M-workshop

Kód: POLY/MWRK/15
Obsazení: 24
Kapacita: 40
Délka: 6 h
Konání: 09.10.2019
Adresa: Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 - sborovna h

M-workshop pro I. a II. st. ZŠ a nižší st. gymnázia
Téma: Vizualizace v matematice užitím didaktických pomůcek
(operace s čísly a výrazy)
Lektorky: Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D. a Mgr. Petra Bidmanová Strnadová
Program:
1. Matematická čtenářská gramotnost a vizualizace
2. Představení pomůcek
3. Názorné příklady
4. Práce s pomůckami ve skupinách
5. Diskuze