Materiály pro ukládání vodíku pod elektronovým mikroskopem

Klub je v plném proudu. Co je nového?

Další témata otevíráme od září 2024. Sleduj registrace.

Čas konání a program zde:  13. 2. - 28. 5. 2024  14:30 - 17:00  

Místo konání: Ústav fyziky materiálů Akademie věd České republiky, Žižkova 22, Brno

Školitel: Ing. Eva Švábenská, Ph.D. 

Cílem práce této skupiny je připravit vzorky slitiny z čistých kovů a analyzovat jejich mikrostrukturu a fázové složení. Ternární slitina Co-Mg-Ni je perspektivní materiál pro uchovávání a následnou desorpci vodíku (hydrogen storage material).

Seznámíte s postupy přípravy vzorků, metalografickou úpravou pro následné pozorováním vzorků na optickém a elektronovém mikroskopu. Krátce se seznámíte i s dalšími metodami materiálového výzkumu: metodou diferenční termické analýzy (DTA), rentgenové práškové difrakce (XRD), problematikou fázových diagramů a jednou z metod ukládání vodíku.

Součástí je: