M-dílny, Strategie řešení úloh nadanými žáky pro I. st. ZŠ 22. 1. 2020