Materiály pro ukládání vodíku pod elektronovým mikroskopem

Registrace pro žáky SŠ v Jihomoravském kraji  - za pololetí je možná účast jen v jednom tématu.

Max. počet účastníků: 8

Pokud je kapacita klubu překročena a registrace zamítnuta, můžeš se stát náhradníkem nebo si počkat na klub od září 2024. Napiš mail.

Začínáme:  únor 2024

Místo konání: Ústav fyziky materiálů Akademie věd České republiky, Žižkova 22, Brno

Školitel: Ing. Eva Švábenská, Ph.D. 

Cílem práce této skupiny je připravit vzorky slitiny z čistých kovů a analyzovat jejich mikrostrukturu a fázové složení. Ternární slitina Co-Mg-Ni je perspektivní materiál pro uchovávání a následnou desorpci vodíku (hydrogen storage material).

Seznámíte s postupy přípravy vzorků, metalografickou úpravou pro následné pozorováním vzorků na optickém a elektronovém mikroskopu. Krátce se seznámíte i s dalšími metodami materiálového výzkumu: metodou diferenční termické analýzy (DTA), rentgenové práškové difrakce (XRD), problematikou fázových diagramů a jednou z metod ukládání vodíku.

Součástí je: