M-dílna

Kód: POLY/MDIL/10
Obsazení: 23
Kapacita: 25
Délka: 4 h
Konání: 08.10.2019
Adresa: Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, multimediální učebna č. 315 h

M-dílna pro II. st. ZŠ a nižší st. gymnázia
Téma: Tvořivá matematika
Lektor: Mgr. Petr Pupík
Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, multimediální učebna č. 315
začátek 14: 00
Program:
1. Modulární a matematické origami - podíváme se na to, co všechno lze
složit z papíru a také, že pomocí skládání papíru lze řešit zajímavé příklady.
2. Scanimation – jednoduché „zdánlivě pohybující se" obrázky, které
jsou založeny na „nedokonalosti" lidského oka a také na operacích,
které můžeme dělat s množinami.
3. Möbiova páska - kouzla s Möbiovou páskou
4. Drobné logické hry

Na projekt je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a JMK.