M-workshop

Kód: POLY/MWRK/18
Obsazení: 27
Kapacita: 30
Délka: 6 h
Konání: 05.12.2019
Adresa: JCMM, z. s. p. o., Česká 166/11, Brno-střed, přednášková místnost 309 h

M-workshop pro pedagogy 2.st. ZŠ a nižší st. gymnázia
Téma: VIZUALIZACE V GEOMETRII UŽITÍM DIDAKTICKÝCH POMŮCEK
Začátek: 14:00, prezence od 13:30
Lektorky: Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D. a Mgr. Petra Bidmanová Strnadová
Program :
1. matematická čtenářská gramotnost, vizualizace v matematice
2. rozvoj geometrického myšlení
3. představení pomůcek
4. přestávka
5. práce s pomůckami
6. přestávka
7. prezentace her rozvíjejících geometrickou představivost
8. diskuze a závěr
Na projekt je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.