1. 10. 2023, 10:00 - 31. 8. 2024
přidat do kalendáře
partnerské instituce
606661224
nejvíce ocení
studenti
klub

STEAM kluby pro žáky gymnázií, SŠ a SOŠ

STEAM kluby pro žáky 1. ročníku, kvarty a kvinty víceletých gymnázií a 1. ročníku SŠ a SOŠ (14 - 16 let) v JmK

Školitelé: odborníci STEM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), vědci, výzkumníci

 • 14 tematických skupin za školní rok
 • 10členné týmy žáků napříč školami nebo i jen na jednotlivých školách
 • 8 setkání týmu za pololetí 
 • zaměření na přírodovědné obory, technické obory a matematiku
 • tým vytvoří společný výstup např. prezentace, videopokusy/ videonávody/ výuková videa, animace, podcasty, záznam přednášky, aplikace, pracovní listy,  výukové materiály
 • součástí bude kurz prezentačních dovedností - rozvoj schopnosti prezentovat získané vědomosti, budovat sebevědomí pro prezentaci výsledků, příprava na kontakt s publikem
 • žáci se naučí základy psaní akademického textu a citací
 • závěrečný STEAM Slam -  setkání týmů, prezentace vytvořených projektů, účast bývalých soutěžících a výherců celostátního kola SOČ, odborných výzkumníků z praxe, Ph. D. studentů 

Cíle:

 • podpořit tvůrčí myšlenky
 • rozšířit obzory nad rámec běžné školní výuky s důrazem na vědecký přístup
 • motivovat žáky pro navazující studium na VŠ, výzkum, vědu, soutěže typu SOČ, Otevřená věda
 • umožnit žákům vstup a působení na reálném pracovišti
 • podpořit navazování kontaktů a spolupráci v týmu

Registraci připravujeme.