Projekt Matematická gramotnost
M-konzultace pro pedagogy SŠ 22.9.2020

Aktuální podoba maturity z matematiky Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.  14:00 - 18:00 Česká 11, Brno 3. patro - místnost 307

Registrace

 


M-konzultace pro pedagogy ZŠ 23.9.2020

Zkušenosti s distanční výukou matematiky  Mgr. Jaroslav Hejný   14:00 - 18:00   Česká 11, Brno 3. patro - místnost 307

Registrace


M-dílna pro pedagogy SŠ 29.9.2020

Kombinatorika  Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.  14:00 - 18:00   Česká 11, Brno 3. patro - místnost 309

Registrace


M-konzultace pro pedagogy SŠ 7.10.2020

Náměty k výuce středoškolské matematiky Mgr. Miroslav Staněk  14:00 - 18:00 Česká 11, Brno 3. patro - místnost 307

Registrace


M-konzultace pro pedagogy ZŠ i SŠ 20.10.2020

Problémy ve výuce Stereometrie   Mgr. Petr Pupík  14:00 - 18:00 změna na vysílání na Google Meet

Registrace na online konzultaci na Google Meet

 


M-dílna pro pedagogy ZŠ 27.10.2020

Matematický klobo-uk  Mgr. Petr Pupík  9:00 - 13:00  

Registrace na online vysílání na Google Meet

 


M-dílna pro pedagogy ZŠ okresu Blansko 18.11.2020

Proč nám nejdou slovní úlohy   Mgr. Bohumila Klangová

Registrace na online vysílání


M-dílna pro pedagogy ZŠ (i SŠ) 24.11.2020

GeoGebra – jednoduše i složitěji  RNDr. Peter Krupka, Ph.D., začátek 14:00 

Registrace na online vysílání


M-konzultace pro pedagogy ZŠ 25.11.2020

Matematické soutěže Mgr. Anna Sládková 

Registrace


M-setkání předsedů předmětových komisí i pedagogů matematiky na SŠ 1.12.2020

Navazuje přednáška na téma Chaos a kvadratická funkce   doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.,  začátek 14:00.

Registrace

Uskuteční se online na Google Meet

 


M-setkání předsedů předmětových komisí i pedagogů matematiky na ZŠ 9.12.2020

Navazuje přednáška na téma Jak je obtížné "myslet" a "vidět" v matematice  doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.,  začátek 14:00.

Registrace

V případě trvajících vládních opatření se uskuteční online na Google Meet


M-dílna pro pedagogy ZŠ 10.12.2020

Důležitost čtení pro slovní úlohy Mgr. Bohumila Klangová, začátek 14:00

Registrace na online vysílání


M-dílna pro pedagogy ZŠ 15.12.2020

Geometrie poněkud jinak  RNDr. Růžena Blažková,CSc., kapacita omezena na  max.10 osob

Registrace přes kontaktní osoby


M-konzultace pro pedagogy ZŠ a SŠ 13.1.2021

Návody ke klasifikaci od 15:00 online na meet.google.com/xns-bzry-zvt

Registrace


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Brno-město 27.1.2021

Program a odkaz na vysílání  Mgr. Michaela Jedličková, od 14:30


M-setkání předsedů předmětových komisí i pedagogů matematiky na SŠ 9.2.2021

Navazuje přednáška odbornic z CERMAT Praha Přijímací a maturitní zkoušky z matematiky - zkušenosti a výhledy 

PhDr. Eva Řídká, CSc., Mgr. Dana Tomandlová  

Registrace

 


M-setkání předsedů předmětových komisí i pedagogů matematiky na ZŠ 10.2.2021

Navazuje přednáška odbornic z CERMAT Praha Přijímací zkoušky z matematiky - zkušenosti a výhledy 

PhDr. Eva Řídká, CSc., Mgr. Dana Tomandlová  

Registrace


M-konzultace SŠ 17.2.2021

 Úlohy z CMS negymnaziálních SŠ a jejich řešení, náměty k výuce M na odborných školách  Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová  kontakt

