M-workshopy, Vizualizace v matematice užitím didaktických pomůcek (operace s čísly a výrazy) pro učitele na ZŠ 4. 12. 2018