Projekt EduSTEM

O projektu
 

Název projektu: Education in Science, Technology, Engineering and  Mathematics
 

Zkratka projektu: EduSTEM
Program: Interreg V-A Rakousko – Česká republika
Registrační číslo projektu: ATCZ220
Délka trvání projektu: 38 měsíců (XI/2019 – XII/2022)

 

VEDOUCÍ PARTNER

Úřad dolnorakouské zemské vlády, oddělení mateřských škol a škol / Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Kindergärten und Schulen
 

DALŠÍ PROJEKTOVÍ PARTNEŘI

 • ZVaS - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7
 • Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám
 • Ředitelství pro vzdělávání města Vídeň, Evropská kancelář / Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro
 • Rakouští přátelé dětí – Krajská organizace Vídeň / Österreichische Kinderfreunde - Landesorganisation Wien                       
 • Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
 • Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • Ředitelství pro vzdělávání Dolního Rakouska / Bildungsdirektion für Niederösterreich
 • Ředitelství pro vzdělávání Horního Rakouska / Bildungsdirektion für Oberösterreich              
 • Soukromá pedagogická vysoká škola Diözese Linz  / Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz
 • Spolek EFSZ – Evropské středisko pro cizí jazyky Evropské rady  / Verein EFSZ - Europäisches Fremdsprachenzentrum des Europarates
 • Evropské středisko pro moderní jazyky Evropské rady / European Centre for Modern Languages of the Council of Europe
 

Hlavní cíl:

Posílení konkurenceschopnosti přeshraničního hospodářského území pomocí inovativních vzdělávacích nabídek
 

Specifické cíle:

Další aktuální informace o projektu EduSTEM najdete zde.