Projekt GlaCerHub
Účastníci projektu GlaCerHub usilují prostřednictvím inovací a ekonomického cyklu využít současnou konkurenční výhodu zdejšího vyspělého sklářského a keramického průmyslu k vytvoření místně orientovaného inovačního ekosystému v příhraničním regionu mezi jižní Moravou (Česko) a Trenčínem (Slovensko), v regionu s dlouhou tradicí v těchto oblastech.
 
Konsorcium GlaCerHub vytvoří dynamický, specializovaný inovační ekosystém pro pokročilý sklářský a keramický sektor stimulací nových synergií mezi průmyslem, akademickou obcí, vládou, společností a dalšími evropskými inovačními ekosystémy. V dlouhodobém horizontu se GlaCerHub stane soběstačným subjektem, který bude podporovat vytváření, vývoj, pilotování a ochranu strategických technologií, školení všech zainteresovaných stran prostřednictvím quadruple helix a vytváří a podporuje transfer technologií.
 
Délka projektu: 1.6.2023 - 31.5.2027 (48 měsíců)