M-setkání předsedů předmětových komisí matematiky

Registrace
Kód: POLY/MSET/24
Obsazení: 9
Kapacita: 50
Délka: 1 h
Konání: 08.04.2020
Adresa: JCMM, z. s. p. o., Česká 11, Brno h

Navazuje M-workshop: "M-portál - úlohy"
Začátek: 14:00