-

Registrace bude otevřena v termínu 2. 8. - 30. 9. 2021!

Soutěž pro studenty doktorských studijních programů. Podmínky pro účast:

 • denní studium 1. nebo 2. semestru
 • přírodovědný nebo technický obor
 • studium na jedné ze 4 partnerských univerzit 
 • maximální věk 32 let 

Celá soutěž probíhá v angličtině. 

Inspirujte se projekty našich úspěšných talentů!

 

Dotaci poskytuje statutární město Brno. Projekt je součástí Regionální inovační strategie. Jeho realizaci zajišťuje JCMM, z. s. p. o. 

Rádi zodpovíme všechny Vaše případné dotazy:
E-mail: barbora.dofkova@jcmm.cz 

Telefon: +420 724 929 257

 

Registrace bude otevřena v termínu 2. 8. - 30. 9. 2021

Podmínky pro registraci do soutěže:

 • student prezenčního studia na jedné z partnerských univerzit (v přihlášce uvedete datum přijetí k doktorskému studiu a zápisu ke studiu)
 • v podzimním semestru 2021 zahájení 1. nebo 2. semestru prvního ročníku studia 
 • být v době registrace ve věku do 32 let
 • zaměření na technický nebo přírodovědný obor

Základní struktura přihlášky

Životopis uchazeče

 • vzdělání a kvalifikace pro řešení navrženého projektu
 • praktické zkušenosti, odborné stáže, řešené projekty
 • výsledky a ocenění

Vědecký projekt

 • cíle a originální přínos
 • teoretický rámec, metody a techniky, reference
 • časový harmonogram a hlavní milníky
 • motivace pro řešení projektu

Zázemí projektu

 • školitel a odborní konzultanti
 • pracoviště a spolupracující instituce
 • jiné relevantní informace

Důležité: Celá přihláška musí být napsána v angličtině a odevzdána v jednom souboru formátu PDF. Maximální délka přihlášky je 12 stran formátu A4 vlastního textu. Podrobnější popis přihlášky a průběhu soutěže vám poskytne Příručka pro uchazeče.

Jaké projekty mohou uspět?

Aby měl váš projekt šanci na úspěch, doporučujeme zodpovědět si následující otázky:

 • Jaký projekt je dobrý? Splňuje ten můj kritéria dobrého projektu?
 • Je můj projekt smysluplný a inovativní?
 • Dal/a jsem si záležet s přípravou každé jeho části?
 • Je napsaný tak, že zaujme odborné hodnotitele?
 • Dokážu vyjmenovat důvody, proč by zrovna můj projekt měl být podpořen?
 • Dokážu svůj projekt řádně odprezentovat tak, aby jeho smysl, vize a důvody pro jeho podporu oslovily komisi?

Doplňkové stipendium získá 25 nejlepších, kteří přesvědčí naše nestranné odborníky o výjimečnosti svých dosavadních výsledků a kvalitách navrženého vědeckého projektu. 

Zadáním registračních údajů na odkazu, který naleznete v září zde, si uchazeč vytvoří vlastní účet, do kterého vloží přihlášku v elektronické podobě.

Přihláška je tvořena textem složeným ze tří částí - odborný životopis uchazeče, popis vědeckého projektu a definicí týmu a odborného zázemí, které bude k řešení projektu využito. 

Základní shrnutí nalaznete v dokumentu Brno Ph.D. Talent in a Nutshell.

Pokud potřebujete další informace, prosím kontaktujte nás.Začátek registrace do soutěže 2.8.2021 - 2.8.2021


Konec registrace do soutěže 30.9.2021 - 30.9.2021


Formální kontrola přihlášek (1. kolo) 1.10.2021 - 12.10.2021


Odborné hodnocení přihlášek (2. kolo) 13.10.2021 - 29.11.2021


Prezentace finalistů soutěže před odbornou komisí (3. kolo) 3.12.2021 - 16.12.2021


Vyhlášení výsledků soutěže 17.12.2021 - 17.12.2021

PHD talent (2020-2021)

PHD talent (2019-2020)

PHD talent (2018-2019)

PHD Talent (2017-2018)

Brno Ph.D Talent 2018

Brno Ph.D Talent 2017

Brno Ph.D Talent 2016

Brno Ph.D Talent 2015

Brno Ph.D Talent 2014

Brno Ph.D Talent 2011

Brno Ph.D Talent 2010

Brno Ph.D Talent 2009

Donátor akce:

Partnerské univerzity: 

Na aktivitách podporujících profesní růst stipendistů a finalistů spolupracují:

Mgr. Barbora Dofková

Telefon: 724 929 257

E-mail: barbora.dofkova@jcmm.cz

Brno Ph.D. Talent