M-workshopy, Vizualizace v matematice užitím didaktických pomůcek (operace s čísly a výrazy) pro učitele SŠ 11. 12. 2018