13:00 - 17:00 

Odkaz na online vysílání


M-dílna pro pedagogy SŠ 9.3.2021

Kombinatorika 2  Mgr. Aleš Kobza, Ph. D. od 14:00 online 

Registrace


M-dílna pro pedagogy ZŠ a nižších gymnázií 10.3.2021

Geometrie v Jednotné přijímací zkoušce pro deváťáky  RNDr. Peter Krupka, Ph.D. od 14:00 online

Registrace


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Hodonín 16.3.2021

Pozvánka a odkaz na vysílání od 14:00, RNDr. Libor Šnejdar


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Blansko 23.3.2021

Pozvánka a odkaz na vysílání od 14:00, Mgr. Anna Sládková


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Brno-venkov 24.3.2021

Pozvánka a odkaz na vysílání od 14:00, Mgr. Radka Bochníčková


M-konzultace SŠ 24.3.2021

Celostátní matematické soutěže středních škol  Mgr. Miroslav Staněk  kontakt

13:00 - 17:00 

Odkaz na online vysílání


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Znojmo 29.3.2021

Pozvánka a odkaz na vysílání od 13:00 Mgr. Lubomír Slanina


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Břeclav 30.3.2021

Pozvánka a odkaz na vysílání od 18:00, Mgr. Helena Salátová


M-konzultace pro pedagogy ZŠ a nižších gymnázií 7.4.2021

Inspirace pro zpestření distanční výuky matematiky nejen doma, ale i v terénu od 14:30, Mgr. Michaela Jedličková

Registrace


M-dílna pro pedagogy ZŠ a nižších gymnázií 9.4.2021

Jak na geometrii v distanční výuce Mgr. Bohumila Klangová od 14:00

Registrace


M-dílna pro pedagogy ZŠ a nižších gymnázií 22.4.2021

Úniková hra v matematice PhDr. Michaela Drexler od 14:00

Registrace

 


M-dílna 5.5.2021

To nejlepší z M-kroužků PhDr. Michaela Drexler od 15:00

Registrace


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Vyškov 12.5.2021

Pozvánka a odkaz na setkání Mgr. Jaroslav Hejný od 14:30 


M-dílna pro pedagogy 13.5.2021

Diferencovaná matematika 1. část Mgr. Irena Budínová, Ph. D. od 13:00

Registrace


M-dílna pro pedagogy 20.5.2021

Diferencovaná matematika 2. část Mgr. Irena Budínová, Ph.D. od 13:00

Registrace


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Břeclav 28.5.2021

Odkaz na vysílání 14:00 -15:00, Mgr. Helena Salátová


M-exkurze Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty MUNI 2.6.2021

vede doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.


M-konzultace SŠ 2.6.2021

Matematika a literatura online od 14:00 Mgr. Miroslav Staněk

Odkaz na vysílání 


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Brno-město 2.6.2021

Odkaz na vysílání 14:30-15:30, Mgr. Michaela Jedličková


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Brno-venkov 8.6.2021

Program a odkaz na vysílání od 14:00, Mgr. Radka Bochníčková


M-dílna pro pedagogy 9.6.2021

Šifrování od 14:00 Mgr. Simona Ježová

Registrace


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Hodonín 9.6.2021

Odkaz na vysílání od 14:00, Mgr. Libor Šnejdar


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Blansko 10.6.2021

Pozvánka a odkaz na vysílání od 14:00, Mgr. Anna Sládková


M-exkurze Naučná stezka TGM Hustopeče 11.6.2021

scénář zde


M-soustředění pro SŠ 16.6.2021

pro nejlépe umístěné žáky v krajských kolech matematických soutěží


M-exkurze Zoo Hodonín 16.6.2021

scénář zde


M-soustředění pro ZŠ 17.6.2021

pro nejlépe umístěné žáky matematické olympiády, kategorie 6. a 7. ročník 


M-exkurze Moravský kras 18.6.2021

scénář zde


M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Znojmo 21.6.2021

Mgr. Lubomír Slanina

 


