Studenti

Nabízíme středoškolákům nejrůznější aktivity, ať už je baví matematika, biologie, fyzika nebo chemie. Naším prostřednictvím se mohou zúčastnit například pitvy na veterině, nebo soutěžit v týmu s kamarády v univerzitních laboratořích. Studentům pomáháme najít vhodného vedoucího SOČ a se získáním peněz na pokusy. Ti mají také možnost přihlásit se mezi ty nejnadanější a získat tak stipendium 30 000 korun ročně. Nezapomínáme však s nabídkou ani na žáky základních škol, jejichž zájmem je matematika. Podporujeme příliv začínajících i zkušených vědců do regionu. Mladým doktorandům nabízíme možnost získat stipendium 100 000 korun ročně, aby se mohli naplno věnovat vědecké činnosti.

 


Brno Ph.D. Talent 2020

Uvažuješ o doktorském studiu na brněnské univerzitě? Máš talent pro technické nebo přírodní vědy? Máš v hlavě zajímavý a inovativní vědecký projekt? Soutěž o stipendium ve výši 100 000 Kč ročně po dobu 3 let je právě pro tebe!

Česká centra v zahraničí

Cílem našich center je nabídnout studentům partnerských univerzit kurzy českého jazyka, přiblížit kulturu České republiky a zájemcům o studium na vysokých školách v Brně poskytnout poradenskou pomoc.

Kariérový rozvoj

Vzdělávání pedagogů SŠ v tématech kariérového poradenství se žáky. Domácí a zahraniční inspirace. Rozvoj pedagogických týmů, podpora leaderů škol skupinovou a individuální formou.


Matematická gramotnost

Hlavním úkolem projektu je prostřednictvím profesního rozvoje pedagogů matematiky zvyšovat matematickou gramotnost žáků, jejich motivaci, a především rozvíjet matematické znalosti a dovednosti tak, aby je efektivně využili v praxi.

Podpora SOČ

Středoškolská odborná činnost je soutěž středoškoláků v řešení problémů v jednom z 18 vědních oborů, která probíhá formou prezentací na soutěžních přehlídkách. Nejúspěšnější řešitelé často reprezentují Českou republiku na obdobných mezinárodních soutěžích.

Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji

V aktivitě projektu iKAP JMK (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177), která je realizována ve spolupráci s Jihomoravským krajem, si klademe za cíl podpořit rozvoj nadaných žáků. Důraz je kladen na vytvoření systému, který umožní nadané žáky odhalit a podpořit, a zároveň zajistí podporu učitelům při vzdělávání nadaných ve školách. Další aktivity směřují k podpoře nadaných prostřednictvím mentorské sítě či rozvojových aktivit, vznikne také poradenské centrum pro rodiče a děti.


PPNS - Podpora Nadaných Studentů

Nadáči jsou úžasná skupina chytrých, pracovitých a zvídavých studentů a studentek z Jihomoravského kraje, kteří často patří mezi ty nejlepší ve svém oboru! Mají zálibu v přírodovědě a technice, rádi zkoumají, bádají a vymýšlí. A i ty můžeš patřit mezi ně!

Robotiáda

Robotiáda je mezinárodní robotická soutěž určená pro holky a kluky od 6 do 19 let. Přáli jste si někdy sestrojit vlastního robota z Lega jako živého? Takového, co se dá naprogramovat a poslechne vás na slovo? Právě to bude vašim úkolem, a zároveň vstupenkou k účasti v tomto dechberoucím kybernetickém klání.

Stipendia pro zahraniční studenty

Projekt Stipendia pro zahraniční studenty vysokých škol - je určený pro zahraniční studenty ze zemí mimo EU a uchazeče se zájmem o navazující magisterské studium a Ph.D. studium. Podporovány jsou především technické a přírodovědné obory na partnerských univerzitách v Brně.


Stipendia pro studium v anglických studijních programech

Programy nabízející stipendia pro studenty, kteří chtějí studovat konkrétní vybrané obory vyučované v anglickém jazyce. Stipendia jsou určená pro studenty z celého světa, mimo Evropskou unii.

T-Exkurze

Chtěl by sis pohrát se skalpelem nebo odhalit důvody velkých katastrof? Zkusit ovládat metody pro izolaci DNA, anebo software pro modelování chemických reakcí ve 3D? Zajímaly by tě základy robotiky či výroby GMO? Že se k těmhle věcem ve škole nedostaneš?

Vyberskoly.cz

Webová platforma „www.vyberskoly.cz“ vznikla původně pod záštitou Jihomoravského kraje jako online podpora pro Festival vzdělávání, který se každoročně pořádá na BVV v Jihomoravském kraji. V současnosti se jedná o jeden z mnoha produktů v oblasti ICT tools organizace JCMM, z. s. p. o.


N-Trophy - projekt dočasně pozastaven!

N-trophy je soutěž pro středoškoláky plná experimentů a bádání odehrávající se v unikátním univerzitním prostředí. Týmy soutěží ve čtyřech oborech – v biologii, v chemii, ve fyzice a v logice. Spousty úkolů však v sobě schovávají aspekty i dalších vědních oborů. Soutěž je určena pro studenty středních škol z České a Slovenské republiky. N-trophy je realizována za podpory Jihomoravského kraje.