M-dílny, Podpůrná opatření u dětí se SVP v hodinách matematiky pro I. st. ZŠ 25. 4. 2018