Projekt EduSTEM

Aktivity
 

Podporujeme badatelské činnosti u dětí v mateřských a základních školách v oblastech STEM.
 

1. Základní teze

Podporujeme u dětí zájem o techniku, schopnost přijímat s porozuměním základní poznatky vědy a techniky a uvědomovat si, jak prakticky ovlivňují život každého z nás. Program rozvíjí:

2. Koncept projektu

Děti si pod vedením pedagogů, postupně a podle svých představ samy vyrobí funkční model technického objektu. Používají běžné nářadí a nástroje. Manipulace s nástroji, materiály a následně hra s modely objasní dětem správné využití technických zařízení. Děti v konverzaci používají  technickou terminologii.

Takto pojatý koncept spojuje souvislosti těchto dějů:

3. Praktická realizace

Vytvořili jsme několik základních úloh se zaměřením na technické objekty a zařízení, které děti každodenně obklopují.
Jedná se především o oblast strojírensví, stavebnictví a elektrotechniku. Každá úloha prochází fázemi návrhu, odladění a oponování. Ke každé úloze je k dispozici metodický materiál určený pro pedagogy mateřských školek.
 

4. Základní schéma výuky

         Děti používají obrázky, modely, výlety, prohlídky objektů a exkurze do firem. Pedagog předvede výrobek a vhodně zvolenými otázkami 

         směřuje k objasnění činnosti. Zdůrazní přitom technický aspekt tak, aby jej děti pochopily.