Nadaní a talentovaní žáci a studenti

Poskytujeme podporu talentovaným studentům v JMK od střední školy až po Ph.D. studium.

Středoškolákům nabízíme nejrůznější aktivity, ať už je baví matematika, biologie, fyzika nebo chemie.

Podporujeme také příliv začínajících i zkušených vědců do regionu. Mladým doktorandům nabízíme možnost získat stipendium 100 000 korun ročně, aby se mohli naplno věnovat vědecké činnosti.


Brno Ph.D. Talent 2020

Uvažuješ o doktorském studiu na brněnské univerzitě? Máš talent pro technické nebo přírodní vědy? Máš v hlavě zajímavý a inovativní vědecký projekt? Soutěž o stipendium ve výši 100 000 Kč ročně po dobu 3 let je právě pro tebe!

N-Trophy

Jsi na střední? Baví tě logika, fyzika, chemie a biologie? Máš rád zapeklité otázky? N-trophy je soutěž právě pro tebe.

Podpora SOČ (žáci)

JCMM pomáhá žákům jihomoravských středních škol k tomu, aby v SOČ se zaměřením na přírodovědné a technické obory dosáhli skvělých výsledků. Nejúspěšnější řešitelé často reprezentují Českou republiku na obdobných mezinárodních soutěžích.


Podpora SOČ (učitelé)

Středoškolská odborná činnost je soutěž žáků v jednom z 18 vědních oborů. Probíhá formou prezentací na soutěžních přehlídkách. JCMM vám poskytne prostředky pro snazší realizaci témat s vašimi žáky.

Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji

V aktivitě projektu iKAP JMK II si klademe za cíl podpořit rozvoj nadaných žáků. Důraz je kladen na vytvoření systému, který umožní nadané žáky odhalit a podpořit, a zároveň zajistí podporu učitelům při vzdělávání nadaných ve školách.

PPNS - Podpora Nadaných Studentů

Nadáči jsou úžasná skupina chytrých, pracovitých a zvídavých studentů a studentek z Jihomoravského kraje, kteří často patří mezi ty nejlepší ve svém oboru! Mají zálibu v přírodovědě a technice, rádi zkoumají, bádají a vymýšlí. A i ty můžeš patřit mezi ně!


Robotiáda

Robotiáda je mezinárodní robotická soutěž určená pro holky a kluky od 6 do 19 let. Přáli jste si někdy sestrojit vlastního robota z Lega jako živého? Takového, co se dá naprogramovat a poslechne vás na slovo? Právě to bude vašim úkolem, a zároveň vstupenkou k účasti v tomto dechberoucím kybernetickém klání.

T-Exkurze

Chtěl by sis pohrát se skalpelem nebo odhalit důvody velkých katastrof? Zkusit ovládat metody pro izolaci DNA, anebo software pro modelování chemických reakcí ve 3D? Zajímaly by tě základy robotiky či výroby GMO? Že se k těmhle věcem ve škole nedostaneš?

Erasmus + Talent Education (ukončen 2018)

Talent Education Program se zaměřoval na skutečnost, aby vysoce nadaní studenti mohli plně rozvíjet svůj potenciál a stali se akademicky úspěšnými. Dále pomáhal učitelům, jak tyto vzdělávací schopnosti a talenty u studentů umět rozpoznávat. Do projektu se zapojily čtyři města ze třech evropských zemí.