M-exkurze Rosický zámek 21.6.2021

scénář zde


M-exkurze Rakovecké údolí 25.6.2021

scénář zde


M-exkurze zámek Bohutice 28.6.2021

scénář zde


M-dílna pro pedagogy ZŠ a nižších gymnázií i SŠ 30.8.2021

Logické hry ve výuce a další aktivity do hodin matematikyodborný lektor Mgr. Petr Pupík

Registrace

 


M-setkání pedagogů a předsedů PK M okres Brno-venkov 22.9.2021

Pozvánka

Mgr. Radka Bochníčková, matematický poradce v okrese


M-setkání pedagogů a předsedů PK M okres Znojmo 27.9.2021

Pozvánka

Mgr. Lubomír Slanina, matematický poradce v okrese


M-setkání pedagogů a předsedů PK M okres Brno-město 29.9.2021

Pozvánka

Mgr. Michaela Jedličková, matematický poradce v okrese 


M-konzultace SŠ 29.9.2021

Příklady z Celostátní matematické soutěže SOŠ a SOU

Mgr. Simona Ježová 

14:00 - 16:00

místo konání: JCMM, Česká 11, Brno - místnost 307

Registrace


M-setkání pedagogů a předsedů PK M okres Blansko 30.9.2021

Pozvánka

Mgr. Anna Sládková, matematický poradce v okrese 


M-konzultace pro pedagogy SŠ 12.10.2021

Aplikace matematiky - ukázky příkladů užití matematiky v běžné praxi

od 15:00 

JCMM, Česká 166/11, Brno 

Mgr. Miroslav Staněk

Registrace


M-setkání pedagogů a předsedů PK M okres Vyškov 13.10.2021

Pozvánka

Mgr. Jaroslav Hejný, matematický poradce v okrese 

 

 

 M-setkání pedagogů a předsedů PK M okres Hodonín 20.10.2021

Program

RNDr. Libor Šnejdar, matematický poradce v okrese


M-setkání pedagogů a předsedů PK M okres Břeclav 21.10.2021

Program

Mgr. Helena Salátová, matematický poradce v okrese


M-dílna pro pedagogy ZŠ 21.10.2021

Hry v matematice

lektoři: Mgr. Věra Nádvorníková, Mgr. Aleš Ryšavý

Registrace


M-konzultace 25.10.2021

K čemu nám bude matematika?

online připojení zde 17:00 - 19:00

Mgr. Miroslav Staněk, Mgr. Simona Ježová 

Registrace


M-konzultace pro pedagogy SŠ 15.11.2021

Mgr. Miroslav Staněk

Funkce - elementární

online

Registrace


M-dílna pro pedagogy ZŠ 16.11.2021

RNDr. Růžena Blažková, CSc.

Rozvíjení geometrických představ

Registrace


M-setkání pedagogů SŠ JmK s odbornou přednáškou 23.11.2021

Navazuje přednáška doc. RNDr. Eduarda Fuchse, CSc.

online

Co ještě nevíme o přirozených číslech

Registrace


M-setkání pedagogů ZŠ a nižších gymnázií JmK s odbornou přednáškou 1.12.2021

Navazuje přednáška RNDr. Petera Krupky, Ph.D.

Epidemie a matematika 

Registrace


M-dílna pro pedagogy SŠ 7.12.2021

Mgr. Zdeněk Kadeřábek, Ph. D.

