M-workshop

Registrace
Kód: POLY/MWRK/21
Obsazení: 30
Kapacita: 30
Délka: 6 h
Konání: 26.03.2020
Adresa: JCMM, z. s. p. o., Česká 166/ 11, Brno, přednášková místnost 309 h

Kritické myšlení v matematice pro 2. st ZŠ a SŠ
Vyzkoušíme si metody, které rozvíjejí kritické myšlení nejen v matematice. Představíme si například model E-U-R, metody
I.N.S.E.R.T, brainstorming, kostka, volné psaní, geometrická mozaika, pětilístek. Pojďte si s námi vyzkoušet kriticky myslet, naučit se hledat vlastní chyby a správně je komentovat.
Kritické myšlení v matematice pro 2. st ZŠ a SŠ
Lektorky: Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D. a Mgr. Petra Bidmanová Strnadová
Začátek: 14:00