Od dálkového ovladače po satelitní spoje

Klub je v plném proudu. Co je nového?

Další témata otevíráme od září 2024. Sleduj registrace.

Čas konání a program zde : 20. 2. 2024 - 28. 5. 2024 každé druhé úterý 15:00 - 17:30

Místo konání: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, Ústav radioelektroniky, Technická 12, Brno

Školitel:  Ing. Michal Kubíček, Ph.D. 

Aktivita klubu bude zaměřena na systémové aspekty elektroniky a komunikačních technologií. Účastnici se během ukázek v laboratořích dozví, co vše se musí realizovat, abychom mohli komunikačním systémem přenést informaci. V klubu budeme řešit, jak správně navrhnout elektroniku pro komunikační systémy, zaměříme se na zpracování signálů mikroprocesory, seznámíme se s pojmem elektromagnetická kompatibilita a s riziky, která plynou z nedodržení zásad návrhu systému s ohledem na EMC. Následně si představíme systémy pro mobilní, satelitní a optické komunikace. 

Společně vytvoříme popis návrhu části nebo celého komunikačního systému s vlastními zvolenými parametry. 

Součástí je: