Projekt Stipendia pro zahraniční studenty

Přihlášky ke stipendiu
 

Pro akademický rok 2025/2026 můžete požádat o stipendium zde: ProManager od 1. 12. 2024 do 31. 1. 2025.

Podrobnější informace k podávání přihlášky najde uchazeč v příručce pro žadatele.

DŮLEŽITÁ DATA:

  1. podání on-line přihlášky ke stipendium: 1. 12. 2024 - 31. 1. 2025
  2. podání přihlášky na univerzity: únor - červen 2025
    - termíny jsou individuální dle termínů fakult. S přihláškou Vám pomůže na vyžádání projektový manažer programu, na některé fakulty je přihláška přes naši organizaci zdarma.
  3. Přijímací zkoušky na univerzity: květen - červenec 2025
  4. Finální výběr stipendistů: konec června 2025

UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ (nostrifikace):

1.Pro potřebu přijetí na univerzitu sledujte web fakulty nebo kontaktujte přímo studijní oddělení.

2. Pokud potřebuje osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání kontaktujt rerektorát univerzity.