Projekt Education for Tomorrow AT-CZ

Aktivity
 

 

V rámci projektu proběhne výměna stávajících odborných znalostí na téma e-portfolio.

Připravena bude metodika především pro cílovou skupinu základních škol, kde se s portfoliem znalostí žáků doposud tolik nepracuje.

 

Projekt umožní dětem přeshraničně sdílet, co se naučily prostřednictvím svého vytvořeného e-portfolia. Děti budou moci využívat a rozvíjet svoje kompetence např. kritické myšlení, komunikaci, spolupráci s učitelem apod.

 

Metodické materiály budou obsahovat popisy práce s e-portfoliem pro cílovou skupinu I. st. ZŠ. Tyto metodiky budou zveřejněny a diseminovány v obou jazycích na společné projektové platformě.

 

Koordinace pracovní skupiny:

JCMM, z. s. p. o.

 

Spolupracující partneři:

Úřad dolnorakouské zemské vlády, odbor MŠ

Rakouští přátelé dětí – zemská organizace Vídeň

 

Strategičtí partneři:

Ředitelství pro vzdělání Dolního Rakouska

Ředitelství pro vzdělání Horního Rakouska