Netradiční pohled na grafy a výroky aneb společenská témata v matematice

Registrace


M-konzultace pro pedagogy SŠ 14.12.2021

Mgr. Simona Ježová a Mgr. Miroslav Staněk 

Zajímavé matematické úlohy aneb co se v běžných hodinách nedělá a dělat by se mohlo  online

Registrace


M-dílna pro pedagogy ZŠ a nižších gymnázií 10.1.2022

Zlomky

Mgr. Lenka Křipská 

Registrace


M-konzultace 19.1.2022

Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová

Funkce - goniometrické, exponenciální a logaritmické 

Registrace


M-dílna pro pedagogy ZŠ 8.2.2022

Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D.
Pomůcky pro výuku aritmetiky 
Registrace


M-dílna pro pedagogy ZŠ 17.2.2022

Mgr. Bohumila Klangová 

Spolupráce 1. a 2. stupně - aby se žákům lépe počítalo  

Registrace

 


M-setkání pedagogů a předsedů PK M okresu Břeclav 21.2.2022

Mgr. Helena Salátová

Program a odkaz na vysílání

 


M-konzultace 23.2.2022

Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová

online

Finanční matematika - hypotéky

Registrace 


M-setkání PK M okres Blansko 16.3.2022

Mgr. Anna Sládková

Pozvánka 


M-setkání PK M okres Brno-město 23.3.2022

Mgr. Michaela Jedličková

Pozvánka


M-konzultace pro pedagogy SŠ 28.3.2022

Mgr. Miroslav Staněk

Planimetrie

Registrace


M-setkání pedagogů okres Hodonín 30.3.2022

Mgr. Libor Šnejdar


M-dílna pro pedagogy ZŠ 31.3.2022

RNDr. Libor Šnejdar

Gradované úlohy

Registrace


M-soustředění pro výherce M-soutěží SŠ 11.4.2022


M-dílna pro pedagogy ZŠ a SŠ 11.4.2022

Mgr. František Horňák

Tvořivá dílna (nejen) pro výuku planimetrie

Registrace


M-setkání PK M okres Znojmo 20.4.2022

Mgr. Lubomír Slanina

s odbornou přednáškou Matematika na 3D panelu


M-konzultace pro pedagogy SŠ 21.4.2022

Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová  

Zajímavé úlohy na rovnice 

Registrace


M-setkání PK M SŠ JmK 25.4.2022

RNDr. Jiří Herman a doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

Tři slavné matematické problémy a školská matematika

Registrace

 


M-setkání PK M okres Brno-venkov 27.4.2022

Mgr. Radka Bochníčková

s přednáškou Mgr. Lenky Pavlíčkové, Ph.D.  Didaktické pomůcky pro výuku aritmetiky


M-setkání pedagogů ZŠ a nižších gymnázií JmK 4.5.2022

RNDr. Peter Krupka, Ph.D. 

po M-setkání následuje M-dílna na téma Mohou být konstrukční úlohy zábavné?                                               

Registrace


M-dílna pro pedagogy ZŠ 11.5.2022

doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

Úlohy, které žáky baví

Registrace


M-exkurze v okrese Hodonín 12.5.2022

Mgr. Martina Kůřilová

Recyklace skla  - VETROPACK MORAVIA GLASS KYJOV

scénář  připravujeme na M-portáluM-konzultace 19.5.2022

Mgr. Miroslav Staněk a  Mgr. Simona Ježová

Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika 

Registrace

 

 

