Setkání předsedů předmětových komisí, Setkání ZŠ 15. 5. 2019