Projekt GlaCerHub
Výzva k podání projektů 1.5.2024 - 30.6.2024

Vyhlášení výzvy v rámci projektu GlaCerHub.


Hodnocení předložených návrhů 1.7.2024 - 15.8.2024

Studentské návrhy budou hodnoceny odbornou komisí.


Vyhlášení výsledků a uzavření kontraktů 16.8.2024 - 31.8.2024

Uzavření smluv/kontraktů s vybranými žadateli.