Projekt GlaCerHub

Organizace výběrového řízení je blíže popsána v anglické sekci webu.

I v této části si však můžete stáhnout Příručku pro žadatele a dále vzor žádosti, kterou je nutné vyplnit a zaslat zpět emailem.