 M-exkurze v okrese Blansko 25.5.2022

Mgr. Lenka Němečková

Modrotisk Olešnice

scénář  připravujeme na M-portálu


M-soustředění pro výherce M-soutěží ZŠ 27.5.2022


M-exkurze v okrese Brno-venkov 31.5.2022

Mgr. Romana Fabiánková

Těžba uhlí v mikroregionu Kahan

scénář  připravujeme na M-portálu


M-exkurze v okrese Břeclav 3.6.2022

Mgr. Světlana Čumalová

Pamětihodnosti Břeclavi

scénář zde na  M-portálu


M-exkurze v okrese Vyškov 8.6.2022

Mgr. Eliška Sokolovská

Památník Mohyla míru

scénář  připravujeme na M-portálu


M-dílna 9.6.2022

Mgr. Michaela Jedličková

Šifrovací a únikové hry v matematice

Registrace


M-exkurze v okrese Brno-město 14.6.2022

Mgr. Michaela Jedličková 

Šifrovací hra na Zelném trhu 

scénář  připravujeme na M-portálu


M-exkurze v okrese Znojmo 21.6.2022

Mgr. Lenka Šenfloková

Moravský Krumlov

scénář  připravujeme na M-portálu


M-dílna pro pedagogy ZŠ 6.9.2022

Mgr. Daniela Válková

Matematické putování Brnem

Registrace 


M-dílna pro pedagogy ZŠ i SŠ 12.9.2022 - 14.9.2022

Výukové bloky

Registrace


M-konzultace pro pedagogy SŠ 12.9.2022

Mgr. Simona Ježová

Úprava ŠVP a plánů učiva z matematiky vzhledem k neprobrané látce v době distanční výuky

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova 982/23, uč. 43

začátek 14:00

Registrace

 

 


M-dílna pro pedagogy ZŠ i SŠ 21.9.2022 - 23.9.2022

kontakty


M-konzultace 12.10.2022

Mgr. Miroslav Staněk

Aktuální problémy vyučování matematiky na SOŠ

Registrace

 


M-dílna pro pedagogy gymnázií a SŠ 19.10.2022

RNDr. Jan Jílek

Stereometrie ve výuce na gymnáziu (a střední škole)

Registrace


M-setkání okres Brno-venkov 19.10.2022

Mgr. Radka Bochníčková

Program s odbornou přednáškou Terénní výuka matematiky


M-setkání okres Hodonín 19.10.2022

RNDr. Libor Šnejdar

Program s odbornou přednáškou Matematika v praxi


M-setkání okres Blansko 19.10.2022

Mgr. Anna Sládková

Program s odbornou přednáškou Matematika v terénu


M-setkání okres Znojmo 31.10.2022

PaedDr. Irena Zatloukalová

Program s odbornou přednáškou Matematika hrou


M-dílna pro pedagogy SŠ 1.11.2022

Mgr. Aleš Kobza, Ph. D.

Vybrané typy rovnic a jejich soustav ve středoškolské matematice

Registrace


M-setkání okres Břeclav 1.11.2022

Mgr. Helena Salátová Podsedníková

Program s odbornou přednáškou Matematika v M-kroužku


M-setkání okres Brno-město 2.11.2022

Mgr. Michaela Jedličková

Program s odbornou přednáškou Didaktické pomůcky pro výuku aritmetiky

místo konání: Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace


M-setkání okres Vyškov 2.11.2022

Mgr. Jaroslav Hejný

s odbornou přednáškou RNDr. Petera Krupky, Ph.D. Epidemie a matematika

Program


M-konzultace pro pedagogy SŠ 15.11.2022

Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová

Závislosti a funkce kolem nás

online na http://meet.google.com/pyd-htyu-ufn začátek 18:00


M-setkání předsedů předmětových komisí i pedagogů matematiky na SŠ 23.11.2022

Program s navazující M-dílnou prorektora MUNI Mgr. Michala Bulanta, Ph.D. Hry, sázky a střední hodnota

Registrace


M-setkání předsedů předmětových komisí i pedagogů matematiky na ZŠ 30.11.2022

Program s odbornou přednáškou Registrace

Navazuje M-dílna Šifrování - ukázky některých šifer pro použití na ZŠ - Mgr. Michaela Jedličková


M-dílna pro pedagogy ZŠ a nižších gymnázií 8.12.2022

RNDr. Růžena Blažková,CSc.

Vánoční geometrie

Registrace


M-konzultace pro pedagogy SŠ 20.12.2022

Mgr. Miroslav StaněkMgr. Simona Ježová 

Neobvyklé a zajímavé matematické úlohy

začátek: 15:00

JCMM, z.s.p.o., Česká 166/ 11, Brno

 

 


M-dílna 11.1.2023

RNDr. Jan Jílek

Diferenciální a integrální počet na SŠ

Registrace


M-konzultace 23.1.2023

Mgr. Miroslav Staněk a Mgr. Simona Ježová

Matematika ve sportu

Registrace a odkaz na vysílání

začátek 15:30M-dílna pro ZŠ 16.2.2023

Mgr. František Horňák

Mozaiky známé i neznámé

Registrace


M-dílna 21.2.2023

Mgr. Jiří Pecl, Ph.D.

Projektové práce z matematiky

Registrace


M-konzultace pro pedagogy SŠ 21.2.2023

Mgr. Miroslav Staněk 

Hodnocení žáků v matematice na odborných školách

začátek 14:00

JCMM, z. s. p. o., Česká 166/11, Brno


M-setkání okres Blansko 1.3.2023

Mgr. Anna Sládková

setkání spojeno s odbornou přednáškou Mgr. Věry Hrazdírové Matematika v pohodě

Práce s iPadem - snadné a účelné použití, ukázka aplikací i matematických her

Program


M-exkurze Tiskárna v Kyjově 1.3.2023

Mgr. Martina Kůřilová - odborný školitel

scénář  zde


M-exkurze Duhová cesta po Ivančicích 2.3.2023

Mgr. Petra Mrázová - odborný školitel

scénář  zde


M-setkání okres Břeclav 8.3.2023

Mgr. Helena Salátová

Program s odbornou přednáškou Úhly - propedeutika až k testovým úlohám na přijímací zkoušky

 

 


M-setkání okres Brno-město 8.3.2023

Mgr. Michaela Jedličková 

Program s odbornou přednáškou Řešení úloh typu zebra

 

 


M-setkání PPK a pedagogů matematiky SŠ JMK 8.3.2023

Program s odbornou přednáškou prof. RNDr. Radana Kučery, DSc. Diofantické rovnice

Registrace


M-setkání PPK a pedagogů matematiky ZŠ a nižších gymnázií JmK 8.3.2023

RNDr. Petera Krupky, Ph.D. 

Program s přednáškou Mgr. Michaely Jedličkové Úlohy a hry s číslicemi, čísly a soustavami souřadnic

Registrace


M-setkání Vyškov 22.3.2023

Mgr.  Jaroslav Hejný

Program s odbornou přednáškou Pohádka v matematice

 


M-setkání okres Znojmo 23.3.2023

PaedDr. Irena Zatloukalová

Program s odbornou přednáškou Aktivační metody aneb jak rozproudit energii na začátku hodin matematiky


M-konzultace 24.3.2023

Mgr. Simona Ježová a Mgr. Miroslav Staňek

Celostátní matematická soutěž středních odborných škol 

SŠIPF Čichnova, Brno - zasedací místnost 1.p.

 


M-setkání okres Brno-venkov 29.3.2023

Mgr. Radka Bochníčková 

Program s odbornou přednáškou Matematická exkurze


M-setkání okres Hodonín 29.3.2023

RNDr. Libor Šnejdar

Program s odbornou přednáškou To nejlepší z M-exkurzí v okrese Hodonín


M-soustředění pro SŠ 3.4.2023

pro nejlépe umístěné žáky v matematických soutěžích

Program


M-konzultace 19.4.2023

Mgr. Simona Ježová a Mgr. Miroslav Staněk

Statistika a zpracování dat   


M-exkurze zámek Lysice 24.4.2023

Mgr. Alena Stejskalová

scénář bude zveřejněn na M-portálu


M-dílna 26.4.2023

Mgr. Simona Ježová

Matematika ve sportu II

Registrace


M-dílna 3.5.2023

Mgr. Irena Budínová, Ph.D.

