M-setkání předsedů předmětových komisí matematiky

Registrace
Kód: POLY/MSET/25
Obsazení: 11
Kapacita: 60
Délka: 1 h
Konání: 28.04.2020
Adresa: Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše, aula 307 h

Navazuje M-workshop "Úlohy, které mám rád 2"
Program:
1. Aktuální informace o projektových aktualitách, zhodnocení proběhlých akcí
2. Zpráva finanční manažerky projektu
3. Připravované akce projektu PolyGram na rok 2020
Hostem setkání bude RNDr. Dag Hrubý, emeritní ředitel gymnázia v Jevíčku , známý propagátor matematiky, významný člen JČMF.
M-workshop: Úlohy, které mám rád 2.
Program volně naváže na předešlé vystoupení hosta z listopadu 2019. matematiky od starověku až po současnost ,které minule nebyly zmíněny. Setkání předsedů předmětových komisí matematiky je pořádáno pro předsedy předmětových komisí středních škol Jihomoravského kraje.Setkání pořádají krajský garant RNDr. Jiří Herman, Ph.D., Mgr. Aleš Kobza, Ph.D. Mgr. Petr Pupík, Mgr. Simona Ježová, Mgr. Miroslav Staněk Setkání se uskuteční - Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše v 14:00 hodin, prezence od 13:30 hodin.