Projekt Stipendia pro zahraniční studenty
PŘIHLAŠOVÁNÍ DO SOUTĚŽE 1.12.2022 - 31.1.2023

<p>Přihlášky do soutěže přijímáme od 1.12.2020 do 31.1.2021.</p>


PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA VYSOKÉ ŠKOLY 1.2.2023 - 30.6.2023

<p>V průběhu měsíců únor - červen 2019 musí uchazeči podávat přihlášky na vysoké školy (pro zájemce za pomoci projektového manažera programu stipendií), u některých fakult jsou termíny odlišné a je povinností uchazeče si toto pohlídat.</p>


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VYSOKÉ ŠKOLY 1.5.2023 - 31.8.2023

<p>Přijímací zkoušky na jednotlivé vysoké školy a fakulty probíhají v období květen-srpen 2018. Přesná data stanovuje každá fakulta individuálně a je povinností všech uchazečů si zjistit tyto informace (k dispozici na webových stránkách fakult nebo na studijním oddělení vybrané fakulty).</p>


FINÁLNÍ VÝBĚR STIPENDISTŮ 1.6.2023 - 30.6.2023

<p>Finální výběr stipendistů proběhne koncem června 2019. Výběr provádí komise, která je složená z prorektorů všech partnerských univerzit. Počet podpořených stipendistů je 20 (uchazeči, kteří nezískají stipendium, avšak jsou přijati ke studiu na vybranou vysokou školu, mohou samozřejmě ke studiu nastoupit i bez stipendia).</p>