Projekt Education for Tomorrow AT-CZ

Education for Tomorrow AT-CZ

„eTOM AT-CZ” (ATCZ00001)

Projekt EU v rámci kooperačnícho programu INTERREG VI-A Rakousko-Česko
 

Projekt „Education for Tomorrow AT-CZ“ je přeshraniční vzdělavací iniciativa v pohraničním regionu Rakousko a Česko a je zaměřen na vzdělávání v kompetencích pro budoucnost, které vycházejí z nového chápání učení, vzdělávání a komunikace. Základ tohoto vzdělávání tvoří kompetenční model 7K: digitální kompetence, kooperace, komunikace, kritické myšlení, kreativita a inovace, kulturnost a kontextuální kompetence.

Cílem projektu je zvýšit povědomí všech aktérů pedagogického světa natolik, aby se všechny kompetence, kterými se projekt zabývá, staly přirozenou součástí pedagogické práce. Přitom hraje významnou roli nejen další vzdělávání a metodické materiály, ale také transfer a implementace vědeckých poznatků prostřednictvím inspirativních a navazujících aktivit.

Váš člověk

Michaela Mrázová

eTOM, metodička
michaela.mrazova@jcmm.cz 702 157 700

Jiří Michele

eTOM, metodik
jiri.michele@jcmm.cz 725 897 412