazbu.

 

Partnerská škola

kontakt a profil

pozice v projektu

Gymnázium Brno-Řečkovice

RNDr. Peter Krupka, Ph.D. 

krajský garant pro ZŠ a víceletá gymnázia

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše

RNDr. Jiří Herman, Ph. D.

krajský garant pro SŠ 

Mgr. Aleš Kobza, Ph. D.

konzultant, odborný tvůrce M-materiálů

Mgr. Petr Pupík

konzultant

Mgr. Jakub Juránek

vedoucí M-kroužku

Mgr. Naďa Horáková odborný tvůrce materiálů
Tyršova základní škola Brno, Kuldova 38

Mgr. Michaela Jedličková

matematický poradce v okrese Brno-město
Mgr. Radim Míček vedoucí M-kroužku
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Zastávka Mgr. Radka Bochníčková matematický poradce v okrese Brno-venkov
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 Mgr. Anna Sládková matematický poradce v okrese Blansko
Mgr. Irena Čepová vedoucí M-kroužku
ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav Mgr. Helena Salátová matematický poradce v okrese Břeclav
Mgr. Jitka Češková vedoucí M-kroužku
Základní škola a mateřská škola Archlebov RNDr. Libor Šnejdar  matematický poradce v okrese Hodonín
Základní škola a mateřská škola Brankovice Mgr. Jaroslav Hejný matematický poradce v okrese Vyškov
Základní škola, Jiřice u Miroslavi Mgr. Lubomír Slanina matematický poradce v okrese Znojmo

Střední škola André Citroëna Boskovice

Mgr. Miroslav Staněk

konzultant

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova

Mgr. Simona Ježová 

konzultant

Gymnázium Brno, Křenová

Mgr. Zdeněk Kadeřábek, Ph.D. 

konzultant, odborný tvůrce M-materiálů

ZŠ, Miroslav, okres Znojmo

Lucie Bindzarová 

vedoucí M-kroužku

ZŠ Brno, Heyrovského 32

Mgr. Eva Břicháčková

vedoucí M-kroužku

ZŠ Jana Noháče, Břeclav, Školní 16 Mgr. Světlana Čumalová  vedoucí M-kroužku
Základní škola Vyškov, Nádražní 5 Mgr. Hana Hedbávná vedoucí M-kroužku
Gymnázium Brno-Řečkovice Mgr. Jan Herman vedoucí M-kroužku
ZŠ Klobouky u Brna Mgr. Dagmar Hrádková vedoucí M-kroužku
VOŠ a SŠ Boskovice Mgr. Kateřina Kouřilová vedoucí M-kroužku
ZŠ Tišnov, Smíškova Mgr. Lenka Křipská vedoucí M-kroužku
Základní škola Tišnov, nám. 28. října Mgr. Jana Křížová  vedoucí M-kroužku
Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov RNDr. Jitka Kubicová vedoucí M-kroužku
ZŠ, Brno, Novolíšeňská 10 Mgr. Daniela Nováková vedoucí M-kroužku

ZŠ a MŠ Mutěnice, okres Hodonín

Mgr. Jitka Olexová 

vedoucí M-kroužku

Základní škola Boskovice Mgr. Aleš Ryšavý vedoucí M-kroužku
Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a ZUŠ, š.p.o. Mgr. Pavel Sikora  vedoucí M-kroužku
ZŠ a MŠ Šaratice Mgr. Eliška Sokolovská  vedoucí M-kroužku
ZŠ Edvarda Beneše Lysice Mgr. Alena Stejskalová vedoucí M-kroužku
Gymnázium Moravský Krumlov Mgr. Lenka Šenfloková vedoucí M-kroužku

ZŠ Brno, Sirotkova 36

Mgr. Kateřina Buriánová

odborný tvůrce M-materiálů

Mgr. Šárka Gašparovičová  

recenzent pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Marcela Cvrkalová

recenzent pro 2. stupeň ZŠ

ZŠ Brno, Laštůvkova 77

Mgr. Ladislav Dvořák 

recenzent pro SŠ

Mgr. Jana Dvořáková  odborný tvůrce M-materiálů

Masarykova univerzita

PhDr. Mgr. Michaela Drexler 

odborný tvůrce M-materiálů

Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D.

odborný tvůrce M-materiálů

 

Mgr. Petra Bidmanová Strnadová

odborný tvůrce M-materiálů

Mgr. František Horňák  odborný tvůrce M-materiálů
PaedDr. Libuše Sekaninová odborný tvůrce M-materiálů

 

 

 

 


 

 

 

Mgr. Jana Adamová

Telefon: +620 725 058 334

E-mail: jana.adamova@jcmm.cz

Odborný garant aktivity M-konzultační a poradenské centrum, M-dílny, M-soustředění


Mgr. Monika Školová

Telefon: +420 606 661 224

E-mail: monika.skolova@jcmm.cz

Odborný konzultant aktivity M-kroužky, M-výukové materiály, M-exkurze


Ing. Veronika Kubecová

Telefon: +420 724 907 693

E-mail: veronika.kubecova@jcmm.cz

Finanční manažer projektu