Projekt Stipendia pro zahraniční studenty

Naše partnerské vysoké školy

Masarykova univerzita (www.muni.cz):

Vysoké učení technické v Brně (www.vutbr.cz)

Mendelova univerzita v Brně (www.mendelu.cz)

Veterinární univerzita Brno (www.vfu.cz)