Úloha jako prostředek individualizace a diferenciace výuky matematiky ZŠ

Registrace


M-exkurze Větrný mlýn Klobouky u Brna 11.5.2023

Mgr. Dagmar Hrádková

Klobouky u Brna

metodika zde

 


M-dílna pro pedagogy ZŠ i SŠ 22.5.2023 - 24.5.2023

výjezdní 3denní M-dílna v Rájci-Jestřebí


M-konzultace pro pedagogy SŠ 25.5.2023

Mgr. Miroslav Staněk, Mgr. Simona Ježová

Matematika a mezipředmětové vztahy

 


M-soustředění pro ZŠ 7.6.2023

pro nejlépe umístěné žáky matematické olympiády, kategorie 6. a 7. ročník 

místo konání: JCMM, z. s. p. o.


M-exkurze Znojmo 9.6.2023

Mgr. Jana Pavlíčková

metodika zde 


M-dílna 22.6.2023

Matematické rekreace a jiné zajímavosti

Registrace 


M-exkurze Brno-město 23.6.2023

Mgr. František Horňák

Technické muzeum v Brně

metodika zde 


M-exkurze Vyškov 27.6.2023

Mgr. Petr Kudlička

M-exkurze pro Gymnázium a Střední odbornou školu zdravotnickou a ekonomickou Vyškov


M-konzultace 28.6.2023

Mgr. Miroslav Staněk, Mgr. Simona Ježová
Matematika pro nadané žáky


M-výukové materiály 1.7.2023 - 31.12.2023

Pedagogům i veřejnosti je k dispozici databáze matematických výukových materiálů.

Možno vyhledávat podle typu školy (zde i M-exkurze), klíčových slov, stylu výuky apod.

https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/materials


Projekt iKAP JMK II skončil k 31. 8. 2023 1.9.2023 - 31.12.2023


M konzultace pro pedagogy SŠ, Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů SŠ, lektor: Mgr. Danuše Horáková 4.10.2023


M konzultace Sdílení dobré praxe o aplikacích matematiky, lektor: Mgr. Miroslav Staněk 11.10.2023


M workshop pro pedagogy SŠ, Matematika v geografii, lektor: Mgr. Simona Ježová 16.10.2023


M -konzultace Úlohy domácího kola aktuálního ročníku MO, kategorie A,B,C, odborný lektor Mgr. Aleš Kobza, Ph.D., 13.11. 2023, od 14:00 hod. G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, učebna 305, 3. patro 7.11.2023


M setkání pedagogů M, Fy, Ch, Bi spojené s odbornou přednáškou Současný stav a budoucnost Maturitní zkoušky a JPZ 2024 27.11.2023

místo konání: G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, zasedací místnost 3.patro, začátek 14:30 hod., odborný lektor. Mgr. Josef Bobek, CERMAT Praha

 


M workshop Důkazy a důkazové úlohy ve středoškolské výuce planimetrie 4.12.2023 - 4.12.2023

odborný lektor: Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.

téma: Důkazy a důkazové úlohy ve středoškolské výuce planimetrie
místo: G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, učebna 305, 3. patro ,15:00 - 19:00 hod.
Ve středoškolských učebnicích planimetrie lze nalézt řadu důkazů a důkazových úloh. Jedná se o náročnější problematiku, kterou často ocení především nadaní žáci. Při výuce této oblasti lze často využít výhod dynamického software. Myšlenkám k výuce této problematiky, ukázkám typických i méně obvyklých úloh či problémů z této oblasti a obvyklým úskalím, na něž při výuce tohoto celku můžeme narazit, se pak budeme věnovat v rámci workshopu, na který jste zváni.
 


M konzultace Úlohy státní maturity z matematiky 3.1.2024

odborný konzultant: RNDr. Jiří Herman,Ph.D.

registrace: https://idz.cepac.cz/ActivityRegistration.aspx?arId=63837560759310985729760812

Na individuální konzultaci budou probrány příkladové úlohy státní maturity  z matematiky. Podněty pedagogů budou na místě odborně  konzultovány.


