Kryptografie

Registrace pro žáky SŠ v Jihomoravském kraji - za pololetí je možná účast jen na jednom tématu.

max. počet míst: 10

Pokud je kapacita klubu překročena a registrace zamítnuta, můžeš se stát náhradníkem nebo si počkat na klub od září 2024. Napiš mail.

 

Začínáme:  únor 2024

Místo konání: Fakulta strojního inženýrství VUT, Technická 2, Brno

Školitel: doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.

Budeme se věnovat šifrování v kryptosystému GGH.

Začneme jednoduchými základy teorie matic. Naučíme se matice násobit, pracovat s determinantem. Teorie bude aplikována v kryptografickém systému s veřejným klíčem. Ukáže se, že některé maticové úlohy mohou být výpočetně náročné a že této vlastnosti lze využít při asymetrickém šifrování. 

Společně vytvoříme brožuru se základy teorie a cvičebnicí složenou z kryptosystémů, které navrhneme.

Součástí je: