Projekt EduSTEM

Tvořím, tedy jsem!
EduSTEM

Mezinárodní odborná konference se konala 27. května 2021. 


Podívejte se na krátké videozáznamy z akce:

Jan Rak, Nechme děti tvořit vlastní svět: VIDEO

Gabriele Bäck, Rané osvojení jazyka a média: VIDEO

Vladimír Moškvan, Schools for future: VIDEO

Představení aktivit JCMM a dětská dílna: VIDEO

Videozáznam celé konference je ZDE.


Zde jsou pro Vás prezentace řečníků ke stažení:

Martina Barnstedt, Projektvorstellung

Jan Rak, Nechme děti tvořit vlastní svět

Gabriele Bäck, Rané osvojení jazyka a média

Vladimír Moškvan, Schools for future

---

Kontakt: Hana Rozprýmová,  tel: +420 601 367 229

Fotogalerie zde

Program konference

13:00 ZAHÁJENÍ A VIDEOPOZDRAVY
 • Viktor Vojtko - náměstek primátora v Českých Budějovicích pro školství, sociální věci a cestovní ruch
 • Hana Hajnová - 1. náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj, územní plán a stavební řád (Kraj Vysočina)
 • Jan Břížďala - člen Rady Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiky a komunikačních technologií
 • Christoph Wiederkehr - místostarosta města Vídeň a radní pro školství
13:10 SLOVO ORGANIZÁTORA
 • Miloš Šifalda - ředitel JCMM
13:15 PŘÍSPĚVEK HONORÁRNÍHO KONZULA
 • Georg Stöger - honorární konzul republiky Rakousko
13:20 SLOVO POLITICKÝCH ZÁSTUPCŮ REGIONŮ
 • Jiří Nantl - náměstek hejtmana pro vzdělávání a chytrý region (Jihomoravský kraj)
 • Christiane Teschl-Hofmeister - dolnorakouská zemská radní pro vzdělávání, jménem zemské hejtmanky Johanny Mikl-Leitner
13:35 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU
 • Martina Barnstedt, Úřad dolnorakouské zemské vlády, oddělení mateřských škol a škol
13:45 PREZENTACE PARTNERŮ PROJEKTU
 • Úřad dolnorakouské zemské vlády, oddělení mateřských škol a škol – vedoucí partner
 • Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice
14:10 1. PŘEDNÁŠKA
Jan Rak, jaderný fyzik: Nechme děti tvořit vlastní svět
14:30 PREZENTACE PARTNERŮ PROJEKTU
 • Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám
 • Ředitelství pro vzdělávání města Vídeň, Evropská kancelář
14:55 COFFEEBREAK
15:10 2. PŘEDNÁŠKA
Gabriele Bäck, Církevní pedagogická vysoká škola Vídeň/Krems: Rané osvojení jazyka a média
15:30 PREZENTACE PARTNERŮ PROJEKTU
 • Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno
 • Lužánky - středisko volného času Brno
15:55 TEABREAK
16:10 3. PŘEDNÁŠKA
Vladimír Moškvan, ředitel ZŠ a MŠ BRNO, Chalabalova: Schools for future
16:25 PREZENTACE PARTNERŮ PROJEKTU
 • Rakouští přátelé dětí – Krajská organizace Vídeň
 • JCMM, Brno
16:45 DĚTSKÁ DÍLNA
17:00 ZÁVĚR