Podpora pedagogů při přípravě žáků na soutěže a olympiády 17.1.2024

 odborný konzultant: Mgr. Viktor Ježek, Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, učebna 1.A, dv. 316, 3. patro, 9:00-13:00 hod.


M setkání pedagogů STEAM SŠ 26.2.2024

M setkání  pedagogů matematiky a přírodovědných oborů spopjené s odbornou přednáškou "Maturitní zkoušky a Jednotné přijímací zkoušky v roce 2024", Komplexní úlohy v  praxi,odborný lektor: Mgr. Josef Bobek, CERMAT Praha. JCMM, z. s. p. o. , zasedací místnost 308, 3.patro, začátek 14:30 hod. Registrace https://idz.cepac.cz/ActivityRegistration.aspx?arId=6384341628288341745825817


M konzultace Výměna praktických zkušeností při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 28.2.2024

odborný lektor: Mgr. Monika Nováková , Gymnázium Rájec - Jestřebí, Komenského 240, začátek: 15:00 hod., registrace https://idz.cepac.cz/ActivityRegistration.aspx?arId=63843682174064889313830149


STEAM dílna, Elektronová mikroskopie a aplikace fyziky plazmatu v praxi, odborný lektor Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D., Ústav fyziky Kotlářská 2, začátek 14:00 hod. 5.3.2024


M konzultace Úlohy z Celostátní matematické soutěže, ISŠPF Brno, Čichnova 23, odborný lektor Mgr. Simona Ježová 5.4.2024


M workshop Algebraické výrazy, odborný lektor Mgr. Aleš Kobza, Ph.D., G Brno, tř. Kpt.Jaroše 14, učebna 304, začátek 9:00 hod. 9.4.2024


M workshop, Matematické aplikace na příkladech fyzikální olympiády, odborný lektor Mgr. Viktor Ježek, G Brno, tř. Kpt. Jaroše, 14, začátek 9:00 hod. 24.4.2024


STEAM dílna Depoziční a analytické metody výzkumné struktury CEITEC Nano, odborný lektor doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D., začátek 15:00 hod. CEITEC Brno, Purkyňova 123 24.4.2024


STEAM dílna Izolace chloroplastů ze špenátu, důkaz fotosyntézy, odborný lektor Mgr. Lukáš Faltinek, Univerzitní kampus Brno Bohunice, Kamenice 5, začátek 14:00 hod. 14.5.2024


M workshop U elektronového mikroskopu, odborný lektor Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D., Ústav fyziky PřF MU Brno, Kotlářská 2, začátek 15:00 hod. 15.5.2024

Praktický "Workshop u elektronového mikroskopu",

odborný lektor: Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D., Mgr. Tereza Schmidtová, Ph.D.

15.5. 2024 od 14:00,místo: CEPLANT a Ústav fyziky a technologií plazmatu, místo: "Suterén budovy č.6, areál Kotlářská 2, Přírodovědecká fakulta, SCI MUNI

 

Anotace:

Workshop u elektronového mikroskopu nabízí seznámení se s prací operátora elektronového mikroskopu. Účastníkům představíme zobrazovací a analytické možnostmi elektronového mikroskopu Mira FEG SEM 3. Následně si sami připraví preparáty vlastních vzorků a budou pozorovat a interpretovat výsledky. Vhodné vzorky jsou: nemastné, snášející vysušení, nemagnetické, vodivé a nebo je lze pokovit. Příklady: pylová zrna, semena, srst, hmyz, šroubky, mince, polovodiče atd.


workshop Netradiční metody pro výuku chemie, odborný lektor Mgr. Jaromír Literák, Ph.D, Univerzitní kampus Brno Bohunice, začátek 14:00 hod. 29.5.2024


M workshop Matematika beze strachu pro každého, manipulační techniky, odb. lektor RNDr. Iva Dřímalová, Ph.D., JCMM, z.s.p.o., Česká 11, začátek 15:00 hod. 5.6.2024