M-workshop

Kód: POLY/MWRK/13
Obsazení: 27
Kapacita: 30
Délka: 6 h
Konání: 12.09.2019
Adresa: Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 - počítačová učebna h

Téma: GeoGebra pro 2. st. ZŠ a nižší stupeň gymnázia
Registrace: 13: 45
Začátek: 14:00
Program:
1. Matematická čtenářská gramotnost, vizualizace v matematice
2. Prostředí GeoGebry
3. Badatelsky orientované vyučování a GeoGebra
4. Přestávka
5. Využití GeoGebry při výuce funkcí
6. Přestávka
7. Využití GeoGebry při výuce geometrie
8. Diskuze a závěr
Lektorky: Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D. a Mgr. Petra Bidmanová Strnadová