M-dílny, Konstrukční úlohy pro II. st. ZŠ 29.5.2019