Projekt Stipendia pro zahraniční studenty


STIPENDIA PRO ZAHRANIČNÍ STUDENTY VYSOKÝCH ŠKOL
 

 

Součástí programu jsou také ČESKÁ CENTRA V ZAHRANIČÍ na partnerských zahraničních univerzitách, kde nabízíme kurzy češtiny, kulturní akce a poradenskou pomoc lektorů za účelem studia na jižní Moravě.
 

Co program nabízí:

  1. Stipendium 7000 korun českých měsíčně pro 1. a 2. rok studia na pokrytí základních životních nákladů (v případě dobrých studijních výsledků mohou být studenti v dalších letech finančně podpořeni danou vysokou školou).
  2. Bezplatný poradenský servis - pomoc s přihlašovací procedurou na vysoké školy a během prvního roku studia (nostrifikace diplomů, informační servis, víza, studijní záležitosti atd.). 
     

KDO může zažádat:

JAK a KDY zažádat:

Pro akademický rok 2024/2025 přijímáme on-line přihlášky od 1. prosince 2023.
Bližší informace naleznete v sekci Jak se přihlásit.
 

4 základní kroky ke stipendiu:

  1. Od 1. 12. 2023 do 31. 1. 2024: podání on-line přihlášky ke stipendiu.
  2. Únor - červen 2024: podávání přihlášek na univerzity (uchazeč si hlídá termíny sám, protože každá fakulta má jiné podmínky)
  3. Květen - červenec 2024: přijímací zkoušky a pohovory na vysokou školu.
  4. Červen 2024: finální výběr stipendistů - proveden nezávislou výběrovou komisí složenou z prorektorů našich partnerských univerzit. Tento výběr je proveden z uchazečů, kteří řádně podali přihlášku a byli přijati ke studiu na partnerské vysoké škole.
     

Znalost českého jazyka:

Uchazeč musí mít dostatečnou znalost českého jazyka, aby byl schopen v tomto jazyce složit přijímací zkoušky a ihned začít studovat v češtině od září 2024.

Během studia je možné navštěvovat pro zlepšení své úrovně doplňkové kurzy, nejedná se však o intenzivní kurzy pro začátečníky! Kurzy nabízí zdarma Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců, a také některé vysoké školy pro své studenty.

 

Další aktivity projektu
 

Letní školy slovanských studií

Letní studijní kurzy češtiny pořádané několika českými vysokými školami: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/letni-skoly-slovanskych-studii-1.

Stipendia vlády České republiky

Vláda České republiky nabízí v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce cizincům z rozvojových zemí stipendia k podpoře studia na vysokých školách v České republice: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/stipendia-vlady-ceske-republiky-rozvojove-zeme-1.

Portál stipendií pro českou republiku

Nabídka nejrůznějších stipendií pro studium nejen v České republice: https://www.studyin.cz/plan-your-studies/scholarships/
 

Z HISTORIE programu
 

Program na podporu zahraničních studentů běží již od akademického roku 2006/2007, celkem bylo doposud podpořeno již 236 studentů.

Přehled podpořených studentů v jednotlivých akademických letech: