M-workshopy, Vizualizace v matematice užitím didaktických pomůcek pro budování pojmů přirozené číslo, desetinné číslo, zlomek pro učitele na 1. stupni ZŠ 5. 2. 2019