Projekt Education for Tomorrow AT-CZ

Konference

 

JCMM v rámci projektu organizuje 16. - 17. května 2024 v Brně konferenci:

Děti mluví o vzdělávání / Kinder reden über Bildung

 

Dvoudenní konference pro pedagogy, stakeholdery a jiné aktéry, která má mimo jiné za cíl ukázat, jak si představují své vlastní vzdělávání.

 

Program:

Čtvrtek 16.05.2024, 11:00 - 18:00 hod

 

11:00 - 12:00 REGISTRACE

 

12:00 - 13:15 OBĚD V HOTELU INTERNATIONAL BRNO

 

13:15 - 13:45 PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ

 

 • POZDRAV ZÁSTUPKYNĚ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
  doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA, členka zastupitelstva města Brna
 • SLOVO ORGANIZÁTORA
  RNDr. Miloš Šifalda, ředitel JCMM

 

13:45 - 14:30 1. PŘEDNÁŠKA

 • prof. Luis Alexandre da Fonseca Tinoca, Ph.D., Univerzita Lisabon

 

14:30 - 15:30 2. PŘEDNÁŠKA

 • PaedDr. Karel Kostka, Ph.D., MBA, VŠ Humanitas, SŠ a ZUŠ Kostka

 

15:30 - 16:00 COFFEE BREAK

 

16:00 - 16:15 POZDRAV ZÁSTUPCE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

 • Ing. Jiří Hlavenka, radní Jihomoravského kraje

 

16:15 - 17:15 FÓRUM DĚTI MLUVÍ O VZDĚLÁVÁNÍ

 • Mag.a Michaela Ehgartner-Smolka, Bildungsdirektion für Wien
 • Žáci brněnských a vídeňských škol

 

17:15 - 18:00 WELLBEING

 • PaedDr. Vladimír Moškvan, Ph.D., ředitel ZŠ a MŠ Chalabalova, Brno


Pátek 17.05.2024, 9:00 - 13:00 hod

 

09:00 - 09:15 PÁTEČNÍ CHVILKA VZDĚLÁVACÍ POEZIE S MODERÁTORY

 

09:15 - 10:15 1. WORKSHOP (probíhá v sále hotelu)

 • Martina Barnstedt, Úřad dolnorakouské zemské vlády, obor MŠ a ZŠ
 • Význam dialogu s dětmi v MŠ při práci s portfoliem
  Jak můžeme povzbudit děti v mateřské škole, aby přemýšlely o svých vlastních způsobech učení a rozvoji? Jak lze dovednosti a silné stránky zviditelnit v portfoliu v mateřské škole? Workshop se zabývá tím, jak můžeme jako pedagogové cíleným dialogem podpořit dítě v reflexi svých zkušeností s učením, zpracování zkušeností, upevňování naučeného a uvádění nových procesů myšlení a učení do pohybu.

 

 

10:30 - 11:15 2. WORKSHOP (probíhá v JCMM)

 • Christine Schaunig, Hannah Grabher, Gymnázium, Vídeň
 • Drama Toolkit - nápady pro divadelní práci s dětmi a mladistvými
  Workshop nabízí náhled pro snadno použitelná cvičení v dramatické výchově pro děti a mládež. Budeme vykládat o našich praktických zkušenostech a společně si vyzkoušíme několik cvičení, která pak můžete hned využít při vlastní práci.


10:30 - 11:15 3. WORKSHOP (probíhá v JCMM)

 • Bc. Martina Milotová, JCMM
 • Portfolia CO? - PROČ? - JAK?
  Společně se podíváme na to, jak lze ze zkušenosti JCMM přistupovat k žákovským portfoliím. Nabídneme techniku k vlastní reflexi, jak o portfoliích uvažujete Vy osobně. Vytvoříme prostor pro společnou diskusí účastníků, během které získáte přehled a inspiraci od ostatních. 

 

11:45 - 12:00 VŠE, CO JSTE KDY CHTĚLI VĚDĚT O VZDĚLÁVÁNÍ, ALE BÁLI JSTE SE ZEPTAT (probíhá v sále hotelu)

 

12:00 - 13:00 OBĚD V HOTELU INTERNATIONAL BRNO

 

13:00 ZÁVĚR KONFERENCE